vuongmonglong

/Vương Mộng Long

About Vương Mộng Long

Thông tin tác giả
Tác giả Vương Mộng Long có 3 bài viết.

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 4)

Kỳ trước: Những cuộc tấn công bằng chiến thuật tiền pháo hậu xung đã diễn ra khốc liệt vào căn cứ Pleime, một áp lức mà Tư lịnh Vùng hứa là chỉ cần giữ được 3 ngày thôi coi như cấp chỉ huy mặt trận

2019-11-16T19:29:16+00:00Tháng Mười Một 16th, 2019|

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 3)

Kỳ trước: Sau khi tiếp nhận căn cứ Pleime, công việc cấp thiết của Thiếu Tá Vương Mộng Long là huấn luyện và tổ chức phòng thủ để lúc nào cũng sẵn sàng chống trả sự tấn công của cộng sản. Vương Mộng Long

2019-11-09T21:54:06+00:00Tháng Mười Một 9th, 2019|

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 2)

Kỳ trước: Hơn 3 năm và sau 6 lần thay thế Tiểu đoàn trưởng, đơn vị vẫn chưa thoát khỏi cái cốt của một đơn vị Dân sự Chiến Đấu. Chính vị Tiểu Đoàn Trưởng Vương Mộng Long đã thay da đổi thịt nó trở

2019-11-02T18:19:41+00:00Tháng Mười Một 2nd, 2019|