Tre_admin

/Tre_admin

About Tre_admin

Thông tin tác giả
Tác giả Tre_admin có 21 bài viết.

Nhận hàng giao tại nhà trong mùa dịch

USA - Trong tình tạng đại dịch coronavirus, mọi ngưởi khi ra đường cần giữ khoàng cách 6 feet với người khác nên việc mua sắm trực tuyến được dân chúng Mỹ dùng để mua sắm dồ cần thiết trong giai đoạn giới hạn đi

2020-03-24T16:20:25-05:0024 Tháng Ba, 2020|

Mất khứu/vị giác có thể do coronavirus

Bác sĩ tại Viện American Academy of Otolaryngology của Mỹ và ENT của Anh vừa công bố kết quả nghiên cứu sơ khởi cho thấy nhiều người có dương tính dịch khuẩn coronavirus mất khả năng ngửi và nếm nhưng lại không có triệu chứng

2020-03-24T15:21:11-05:0024 Tháng Ba, 2020|

Lý giải

2020-02-22T15:06:29-05:0022 Tháng Hai, 2020|

Mẹo vặt

n chí

2020-02-07T17:18:15-05:007 Tháng Hai, 2020|