hnamson

/Hoàng Nam Sơn

About Hoàng Nam Sơn

Thông tin tác giả
Tác giả Hoàng Nam Sơn có 5 bài viết.

Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa

Houston, TX. Ngày 19/01/2020, tại Tượng đài Chiến sĩ Việt – Mỹ, Hội Cựu Quân Nhân Hải Quân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (QLVNCH) tại Houston đã tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ 46 trận hải chiến Hoàng Sa và tưởng niệm,

2020-02-15T15:49:47-06:00Tháng Hai 15th, 2020|

Hội Biệt Động Quân

Houston, TX. - Ngày 12/01/2020 Hội Cựu quân nhân Biệt Ðộng Quân (BÐQ) thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà (QLVNCH) tại Houston đã tổ chức đại hội tại nhà hàng Phoenix. Ðến tham dự có rất đông các gia đình cựu quân nhân BÐQ,

2020-01-22T15:01:19-06:00Tháng Một 22nd, 2020|

Việt Nam Quốc Dân Đảng

Houston, TX. - Tuần lễ vừa qua, Thành Bộ Việt Nam Quốc Dân Ðảng (VNQDÐ) tại thành phố Houston đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Ðảng sinh VNQDÐ lần thứ 92, nhiều thành viên sinh hoạt tại Thành bộ Houston đã về dự

2020-01-14T15:04:36-06:00Tháng Một 14th, 2020|

Hội đàm cựu tù nhân lương tâm Việt Nam

Hoàng Nam Sơn Houston. TX. - Ngày 8/9/2019, tại Hội Trường Chùa Liên Hoa, đã diễn ra cuộc Hội Ðàm với các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong cùng Ðồng Hương Houston. Ban tổ chức cuộc hội đàm này thuộc thành phần

2019-10-06T03:57:00-06:00Tháng Mười 6th, 2019|

Lực lượng tình nguyện

Hoàng Nam Sơn Houston - Ngày 07/9/2019, tại Trung tâm sinh hoạt Nhà Việt, Lực Lượng Tình Nguyện Trừ Bị Hoa Kỳ (United States Volunteers - Joint Service Command / USV-JSC), thuộc Tiểu Ðoàn 3 tại thành phố Houston đã tổ chức lễ thăng cấp

2019-10-03T03:01:47-06:00Tháng Mười 3rd, 2019|