vuongmonglong

/Vương Mộng Long

About Vương Mộng Long

Thông tin tác giả
Tác giả Vương Mộng Long có 15 bài viết.

Ngày Xuân ở Biển Hồ, Pleiku (kỳ cuối)

Nhiều kỳ - Kỳ cuối Tôi ra lệnh cho Binh 1 Nguyễn Thiên gắn cái ăng ten 7 đoạn vào máy truyền tin để liên lạc với Núi Chư Xang. Vừa nghe tiếng tôi, anh Ðàm đã không giấu nổi nỗi vui mừng, - Cám

2020-01-17T15:48:05-06:00Tháng Một 17th, 2020|

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 1)

Vương Mộng Long huấn luyện đơn vị Nhiều kỳ - kỳ 1 Qua hai chiến dịch trường kỳ và đẫm máu của những năm 1965 và 1974, địa danh Pleime đã trở thành huyền thoại. Tôi không có mặt trong trận Pleime năm

2020-01-17T15:54:00-06:00Tháng Một 17th, 2020|

Ngày Xuân ở Biển Hồ, Pleiku (kỳ 2)

Nhiều kỳ - kỳ 2 Dàn quân xong, chờ cho anh Trung úy Pháo Binh Mỹ đã đeo đôi mắt kính sẵn sàng, tôi mới nhờ anh ta gửi đơn xin không yểm. Vào lúc hai chiếc máy bay Phantom F4 C bắt đầu oanh kích

2020-01-11T14:39:55-06:00Tháng Một 11th, 2020|

Ngày Xuân ở Biển Hồ, Pleiku

Năm 1968 Ðại đội 1 Tiểu Ðoàn 11 Biệt Ðộng Quân có hai người tên là Sanh đó là Hạ sĩ Lưu Sanh và Binh nhứt Ngô Sanh. Lưu Sanh, vốn người xứ Sịa, Thừa -Thiên, là xạ thủ đại liên xuất sắc số một của tiểu

2020-01-09T16:46:02-06:00Tháng Một 9th, 2020|

Trận Pleime năm 1974 (Kỳ cuối)

Kỳ trước: Cuối cùng thì đơn vị tiếp viện đã tới, ông Tiểu đoàn trưởng của Trung Đoàn 45 BB đã vào đến cổng trại để bắt tay với Thiếu Tá Vương Mộng Long, trong khi đó toàn bộ các đơn vị bộ binh, xe

2020-01-07T14:26:36-06:00Tháng Một 7th, 2020|

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 10)

Kỳ trước: Các trung đoàn của Sư Đoàn 320A Việt cộng đang dồn toàn lực để  san bằng căn cứ Pleime. Các đợt tiền pháo hậu xung  tới tấp của địch không làm hao mòn ý chí chiến đấu  của người lính TĐ 82 BĐQ,

2020-01-03T14:41:43-06:00Tháng Một 3rd, 2020|

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 9)

Kỳ trước: Lương thực và đạn dược cạn kiệt, nhưng những người lính vẫn tiếp tục chiến đấu, không phải vì muốn thăng quan tiến chức, không phải vì vinh quang, mà chỉ vì những chiến sĩ còn lại muốn sống chết cùng nhau cho

2019-12-31T15:49:26-06:00Tháng Mười Hai 31st, 2019|

Noel ở Cẩm-Nhân

Tháng 7 năm 1976 tàu Sông Hương cập bến Hải-Phòng. Chúng tôi, khoảng ba ngàn tù cải tạo, cựu sĩ quan của Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa, được chuyển lên tạm nghỉ một ngày ở Sáu-Kho. Trong chuyến đi này, đội ngũ hành khách tù binh

2019-12-20T17:12:13-06:00Tháng Mười Hai 20th, 2019|

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 8)

Kỳ trước:Hai tiểu đoàn của Trung đoàn 53 Bộ binh tiếp viện cho Pleime đã bị đánh tả tơi. Đả viện thành công, nhưng công đồn thì chưa! Tiểu đoàn 82 Biệt động quân dưới tay Thiếu tá Vương Mộng Long vẫn trụ được và

2019-12-16T16:08:04-06:00Tháng Mười Hai 14th, 2019|

Trận Pleime năm 1974 (kỳ 7)

Kỳ trước:Những ngày sau đó, căn cứ Pleime bị siết chặt vây hãm, những đơn vị bạn cứu viện bị chận đánh từ xa. Thiếu lương thực, những chốt tiền đồn đành rút bỏ. Hai chiếc trực thăng của Đại tá Từ Vấn bay vào

2019-12-10T17:36:33-06:00Tháng Mười Hai 7th, 2019|