Tử Vi Xuân Ất Mùialt

Ngày Mồng Một Tết Nguyên-Đán

(Nhằm ngày Thứ Năm 19.2.2015)

TÀI THẦN: Chánh Đông

HỶ THẦN: Tây Nam

Giờ Hoàng-Đạo (tốt nhất): Tí ( Từ 23:01 tối 30 tới 1 giờ sáng mồng một)

Từ 23:01 tối(pm) tới 1 giờ sáng(am)

(Xuất hành từ 11 giờ trưa (am) tới 3 giờ chiều (pm) cũng được)

Ngày Mồng Hai Tết Nguyên-Đán

( Nhằm ngày Thứ Sáu 20.2.2015 )

TÀI THẦN : Chánh Đông

HỶ THẦN: Chánh Nam

Giờ Hoàng-Đạo (tốt nhất): Dần

Từ 3:01 sáng tới 5 giờ sáng.

(Xuất hành từ 1:01 trưa (pm) tới 5 giờ chiều (pm ) cũng được)

Ngày Mồng Ba Tết Nguyên-Đán

( Nhằm ngày thứ Bảy 21.2.2015 )

TÀI THẦN: Chánh Bắc

HỶ THẦN: Đông Nam

Giờ Hoàng-Đạo : Thìn

Từ 7:01 sáng (am) tới 9 giờ sáng (am)

(Xuất hành từ 3:01 chiều (pm) đến 7 giờ tối (pm) cũng được.)

Khai trương tốt nhất là ngày Mồng Một Tết: Từ 9:01 sáng đến 3 giờ chiều.

alt

BÍNH-TÍ 20 TUỔI (Sinh từ 19/2/1996 đến 6/2/1997)

Mệnh: Giản Hạ Thủy

(Nước dưới khe)

NAM

Cung Tốn, sao Thổ-Tú, hạn Tam-Kheo

Năm nay, đúng chương trình là đã vào đại học năm thứ nhất. Cánh cửa đại học đang mở rộng để chào đón một tương lai sáng ngời. Muốn chuyển trường, đổi chỗở hay đi học xa nhà, đều thích hợp hơn là học gần nhà. Tháng 4 và 8 trong gia đình có người bệnh hoạn hay có tang chế bà con. Phải hết sức cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ trong 2 tháng nói trên. Hạp màu trắng, đi xe trắng. Hướng nhà cửa tốt nhất là Bắc, Nam và Đông Nam.

NỮ

Cung Khôn sao Vân-Hớn, hạn Thiên-Tinh

Năm nay đúng chương trình là đã vào đại học năm thứ nhất. Cánh cửa đại học đang mở rộng chào đón một tương lai rực rỡ. Hạp màu trắng đi xe trắng. Hướng mở tiệm, văn phòng thương mại là Tây và Tây Bắc.

GIÁP-TÍ 32 TUỔI

(Sinh từ 2/2/1984 đến 20/1/1985)

Mệnh: Hải Trung Kim

( Vàng giữa biển)

NAM

Cung Đoài, sao Thái-Dương, hạn Tán-Tận

Rất kỵ màu đỏ. Hạp màu vàng. Phương hướng nhà cửa và thương mại tốt nhất là hướng Tây và Tây Bắc. Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm Ngũ Thọ Tử, không nên xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều gặp trở ngại bất lợi.

NỮ

Cung Cấn, sao Thổ-Tú, hạn Huỳnh-Tuyền

Rất hạp màu vàng, kỵ màu đỏ.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm Ngũ Thọ Tử không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Cấm không được có thai sau ngày 2/5/2015 vì sinh con Bính-Thân thuộc hành Hỏa ( mẹ hành Kim): Có thể đứa bé bị bất bình thường hay cha mẹ nó sẽ ly tán nhau. Mọi sự chuyển dịch, thay đổi, đi xa, xuất ngoại đều bất lợi.Tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con.

NHÂM-TÍ 44 TUỔI

(Sinh từ 15/2/1972 đến 2/2/1973)

Mệnh: Tang Đố Mộc

(Gỗ cây dâu).

NAM

Cung Khảm, sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm ” Nhị Nghi” thành thử có thể xây cất hay chỉnh trang nhà cửa hoặc cơ sở thương mãi đưa tới thuận lợi, hanh thông. Nếu khi làm việc phải sử dụng nhiều về computer, thì nên đi khám mắt chuyên khoa. Người độc thân, có thể tiến tới hôn nhân với các tuổi, Canh-Thân (1980), Nhâm-Tuất (1982), Quý-Hợi (1983), Bính-Dần (1986). Kỵ tuổi Bính-Thìn (1976). Về màu sắc nên chọn màu xanh nhạt. Phương hướng nhà cửa và làm ăn thương mãi tốt nhất là Đông Nam và chánh Bắc.

NỮ

Cung Cấn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-La

Hôn nhân hạp với những tuổi Giáp-Dần (1974), Ất-Tị (1965), Giáp-Thìn (1964), Canh-Tuất (1970), Quí-Sửu (1973), Quí-Mão (1963) và Nhâm-Dần (1962). Kỵ tuổi Kỷ-Dậu (1969).

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhị Nghi” có thể xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Tình trạng tài chánh và việc làm ăn tạm ổn. Tuy nhiên, mọi việc vận dụng tiền bạc hoặc đi xa, xuất ngoại trong tháng 5 phải hết sức cẩn thận.

CANH-TÍ 56 TUỔI

(Sinh từ 28/1/1960 đến 14/2/1961)

Mệnh: Bích Thượng Thổ

(Đất trên tường)

NAM

Cung Tốn, sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử” không tốt cho việc xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, tạo lập cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8, gia đình có người bị bệnh hoạn hay tang chế bà con. Tuy nhiên, việc làm ăn có triển vọng thành công, phát đạt. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là những cơ hội thăng tiến.

NỮ

Cung Khôn, sao Vân-Hớn, hạn Ngũ-Mộ

Làm ăn nên chọn hướng Tây và Tây Bắc. Hạp màu đỏ và vàng.

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”, không tốt cho việc xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Tuy nhiên mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều là những cơ hội thăng tiến.

MẬU-TÍ 68 TUỔI

(Sinh từ 10/2/1948 đến 28/1/1949)

Mệnh: Tích Lịch Hỏa

(Lửa sấm sét)

NAM

Cung Đoài, sao Thái-Dương, hạn Thiên-La

Đại kỵ màu đen, đi xe đen. Hướng nhà cửa và làm ăn tốt nhất là Tây Nam, Đông Bắc và Chánh Tây. Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhị Nghi”, có thể xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến, thành công. Gia đình có hỷ sự như thêm cháu nội ngoại.

NỮ

Cung Cấn, sao Thổ-Tú, hạn Diêm-Vương

Tối kỵ màu đen, nhất là đi xe đen ! Hướng tốt để làm ăn là Tây Bắc, và Chánh Tây. Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhị Nghi”, có thể xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở thương mãi. Tháng 4, 8 dễ bị bệnh cao máu, tiểu đường, hoặc trong gia đình có tang chế. Tuy nhiên mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến, thành công.

alt

ĐINH-SỬU 19 TUỔI (Sinh từ 7/2/1997 đến 28/1/1998)

Mệnh: Giản Hạ Thủy

(Nước dưới khe)

NAM

Cung Chấn, sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo

Năm nay, lái xe phải cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ. Xấu nhứt là tháng 1 và 7.

NỮ

Cung Chấn, sao Kế-Đô, hạn Thiên-Tinh

Năm nay lái xe phải cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ. Xấu nhứt là tháng 3 và 9.

ẤT-SỬU 31 TUỔI (Sinh từ 21/1/1985 đến 8/2/1986)

Mệnh: Hải-Trung-Kim

(Vàng dưới biển).

NAM

Cung Càn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-Tinh

Kỵ màu đỏ, hạp màu vàng.

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm ” Tứ Tấn Tài” rất tốt cho công cuộc xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Tuy nhiên mọi việc thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều hao tán, bất lợi. Lái xe đi xa phải bảo trì kỹ lưỡng tránh rủi ro về xe cộ và nằm đường. Xấu nhứt là tháng 5.

NỮ

Cung Ly, sao Thái-Âm, hạn Tam-Kheo

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” là tốt, nên xây cất, chỉnh trang cơ sở thương mãi. Tuy nhiên đi xa, xuất ngoại sẽ gặp nhiều rủi ro bất lợi. Bạn nào làm việc phải sử dụng nhiều về computer, nên khám mắt chuyên khoa. Lái xe phải hết sức cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ hay rủi ro bị nằm đường! Cấm không được có thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân thuộc hành Hỏa, khắc Kim của mẹ: đứa bé dễ bị bất bình thường hoặc cha mẹ sẽ ly tán nhau!

QUÝ-SỬU 43 TUỔI (Sinh từ 3/2/1973 đến 22/1/1974).

Mệnh: Tang-Đố-Mộc

(Gỗ cây dâu).

NAM

Cung Ly, sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhứt Kiết”, có thể xây cất, hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Trong gia đình dễ có người bệnh hoạn, ốm đau hay tang chế bà con. Xấu nhứt là tháng 3, tháng 9. Hạn chế tối đa việc đi xa, xuất ngoại trong 2 tháng nói trên để tránh bị rủi ro, hao tán.

NỮ

Cung Càn, sao Thái-Dương, hạn Địa-Võng

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm”Nhứt Kiết”, có thể xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Công việc làm ăn ổn định, tình trạng tài chánh được cải thiện rất khả quan. Tuy nhiên hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại gây nhiều rủi ro hao tán.

TÂN-SỬU 55 TUỔI (Sinh từ 15/2/1961 đến 4/2/1962)

Mệnh: Bích Thượng Thổ

(Đất trên vách tường)

NAM

Cung Chấn, sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” rất tốt cho công tác xây cất hay chỉnh trang nhà cửa hoặc cơ sở thương mãi. Mọi sự thay đổi chỗở chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến. Hợp tác đầu tư mở rộng cũng thành công. Tuy nhiên, kỵ đầu tư chứng khoán và cẩn thận không uống rượu lái xe. Xấu nhứt là tháng 1 và 7.

NỮ

Cung Chấn, sao Kế-Đô, hạn Thiên-Tinh

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” rất tốt cho công cuộc xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Tháng 3, tháng 9 trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Tuy nhiên muốn thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến. Hợp tác khuếch trương mở rộng đều có tiềm năng thành công.

KỶ-SỬU 67 TUỔI (Sinh từ 29/1/1949 đến 16/2/1950.)

Mệnh: Thích Lịch Hỏa

(Lửa sấm sét)

NAM

Cung Càn, sao Thái-Bạch,
hạn Tán Tận

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhứt Kiết”có thể xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Muốn thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều được như ý. Gia đình có hỷ sự như có thêm cháu nội ngoại. Tình trạng tài chánh cũng được khả quan. Cẩn thận đề phòng bệnh hoạn, hao tài mất của trong tháng 5.

NỮ

Cung Ly, sao Thái-Âm, hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhứt Kiết”: có thể xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Quý bà sử dụng nhiều về computer trong công việc, nên đi khám mắt chuyên khoa. Gia đình có hỷ sự như cưới hỏi hay có thêm cháu nội ngoại. Muốn đi xa, xuất ngoại cũng có hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện.

alt

MẬU-DẦN 18 TUỔI (Sinh từ 28/1/1998 đến 15/2/1999).

Mệnh: Thành Đầu Thổ

(Đất trên đầu thành)

NAM

Cung khôn sao Mộc-Đức,

hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay lên lớp 11 nên thi SAT nhiều lần để giữ lại lần nào cao điểm nhất. Nên luyện thi SAT để nâng điểm GPA khi tốt nghiệp lớp 12. Nhờ đó, dễ xin học bổng đại học.

NỮ

Cung Tốn sao Thủy-Diệu,

hạn Tán-Tận

Năm nay lên lớp 11 nên thi SAT nhiều lần để giữ lại lần nào cao điểm nhất. Tiếp tục luyện thi SAT để nâng điểm GPA khi tốt nghiệp lớp 12. Nhờ đó, có thể xin học bổng đại học.

BÍNH-DẦN 30 TUỔI (Sinh từ 9/2/1986 đến 28/1/1987)

Mệnh: Lộ Trung-Hỏa

(Lửa trong lò)

NAM

Cung Khôn, sao Thủy-Diệu, hạn Ngũ-Mộ

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tam Địa Sát”, không nên xây cất nhà cửa hay khuếch trương cơ sở thương mãi. Gia đình có người bệnh hoạn ốm đau hay tang chế bà con trong tháng 4 hay 8. Tuy nhiên nếu có sự thay đổi chỗở, chỗ học, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại, đều là cơ hội thành công, thăng tiến.

NỮ

Cung Khảm, sao Mộc-Đức, hạn Ngũ-Mộ

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tam Địa Sát”: Không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại, đều là cơ hội thành công thăng tiến. Nếu muốn sinh con thì không nên thụ thai sau ngày 2/5/2015, vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ sau này.

GIÁP-DẦN 42 TUỔI (Sinh từ 23/1/1974 đến 10/2/1975)

Mệnh: Đại-Khê-Thủy

(Nước của khe lớn)

NAM

Cung Cấn, sao Vân-Hớn, hạn Thiên-La

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc”, không nên xây cất nhà cửa, hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư mở mang rộng lớn, tránh trường hợp lớn thuyền lớn sóng tiếng có miếng không. Đầu năm không nên đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên tình trạng tài chánh vẫn khả quan.

NỮ

Cung Đoài, sao La-Hầu, hạn Diêm-Vương

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không tốt cho công cuộc xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Tháng 1, tháng 7 gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư mở mang rộng lớn, tránh trường hợp lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không.

NHÂM-DẦN 54 TUỔI (sinh từ 5/2/1962 đến 24/1/1963

Mệnh: Kim bạc Kim

(Vàng pha kim khí trắng).

NAM

Cung Khôn, sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm”Tam Địa Sát” không nên xây cất, chỉnh trang nhà cửa, hay khuếch trương cơ sở thương mãi. Tránh thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại, dễ gặp trở ngại khó khăn. Tuy nhiên việc làm ăn có chiều hướng thuận lợi, tình trạng tài chánh rất khả quan, nhất là trong mùa Đông.

NỮ

Cung Tốn, sao Thủy-Diệu, hạn Tán-Tận

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tam Địa Sát”, không nên xây cất chỉnh trang nhà cửa hay đầu tư mở rộng cơ sở kinh doanh. Nên chăm sóc sức khỏe trong tháng 4 và 8, phòng bệnh hoạn và có thể gặp tang chế bà con. Lái xe phải hết sức cẩn thận phòng rủi ro về xe cộ trong 2 tháng nói trên. Không nên thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại để tránh rủi ro bất lợi.

CANH-DẦN 66 TUỔI (Sinh từ 17/2/1950 đến 5/2/1951)

Mệnh: Tùng Bách Mộc

(Gỗ cây tùng bách)

NAM

Cung Khôn sao Thủy-Diệu, hạn Thiên-Tinh

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không tốt khi xây cất, chỉnh trang nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh. Tháng 4, tháng 8 gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư thêm, hay mở mang rộng lớn, có thể bị lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không.

NỮ

Cung Khảm, sao Mộc-Đức, hạn Tam-Kheo

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không nên xây cất, chỉnh trang cơ sở thương mãi. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư mở mang rộng lớn, tránh tình trạng lớn thuyền, lớn sóng, tiếng có miếng không. Tuy nhiên gia đình có hỷ sự như cưới hỏi hay có thêm cháu nội, ngoại. Tình trạng tài chánh khả quan.

alt

KỶ-MÃO 17 TUỔI (Sinh từ 16/2/1999 đến 4/2/2000)

Mệnh: Thành Đầu Thổ

(Đất trên đầu thành).

NAM

Cung Khảm sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương và cuối Tam Tai

Năm nay đúng chương trình là chuyển lên lớp 10 trung học. Nên tiếp tục luyện thi SAT để chuẩn bị thi vào năm tới. Có thể thi nhiều lần. Lần nào cao điểm nhất sẽ giữ lại. Việc luyện thi SAT cũng giúp nâng điểm GPA khi tốt nghiệp lớp 12. Điểm SAT cao và điểm GPA khi tốt nghiệp lớp 12 trên 3.85 thì hy vọng xin được học bổng để mở rộng cánh cửa đại học.

NỮ

Cung Cấn sao Thái-Bạch, hạn Thiên-La và giữa Tam Tai

Năm nay đúng chương trình là chuyển lên lớp 10 trung học. Tiếp tục luyện thi SAT để chuẩn bị thi vào năm tới. Có thể đóng tiền thi nhiều lần. Được phép giữ lại lần nào cao điểm nhất. Nếu điểm SAT cao và điểm GPA khi tốt nghiệp lớp 12 trên 3.85 thì hy vọng xin học bổng. Cánh cửa đại học sẽ mở rộng để đón chào bạn.

ĐINH-MÃO 29 TUỔI (Sinh từ 29/1/1987 đến 16/2/1988)

Mệnh: Lộ Trung Hỏa

(Lửa trong lò).

NAM

Cung Tốn, sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ và cuối Tam Tai

Năm nay gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con trong tháng 4, tháng 8. Lái xe cũng phải cẩn thận đề phòng rủi ro về xe cộ trong 2 tháng nói trên. Tuy nhiên có thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là những cơ hội dẫn tới thành công, thăng tiến.

NỮ

Cung Khôn, sao Vân-Hớn, hạn Ngũ-Mộ và cuối Tam Tai

Năm nay không nên đầu tư chứng khoán trong mùa Xuân. Cuối năm giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh ngộ nhận thị phi. Tuy nhiên, nếu có thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại là cơ hội tốt cho sự hanh thông về công danh tài lộc. Hợp tác làm ăn cũng có chiều hướng thuận lợi. Nếu muốn sinh con thì không nên thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ sau này.

ẤT-MÃO 41 TUỔI (Sinh từ 11/2/1975 đến 30/1/1976).

Mệnh: Đại Khê Thủy

(Nước dưới khe lớn).

NAM

Cung Đoài, sao Thái-Dương, hạn Tán-Tận và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử” không tốt cho việc xây cất hay chỉnh trang nhà cửa hoặc tạo lập cơ sở thương mãi. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư mở mang rộng lớn, tránh tình trạng lớn thuyền lớn sóng tiếng có miếng không. Bạn nào làm việc phải sử dụng nhiều về computer, nên đi khám mắt chuyên khoa.

NỮ

Cung Cấn, sao Thổ-Tú, hạn Huỳnh-Tuyền và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”; không tốt cho công cuộc xây cất chỉnh trang nhà cửa hay tạo lập cơ sở kinh doanh. Tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người bệnh hoạn ốm đau, hay có tang chế. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư để khuếch trương rộng lớn, tránh tình trạng lớn thuyền lớn sóng tiếng có miếng không.

QUÝ MÃO 53 TUỔI (Sinh từ 25/1/1963 đến 12/2/1964).

Mệnh: Kim Bạch Kim

(Vàng pha kim khí trắng).

NAM

Cung Khảm, sao Thái-Âm hạn Diêm-Vương và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhị Nghi”, có thể xây cất hoặc chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mại. Bạn nào làm việc phải sử dụng nhiều về computer, nên đi khám mắt chuyên khoa. Không nên thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại sẽ gặp nhiều khó khăn, rủi ro bất lợi. Bảo trì xe cộ khi lái xe đi xa, tránh bị nằm đường.

NỮ

Cung Cấn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-La và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhị Nghi”; có thể xây cất, hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Cẩn thận khi huy động tiền mặt, dễ bị mất của hao tài. Không nên đeo nữ trang quý giá tới chỗ lạ, tránh trộm cướp hiểm nguy. Mọi sự thay đổi chỗ ở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều dẫn tới bất lợi.

TÂN-MÃO 65 TUỔI (Sinh từ 6/2/1951 đến 26/1/1952).

Mệnh: Tùng Bách Mộc

(Gỗ cây tùng bách).

NAM

Cung Tốn, sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”; không tốt cho công cuộc xây cất chỉnh trang nhà cửa hay tạo lập cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8 gia đình có người đau ốm bệnh hoạn hay tang chế. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư khuếch trương rộng lớn, tránh tình trạng lớn thuyền lớn sóng tiếng có miếng không. Tuy nhiên gia đình có hỷ sự như cưới hỏi hay có thêm cháu nội ngoại.

NỮ

Cung Khôn, sao Vân-Hớn, hạn Ngũ-Mộ và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử” không tốt khi xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở kinh doanh. Không nên đầu tư chứng khoán trong mùa Xuân. Cuối năm dễ bị ngộ nhận gây miệng tiếng thị phi. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, tránh khuếch trương rộng lớn, dễ bị lâm vào tình trạng lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không. Tuy nhiên gia đình có hỷ sự như cưới hỏi, hay có thêm cháu nội ngoại.

alt

CANH-THÌN 16 TUỔI (Sinh từ 5/2/2000 đến 23/1/2001)

Mệnh: Bạch Lạp Kim

(Vàng trong nến trắng)

NAM

Cung Ly sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng

Kỵ màu đỏ, hạp màu vàng, trắng.

NỮ

Cung Càn sao Thái-Dương, hạn Địa-Võng

Hạp màu vàng, trắng, kỵ màu đỏ.

MẬU-THÌN 28 TUỔI (Sinh từ 17/2/1988 đến 5/2/1989)

Mệnh: Đại-Lâm-Mộc

(Cây trong rừng lớn)

NAM

Cung Chấn, sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo

Năm nay lái xe phải cẩn thận, đề phòng tai nạn rủi ro. Xấu nhứt là tháng 1,7. Kỵ thử thời vận, không nên đầu tư chứng khoán. Hạn chế tối đa việc thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư mở rộng tránh trường hợp lớn thuyền, lớn sóng, tiếng có miếng không.

NỮ

Cung Chấn, sao Kế-Đô, hạn Thiên-Tinh

Năm nay gia đình có người đau ốm bệnh hoạn hay tang chế bà con trong tháng 3, tháng 9. Lái xe cũng cẩn thận đề phòng tai nạn rủi ro trong 2 tháng nói trên. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh tổn thất, hao tán. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư mở rộng, tránh tình trạng lớn thuyền, lớn sóng tiếng có miếng không. Muốn sanh con thì không nên có thai sau ngày 2/5/2015, vì đẻ con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

BÍNH-THÌN 40 TUỔI (Sinh từ 31/1/1976 đến 17/2/1977).

Mệnh: Sa Trung Thổ

(Đất lẫn trong cát).

NAM

Cung Càn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-Tinh

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài”: rất tốt cho công cuộc xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi để tăng cường sự thành công trong việc làm ăn. Nếu có cơ hội thay đổi chỗở, hay chỗ làm việc, sẽ phát đạt nhiều hơn. Bạn nào làm việc hãng xưởng dễ được lên chức, lên lương. Bạn nào kinh doanh thương mãi sẽ phát đạt thịnh vượng.

NỮ

Cung Ly, sao Thái-Âm, hạn Tam-Kheo

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài”: rất tốt cho công việc xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Bạn nào làm công chức dễ được thăng quan tiến chức. Bạn nào kinh doanh thương mãi rất phát đạt thịnh vượng. Bạn nào làm việc phải sử dụng nhiều về computer, nên đi khám mắt chuyên khoa. Muốn có con thì không nên có thai sau ngày 2/5/2015, vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

GIÁP-THÌN 52 TUỔI (Sinh từ 13/2/1964 đến 1/2/1965).

Mệnh: Phú-Đăng-Hỏa

(Lửa ngọn đèn)

NAM

Cung Ly, sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhứt Kiết”, muốn xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở thương mại, có thể thực hiện được. Tháng 3, tháng 9 trong gia đình có người bệnh hoạn hoặc tang chế bà con. Tuy nhiên nếu có sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại, hoặc đầu tư khuếch đại, đều được thăng tiến, thành công. Tình trạng tài chánh rất sung túc thịnh vượng.

NỮ

Cung Càn, sao Thái-Dương, hạn Địa-Võng

Đại kỵ màu đen, hạp màu đỏ.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhứt Kiết” nếu muốn xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở kinh doanh nên thực hiện. Việc làm ăn rất thành công, tình trạng tài chánh được cải thiện; rất sung túc, thịnh vượng. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại, mở rộng đầu tư đều là những cơ hội thăng tiến như ý.

NHÂM-THÌN 64 TUỔI (Sinh từ 27/1/1952 đến 13/2/1953).

Mệnh: Trường Lưu Thủy

(Nước chảy thành dòng lớn).

NAM

Cung Chấn, sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” rất tốt khi xây cất, chỉnh trang nhà cửa hay cơ sở thương mại. Tháng 1, tháng7 trong gia đình có người bệnh hoạn ốm đau hay tang chế bà con. Lái xe cũng phải hết sức cẩn thận phòng rủi ro về xe cộ trong 2 tháng nói trên. Đi xa xuất ngoại có thể đối đầu với những khó khăn bất lợi.

NỮ

Cung Chấn, sao Kế-Đô, hạn Thiên-Tinh

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở kinh doanh sẽ được may mắn trong việc làm ăn. Tuy nhiên, tháng 3 tháng 9 dễ bị đau ốm, bệnh hoạn hay tang chế bà con. Lái xe cũng phải hết sức cẩn thận phòng rủi ro trong 2 tháng nói trên. Hạn chế tối đa mọi thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại.

alt

TÂN-TỴ 15 TUỔI (Sinh từ 24/1/2001 đến 11/2/2002)

Mệnh: Bạch-Lạp-Kim

(Vàng trong nến trắng)

NAM

Cung Cấn, sao Vân-Hớn, hạn Diêm-Vương

Năm nay mọi sinh hoạt nên giữ nguyên tình trạng cũ. Cuối năm phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh ngộ nhận, rầy rà, thị phi. Mọi thay đổi chỗở hay chuyển trường đi học xa đều bất lợi. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh bị mất mát hành lý, giấy tờ, tốn hao tiền tài vô ích.

NỮ

Cung Đoài, sao La-Hầu, hạn Diêm-Vương

Năm nay, trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con xấu nhứt là tháng 1, tháng 7. Mọi sự thay đổi chỗở hay chuyển trường học đều không có lợi. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh trở ngại, khỏi bị mất hành lý, giấy tờ, tốn hao tiền tài vô ích.

KỶ-TỴ 27 TUỔI (Sinh từ 6/2/1989 đến 27/1/1990)

Mệnh: Đại-Lâm-Mộc

(cây trong rừng lớn).

NAM

Cung Khôn, sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền

Việc thi cử năm nay được hanh thông. Muốn có việc làm vừa ý, thường phải chấp nhận đi xa. Tình trạng tài chánh khả quan. Nếu đã gặp người tâm đầu, ý hợp cũng nên tính chuyện đính hôn, hay thành gia thất. Mùa Đông có hy vọng lên chức, lên lương; hay cơ hội thuận lợi để tạo mãi nhà cửa.

NỮ

Cung Tốn, sao Thủy-Diệu, hạn Tán-Tận

Hạp màu xanh nhạt.

Năm nay tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Muốn có con thì không được thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì đẻ con Bính-Thân không có lợi cho cha mẹ.

ĐINH-TỴ 39 TUỔI (Sinh từ 18/2/1977 đến 6/2/1978).

Mệnh: Sa Trung Thổ

(Đất lẫn trong cát).

NAM

Cung Khôn, sao Thủy-Diệu, hạn Thiên-Tinh

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8, gia đình có người bệnh hoạn ốm đau, hay tang chế bà con. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều gặp cơ hội thuận lợi, đem lại thành công may mắn.

NỮ

Cung Khảm, sao Mộc-Đức, hạn Tam-Kheo

Hạp màu đỏ. Hướng làm ăn tốt nhất là Đông Nam và chánh Bắc.

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không thích hợp cho việc xây cất, chỉnh trang nhà cửa cơ sở thương mại. Tuy nhiên, việc làm ăn có triển vọng phát đạt. Làm việc hãng xưởng dễ được lên chức, lên lương. Hạp màu đỏ, vàng. Nếu muốn sinh con, thì không nên thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì sanh con Bính-Thân sẽ bất lợi cho cha mẹ.

ẤT-TỴ 51 TUỔI (Sinh từ 2/2/1965 đến 20/1/1966).

Mệnh: Phú Đăng Hỏa

(Lửa ngọn đèn).

NAM

Cung Cấn, sao Vân-Hớn, hạn Thiên-La

Hạp màu đỏ, tối kỵ màu đen, đi xe đen. Nhà cửa và kinh doanh tốt nhất trên hướng Tây Bắc và chánh Tây.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc”, không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Đầu năm không nên đầu tư chứng khoán. Cuối năm giao tế phải cẩn thận, dễ bị ngộ nhận gây rầy rà, thị phi. Tuy nhiên, muốn thay đổi chỗ ở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại sẽ gặp cơ hội thuận tiện đem lại thành công như ý. Kinh doanh thương mãi rất phát tài. Làm việc hãng xưởng dễ được lên chức lên lương.

NỮ

Cung Đoài, sao La-Hầu, hạn Diêm-Vương

Đại kỵ màu đen, đi xe đen. Hạp màu đỏ.

Hướng làm ăn tốt nhất là Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc”, không nên xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở kinh doanh thương mại. Tháng 1, tháng 7 gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Tuy nhiên công việc kinh doanh thương mãi rất phát đạt. Hợp tác đầu tư mở rộng cũng thành công. Làm công chức dễ được lên chức lên lương. Mọi sư thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến.

QUÝ-TỴ 63 TUỔI (Sinh từ 14/2/1953 đến 2/2/1954)

Mệnh: Trường Lưu Thủy

(Nước chảy thành dòng lớn).

NAM

Cung Khôn, sao Mộc-Đức , hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay bàn tay Kim-Lâu trúng vào “Tam Địa Sát”; không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở kinh doanh thương mãi. Tuy nhiên, gia đình có hỷ sự như con cái cưới hỏi, đỗ đạt hoặc có thêm cháu nội, ngoại. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư khuếch trương mở rộng, tránh tình trạng lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không. Tình trạng tài chánh khả quan. Tốt nhứt trong mùa Đông.

NỮ

Cung Tốn, sao Thủy-Diệu, hạn Tán-Tận

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tam Địa Sát”, không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở kinh doanh thương mãi. Tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư, khuếch trương mở rộng, tránh tình trạng lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không.

alt

NHÂM-NGỌ 14 TUỔI (Sinh từ 12/2/2002 đến 31/3/2003)

Mệnh: Dương-Liễu-Mộc

(Gỗ cây dương liễu)

NAM

Cung Đoài, sao Thái-Dương, hạn Tán-Tận

Năm nay phải giữ gìn sức khỏe, không nên chơi game nhiều quá, mắt sẽ bị cận hay viễn thị nặng. Nếu được thay đổi chỗở, hay chuyển trường, đi học xa đều tốt.

NỮ

Cung cấn, sao Thổ-Tú, hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay, tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Nếu được thay đổi chỗở hay chuyển trường, đi học xa đều là biến chuyển tốt.

CANH-NGỌ 26 TUỔI (Sinh từ 27/1/1990 đến 14/2/1991)

Mệnh: Lộ-Bàng-Thổ

(Đất trên đường đi)

NAM

Cung Khảm, sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương

Nếu làm việc phải sử dụng nhiều về computer, thì nên khám chuyên khoa về mắt. Năm nay tốt nghiệp ra trường sẽ có việc làm như ý. Nếu đã hay đang làm việc thì dễ được lên chức lên lương. Mọi sự thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thuận lợi, có thể đem lại thành công may mắn.

NỮ

Cung Cấn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-La

Cẩn thận khi sử dụng tiền mặt, dễ bị hao tài trong tháng 5. Tuy nhiên đây là một năm thành công tốt đẹp trên mọi lãnh vực: Thi cử đỗ đạt, có việc làm như ý, dễ lên chức lên lương. Buôn bán thịnh vượng. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa, xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến. Nếu đã lấy chồng thì không nên có thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

MẬU-NGỌ 38 TUỔI (Sinh từ 7/2/1978 đến 27/1/1979).

Mệnh: Thiên Thượng Hỏa

(Lửa trên trời).

NAM

Cung Tốn, sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ

Hạp màu đỏ, tối kỵ màu đen. Hướng nhà cửa và kinh doanh tốt nhất là chánh Bắc, chánh Nam và Đông Nam.

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”, có hại cho việc xây cất nhà cửa, hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con trong tháng 4, tháng 8. Tuy nhiên mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là những cơ hội có thể đưa tới thắng lợi.

NỮ

Cung Khôn, sao Vân-Hớn, hạn Ngũ-Mộ

Hạp màu đỏ, tối kỵ màu đen. Hướng làm ăn tốt nhất trên chánh Tây và Tây Bắc.

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”, không nên xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Đầu năm không nên đầu tư chứng khoán. Cuối năm dễ bị ngộ nhận gây miệng tiếng thị phi. Tuy nhiên, đây là một năm thành công như ý trên mọi lãnh vực: Đi buôn thì phát tài. Làm việc hãng xưởng dễ được lên chức lên lương. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội có thể đưa tới thắng lợi. Nếu muốn sanh con thì không nên có thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

BÍNH-NGỌ 50 TUỔI (Sinh từ 21/1/1966 đến 8/2/1967).

Mệnh: Thiên-Hà-Thủy

(Nước trên trời).

NAM

Cung Đoài, sao Thái-Dương, hạn Tán-Tận

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”, không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa cơ sở thương mãi. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư khuếch trương rộng lớn, tránh tình trạng lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không.Tuy nhiên tình trạng tài chánh rất khả quan.Tốt nhất trong mùa Đông.

NỮ

Cung Cấn, sao Thổ-Tú, hạn Huỳnh-Tuyền

Rất hạp với màu trắng. Hướng làm ăn tốt nhất là chánh Tây và Tây Bắc.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm vào   “Ngũ Thọ Tử”, không lợi cho việc xây cất, hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người ốm đau bệnh hoạn, hay tang chế bà con. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư khuếch trương rộng lớn, có thể lâm vào tình trạng tiếng có miếng không.

GIÁP-NGỌ 62 TUỔI (Sinh từ 3/2/1954 đến 23/1/1955).

Mệnh: Sa Trung Kim

(Vàng trong cát).

NAM

Cung Khảm, sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương

Rất hạp màu vàng, kỵ màu đỏ. Hướng nhà cửa và kinh doanh tốt nhất là Đông Nam và chánh Bắc.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhị Nghi” có thể xây cất nhà cửa, hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Nếu làm việc phải sử dụng nhiều về computer, nên đi khám mắt chuyên khoa. Di chuyển chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều phải đối đầu với vô vàn khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên con cái đỗ đạt hay có hỷ sự cưới hỏi.

NỮ

Cung Cấn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-La

Hạp màu vàng, kỵ màu đỏ.

Hướng làm ăn tốt nhất là chánh Tây và Tây Bắc.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhị Nghi” có thể xây cất nhà cửa, hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Gia đình có hỷ sự như con cái đỗ đạt, cưới hỏi hay có thêm cháu nội, ngoại. Tuy nhiên, khi huy động tiền mặt dễ bị rủi ro, hao tài. Xấu nhứt là tháng 5. Hạn chế tối đa việc thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại.

alt

QUÝ-MÙI 13 TUỔI (Sinh từ 1/2/2003 đến 21/1/2004).

Mệnh: Dương liễu Mộc

(Gỗ cây liễu)

NAM

Cung Càn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-Tinh và cuối Tam Tai

Không nên chơi game nhiều quá làm cho mắt bị tổn thương, đưa tới cận hay viễn thị nặng.

NỮ

Cung Ly, sao Thái-Âm, hạn Tam-Kheo và cuối Tam Tai

Không nên chơi game nhiều quá làm cho mắt bị tổn thương, đưa tới cận hay viễn thị nặng.

TÂN-MÙI 25 TUỔI (Sinh từ 15/2/1991 đến 3/2/1992).

Mệnh: Lộ bàng Thổ

(Đất trên đường đi)

NAM

Cung Ly, sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng và cuối Tam Tai

Tháng 3, tháng 9 năm nay trong gia đình có người đau ốm bệnh hoạn hay tang chế bà con.Tuy nhiên, đi thi sẽ đậu. Tốt nghiệp ra trường có thể được việc làm như ý. Tình trạng tài chánh được cải thiện. Muốn thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều có cơ hội và điều kiện thuận lợi để thực hiện.

NỮ

Cung Càn, sao Thái-Dương, hạn Địa-Võng và cuối Tam Tai

Năm nay đi thi sẽ đậu. Tốt nghiệp ra trường được việc làm vừa ý. Đây là một năm thành công trên nhiều lãnh vực: Nếu quý bạn đang làm việc, dễ được lên chức lên lương. Bạn đang kinh doanh thương mãi cũng rất thịnh vượng. Tình trạng tài chánh rất khả quan. Tốt nhất trong mùa Đông. Mọi sự di chuyển chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại, có thể là cơ hội để thăng tiến. Nếu đã lấy chồng, thì không nên thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

KỶ-MÙI 37 TUỔI (Sinh từ 28/1/1979 đến 15/2/1980).

Mệnh: Thiên Thượng Hỏa

(Lửa trên trời).

NAM

Cung Chấn, sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo và cuối Tam Tai

Tối kỵ màu đen. Nhà cửa và làm ăn, chọn hướng chánh Nam và chánh Đông là tốt nhất.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài”, rất tốt khi khởi công xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở thương mại. Tháng 1, tháng 7 lái xe cẩn thận phòng rủi ro. Gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con trong 2 tháng nói trên. Tuy nhiên, nếu có thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại, có thể là cơ hội để thăng tiến. Rất nhiều hy vọng được lên chức, lên lương.

NỮ

Cung Chấn, sao Kế-Đô, hạn Thiên-Tinh và cuối Tam Tai

Tối kỵ màu đen. Hướng làm ăn tốt nhất là chánh Nam và chánh Đông.

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” rất có lợi cho công cuộc xây cất hay chỉnh trang nhà cửa hoặc cơ sở thương mãi. Tháng 3, tháng 9, gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại, có thể là cơ hội để thăng tiến. Rất nhiều hy vọng lên chức lên lương. Muốn sinh con thì không nên có thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

ĐINH-MÙI 49 TUỔI (Sinh từ 9/2/1967 đến 28/1/1968).

Mệnh: Thiên Hà Thủy

(Nước ở trên trời)

NAM

Cung Càn, sao Thái-Bạch, hạn Tán-Tận và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhứt Kiết”, có thể xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Cẩn thận khi huy động tiền mặt, dễ bị thất tán rủi ro. Xấu nhứt là tháng 5. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ. Không nên đầu tư thêm để mở mang rộng lớn, tránh trường hợp lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không.

NỮ

Cung Ly, sao Thái-Âm, hạn Huỳnh-Tuyền và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm”Nhứt Kiết “; có thể xây cất, hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở thương mại. Nếu các bạn đang làm việc phải sử dụng nhiều về computer thì nên đi khám mắt chuyên khoa. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, đừng tính đầu tư thêm để khuếch trương rộng lớn, có thể lâm vào tình trạng lớn thuyền, lớn sóng, tiếng có miếng không.

ẤT-MÙI 61 TUỔI (Sinh từ 24/1/1955 đến 11/2/1956).

Mệnh: Sa Trung kim

(Vàng trong cát)

NAM

Cung Ly, sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm” Nhứt Kiết”, có thể xây cất, hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở thương mãi. Gia đình có hỷ sự, con cái thi cử đỗ đạt hay cưới hỏi. Ai tốt nghiệp ra trường hy vọng được việc

làm như ý. Tuy nhiên tháng 3, tháng 9 trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Hạn chế tối đa việc thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại để tránh những tổn thất bất khả tiên liệu.

NỮ

Cung càn, sao Thái-Dương,

hạn Địa-Võng và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhứt Kiết” có thể xây cất hoặc chỉnh trang nhà cửa hay cơ sở thương mãi. Gia đình có hỷ sự như con cái thi cử đỗ đạt, hay cưới hỏi. Ai ra trường sẽ có việc làm như ý. Tuy nhiên, hạn chế tối đa việc thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại để tránh những tổn thất bất khả tiên liệu.

QUÝ-MÙI 73 TUỔI (Sinh từ 5/2/1943 đến 24/1/1944).

Mệnh: Dương Liễu Mộc

(Gỗ cây dương liễu)

NAM

Cung Chấn sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo và cuối Tam Tai

Năm nay tháng 1, tháng 7 dễ bị bệnh hoạn ốm đau hay tang chế bà con. Cổ nhân nói ” thất thập cổ lai hy” năm nay Quý ông đã 73 tuổi, cũng nên “giã từ vũ khí” để chăm lo sức khỏe: Tập thể thao, Tai chi, hành thiền cho thân thể nhẹ nhàng, tâm trí thảnh thơi, vui cùng con cháu nội, ngoại là hạnh phúc lắm rồi. Nếu còn lái xe, phải cẩn thận đề phòng rủi ro trong 2 tháng nói trên.

NỮ

Cung Chấn, sao Kế-Đô, hạn Thiên-Tinh và cuối Tam Tai

Năm nay tháng 3, tháng 9 dễ bị đau ốm bệnh hoạn hay tang chế bà con . Cổ nhân nói” thất thập cổ lai hy”. Năm nay Quý bà đã 73 tuổi cũng nên về hưu, chăm lo sức khỏe: Tập thể thao, Tai chi, hành thiền để thân thể nhẹ nhàng, tâm trí thảnh thơi; có thì giờ vui cùng con cháu nội ngoại là hạnh phúc rồi. Nếu còn lái xe phải cẩn thận phòng rủi ro trong 2 tháng nói trên.

alt

NHÂM-THÂN 24 TUỔI (Sinh từ 4/2/1992 đến 22/1/1993)

Mệnh: Kiếm Phong Kim

(Vàng ở mũi kiếm)

NAM

Cung Cấn sao Vân-Hớn, hạn Thiên-La

Mùa Xuân năm nay không nên đầu tư chứng khoán. Cuối năm cẩn thận về giao tế, tránh ngộ nhận gây ra miệng tiếng thị phi. Hạn chế tối đa việc thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại, để khỏi bị thiệt hại không thể ngờ trước.

NỮ

Cung Đoài sao La-Hầu, hạn Diêm-Vương

Năm nay tháng 1, tháng 7, gia đình có người đau ốm, hay tang chế bà con. Lái xe cũng phải hết sức cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ trong 2 tháng nói trên. Hạn chế tối đa việc thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại để tránh những tổn thất ra ngoài dự liệu. Cấm không được thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân thuộc hành Hỏa, khắc hành Kim của mẹ. Đứa bé dễ bị bất bình thường, hay cha mẹ nó sẽ ly tán nhau.

CANH THÂN 36 TUỔI (Sinh từ 16/2/1980 đến 4/2/1981).

Mệnh: Thạch Lựu Mộc

(Gỗ cây thạch lựu).

NAM

Cung Khôn, sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tam Địa Sát”; không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Tuy nhiên tình trạng tài chánh được cải thiện khả quan. Gia đạo ổn định. Công cuộc làm ăn vững vàng. Rất có hy vọng được lên chức lên lương. Tốt nhất trong mùa Đông.

NỮ

Cung Tốn, sao Thủy-Diệu, hạn Tán-Tận

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tam Địa Sát” không nên xây cất nhà cửa hay chỉnh trang cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con.Tuy nhiên việc làm ăn tạm ổn. Tình trạng tài chánh cũng được cải thiện khả quan hơn. Muốn sinh con thì không nên có thai sau ngày 2/5/2015; vì con sinh Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

MẬU-THÂN 48 TUỔI (Sinh từ 29/1/1968 đến 15/2/1969).

Mệnh: Đại Dịch Thổ

(Đất ở một vùng rộng lớn).

NAM

Cung Khôn, sao Thủy-Diệu, hạn Thiên-Tinh.

Hạp màu đỏ, vàng. Hướng tốt nhất cho nhà ở và làm ăn là chánh Tây và Tây Bắc.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm”Lục Hoang Ốc” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8 gia đình có người đau ốm bệnh hoạn hay tang chế bà con. Tuy nhiên nếu có sự thay đổi nhà cửa hay chỗ làm, hoặc đi xa xuất ngoại là cơ hội thăng tiến.

NỮ

Cung Khảm, sao Mộc-Đức, hạn Tam-Kheo

Hạp màu đỏ. Hướng làm ăn thuận lợi là Đông Nam và chánh Bắc.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc”không nên xây cất nhà cửa, chỉnh trang cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên đây là năm thành công như ý trên mọi lãnh vực. Đi buôn phát tài. Việc kinh doanh thương mãi phát đạt. Con cái đỗ đạt ra trường. Tình trạng tài chánh được cải thiện rất khả quan. Tốt nhứt là trong mùa Đông.

BÍNH-THÂN 60 TUỔI (Sinh từ 12/2/1956 đến 30/1/1957).

Mệnh: Sơn Hạ Hỏa

(Lửa dưới chân núi).

NAM

Cung Cấn, sao Vân-Hớn, hạn Thiên-La

Tối kỵ màu đen, đi xe đen. Nhà cửa và làm ăn nên chọn hướng Tây và Tây Bắc là tốt nhứt.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không nên xây cất hoặc chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Đầu năm không nên đầu tư chứng khoán. Cuối năm dễ bị ngộ nhận gây miệng tiếng thị phi. Tuy nhiên đây là một năm thành công như ý trên mọi lãnh vực. Gia đình có hỷ sự. Con cái thi cử đỗ đạt hay có hôn nhân cưới hỏi. Công cuộc kinh doanh thương mãi được thịnh vượng. Quý ông làm hãng xưởng hy vọng lên chức lên lương.

NỮ

Cung Đoài, sao La-Hầu, hạn Diêm-Vương

Rất kỵ màu đen. Hướng làm ăn tốt nhất là Tây Nam, Đông Bắc và chánh Tây.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mại. Tháng 1, tháng 7 trong gia đình có người bệnh hoạn hay có tang chế. Tuy nhiên, đây là năm thành công như ý trên mọi lãnh vực. Quý bà kinh doanh thương mãi thì phát tài thịnh vượng. Làm việc hãng xưởng hy vọng được lên chức lên lương. Thay đổi chỗở chỗ làm, đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến.

GIÁP-THÂN 72 TUỔI (Sinh từ 25/1/1944 đến 12/2/1945).

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

(Nước giữa dòng suối).

NAM

Cung Càn, sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền

Hạp màu trắng. Hướng tốt nhất để xây nhà hay làm ăn là Tây và Tây Bắc.

Năm nay tình trạng tài chánh được cải thiện khả quan. Tốt nhất trong mùa Đông. Gia đình có hỷ sự. Con cái thi cử đỗ đạt hay có cưới hỏi, thêm cháu nội, ngoại. Tuy nhiên, hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh nhiều tổn thất bất lợi.

NỮ

Cung Tốn, sao Thủy-Diệu, hạn Tán-Tận

Năm nay dễ bị bệnh hoạn ốm đau trong tháng 4, tháng 8, hay có tang chế. Tuy nhiên có tin vui về con cái đỗ đạt cưới hỏi, hay có thêm cháu nội ngoại. Tình trạng tài chánh cũng được cải thiện khả quan. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại có thể gây nhiều tổn thất bất lợi.

alt

QUÝ-DẬU: 23 TUỔI Sinh từ 23/1/1993 đến 9/2/1994)

Mệnh: Kiếm Phong Kim

(Vàng gắn trên kiếm).

NAM

Cung Đoài, sao Thái-Dương, hạn Tán-Tận

Năm nay tốt nghiệp ra trường sẽ có việc làm như ý. Tốt nhất là tháng 6, tháng 10. Tuy nhiên, mọi việc thay đổi chỗở chỗ làm đều gặp nhiều trở ngại bất lợi. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh rủi ro hao tán.

NỮ

Cung Cấn, sao Thổ-Tú, hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người đau ốm hay có tang chế. Mọi sự thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều gặp trở ngại, hao tài tốn của bất lợi. Nếu đã lấy chồng thì cấm không được thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân thuộc hành Hỏa, khắc hành Kim của mẹ. Đứa bé dễ bị bất bình thường, hay cha mẹ nó sẽ ly tán nhau.

TÂN-DẬU 35 TUỔI (Sinh từ 5/2/1981 đến 24/1/1982).

Mệnh: Thạch Lựu Mộc

(Gỗ cây thạch lựu).

NAM

Cung Khảm, sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhị Nghi”: nếu muốn xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi có thể tiến hành được. Công việc làm ăn giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư mở mang thêm. Nếu đang sử dụng nhiều về computer, nên đi khám mắt chuyên khoa. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh những hao tán bất lợi.

NỮ

Cung Cấn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-La

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhị Nghi” nếu muốn xây cất hay chỉnh trang nhà cửa cơ sở thương mãi, có thể tiến hành được. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh hao tán, bất lợi. Tháng 5 trong gia đình có người bệnh hoạn hao tài, hay có tang chế bà con. Nếu muốn sanh con thì không nên thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

KỶ-DẬU 47 TUỔI (Sinh từ 16/2/1969 đến 5/2/1970).

Mệnh: Đại Dịch Thổ

(Đất ở một vùng rộng lớn).

NAM

Cung Tốn, sao Thổ-Tú, hạn Ngũ-Mộ

Hạp màu đỏ. Hướng nhà cửa và làm ăn tốt nhất là chánh Bắc, chánh Nam và Đông Nam.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”; không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8 gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Tuy nhiên mọi sự thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều gặp thuận lợi may mắn. Làm việc dễ được lên chức lên lương. Kinh doanh cũng phát tài thịnh vượng.

NỮ

Cung Khôn, sao Vân-Hớn, hạn Ngũ-Mộ

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Ngũ Thọ Tử”; không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Đầu năm không nên đầu tư chứng khoán. Cuối năm phải cẩn thận khi giao tế, tránh ngộ nhận thị phi. Tuy nhiên, bạn nào làm việc hãng xưởng dễ được lên chức lên lương. Bạn nào kinh doanh thương mãi cũng phát đạt thịnh vượng. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến.

ĐINH-DẬU 59 TUỔI (Sinh từ 31/1/1957 đến 17/2/1958).

Mệnh: Sơn Hạ Hỏa

(Lửa dưới chân núi).

NAM

Cung Đoài, sao Thái-Dương, hạn Thiên-La

Tối kỵ màu đen, đi xe đen.

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Nhị Nghi”: nếu muốn xây cất hay chỉnh trang nhà cửa cơ sở kinh doanh, có thể thực hiện được. Mọi sự thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội để thăng tiến hơn. Quý ông làm việc hãng xưởng dễ được thăng quan tấn chức. Gia đình có hỷ sự trùng phùng như con cháu đỗ đạt cưới hỏi.

NỮ

Cung Cấn, sao Thổ-Tú, hạn Diêm-Vương

Rất kỵ màu đen, hạp màu đỏ. Tối kỵ tuổi Ất-Mùi (1955). Hướng làm ăn tốt nhất là chánh Tây và Tây Bắc.

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhị Nghi”: nếu muốn xây cất hay chỉnh trang nhà cửa và cơ sở thương mại, có thể thực hiện được. Tháng 4, tháng 8 trong gia đình có người bệnh hoạn hay có tang chế. Tuy nhiên nếu có thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thuận lợi để phát đạt hơn.

ẤT-DẬU 71 TUỔI (Sinh từ 13/2/1945 đến 1/2/1946).

Mệnh: Tuyền Trung Thủy

(Nước giữa dòng suối).

NAM

Cung Khảm, sao Thái-Âm, hạn Diêm-Vương

Năm nay nếu làm việc nhiều bằng computer, quý ông phải đi khám mắt chuyên khoa. Thị lực giảm sút và có thể phải mổ cườm. Công việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư mở mang rộng lớn có thể bị lớn thuyền lớn sóng tiếng có miếng không. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại có thể gặp nhiều trở ngại, hao tán bất lợi.

NỮ

Cung Cấn, sao Thái-Bạch, hạn Thiên-La

Năm nay quý bà phải nhớ chủng ngừa cúm, vì hay bị đau ốm rề rà. Công việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư mở rộng, tránh trường hợp lớn thuyền lớn sóng tiếng có miếng không. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại có thể gặp nhiều trở ngại bất lợi.

alt

GIÁP-TUẤT 22 TUỔI (Sinh từ 10/2/1994 đến 30/1/1995).

Mệnh: Sơn-Đầu-Hỏa

(Lửa đầu ngọn núi).

NAM

Sao Thái-Bạch, hạn Thiên-Tinh

Tất cả kế hoạch gì cũng có thể thành tựu trong năm nay. Muốn chuyển trường tiếp tục học hành, thay đổi chỗở, chỗ làm, đi xa xuất ngoại đều gặp hoàn cảnh thuận lợi mà thành công. Có thể nói một năm đầy may mắn.

NỮ

Sao Thái-Âm, hạn Tam-Kheo

Chuyển trường đi học xa nhà hay thay đổi chỗở, chỗ làm, hoặc đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thành công. Nếu đã lấy chồng thì không được thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

NHÂM-TUẤT 34 TUỔI (Sinh từ 25/1/1982 đến 12/2/1983).

Mệnh: Đại Hải Thủy

(Nước đại dương).

NAM

Cung Ly, sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm”Nhứt Kiết” có thể xây cất, chỉnh trang nhà cửa hay cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên tháng 3, tháng 9 trong gia đình có người đau ốm hay có tang chế bà con. Việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, không nên đầu tư khuếch trương rộng lớn.

NỮ

Cung Càn, sao Thái-Dương, hạn Địa-Võng

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Nhứt Kiết”, có thể xây cất hoặc chỉnh trang nhà cửa hay cơ sở thương mãi. Công việc làm ăn ổn định, tình trạng tài chánh được cải thiện khả quan hơn. Nếu muốn sinh con thì không nên có thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

CANH-TUẤT 46 TUỔI (Sinh từ 6/2/1970 đến 26/1/1971)

Mệnh: Thoa Xuyến Kim

(Vàng làm đồ trang sức)

NAM

Cung Chấn, sao La-Hầu, hạn Tam-Kheo

Hạp màu vàng, kỵ màu đỏ. Hướng nhà cửa hay làm ăn tốt nhất là chánh Nam và chánh Đông. Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” nên xây cất, chỉnh trang nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh để giúp việc làm ăn thông suốt hơn. Tuy nhiên, lái xe phải cẩn thận đề phòng rủi ro tai nạn. Xấu nhứt là tháng 1, tháng 7. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh khó khăn thiệt hại.

NỮ

Cung Chấn, sao Kế-Đô, hạn Thiên-Tinh

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài” nên xây cất, chỉnh trang nhà cửa, kể cả cơ sở kinh doanh sẽ giúp việc làm ăn phát đạt, thăng tiến hơn. Tháng 4, tháng 8, gia đình có người ốm đau hay tang chế bà con. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để tránh thiệt hại khó khăn.

MẬU-TUẤT 58 TUỔI (Sinh từ 18/2/1958 đến 7/2/1959)

Mệnh: Bình Địa Mộc

(Cây ở đồng bằng).

NAM

Cung Càn, sao Thái-Bạch, hạn Tán-Tận

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm” Nhứt Kiết”, có thể xây cất, chỉnh trang nhà cửa hay cơ sở kinh doanh. Việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư khuếch trương mở rộng. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại, dễ gây hao tán.

NỮ

Cung Ly, sao Thái-Âm, hạn Huỳnh-Tuyền

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm”Nhứt Kiết; có thể xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mại. Mọi việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư khuếch trương rộng lớn, . Hạn chế tối đa việc đi xa, xuất ngoại để khỏi bị khó khăn hao tán.

BÍNH-TUẤT 70 TUỔI (Sinh từ 2/2/1946 đến 21/1/1947).

Mệnh: Ốc Thượng Thổ

(Đất trên nóc nhà).

NAM

Cung Ly, sao Kế-Đô, hạn Địa-Võng

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài”: nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa hoặc cơ sở kinh doanh có thể giúp công việc làm ăn thành công dễ dàng hơn. Tháng 3 tháng 9, dễ bị bệnh hoạn hay tang chế bà con. Tuy nhiên cũng có hỷ sự đỗ đạt, cưới hỏi hay thêm cháu nội ngoại. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thăng tiến.

NỮ

Cung Càn, sao Thái-Dương, hạn Địa-Võng

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tứ Tấn Tài”: nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi có thể giúp việc làm ăn thành công. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là những cơ hội thăng tiến. Gia đình có hỷ sự như đỗ đạt, cưới hỏi hay có thêm cháu nội ngoại.

alt

ẤT-HỢI 21 TUỔI (Sinh từ 31/1/1995 đến 18/2/1996)

Mệnh: Sơn Đầu Hỏa

(Lửa trên núi)

NAM

Cung Khôn, sao Thủy-Diệu, hạn Ngũ-Mộ và cuối Tam Tai

Tháng 4, tháng 8 năm nay gia đình có người bệnh hoạn, hay có tang chế bà con. Tuy nhiên nếu chuyển trường, đổi chỗ học, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội thuận lợi để thăng tiến.

NỮ

Cung Khảm, sao Mộc-Đức, hạn Ngũ-Mộ và cuối Tam Tai

Năm nay muốn chuyển trường đổi chỗ học, đổi chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều là cơ hội để thăng tiến, thành công. Tốt nhứt là trong mùa Đông. Nếu đã lấy chồng thì không nên thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì sinh con Bính-Thân, không tốt cho cha mẹ.

QUÝ-HỢI 33 TUỔI (Sinh từ 13/2/1983 đến 1/2/1984).

Mệnh: Đại Hải thủy

(Nước đại dương)

NAM

Cung Cấn, sao Vân-Hớn, hạn Thiên-La và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm” Lục Hoang Ốc” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa hoặc cơ sở thương mãi. Công việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ. Mọi việc thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa, xuất ngoại đều có thể gặp trở ngại hao tán.

NỮ

Cung Đoài, sao La-Hầu, hạn Diêm-Vương và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm”Lục Hoang Ốc” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Mọi sự thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại, đều gặp nhiều trở ngại hao tán. Nếu muốn có con thì không nên thụ thai sau ngày 2/5/2015; vì con Bính-Thân thuộc hành Hỏa, mẹ hành Thủy sẽ khó nuôi con, hoặc cha mẹ có thể ly tán nhau.

TÂN-HỢI 45 TUỔI (Sinh từ 27/1/1971 đến 14/2/1972).

Mệnh: Thoa Xuyến Kim

(Vàng làm đồ trang sức).

NAM

Cung Khôn, sao Mộc-Đức, hạn Huỳnh-Tuyền và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tam Địa Sát” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Công việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ. Tình trạng tài chánh sẽ cải thiện khả quan. Tốt nhất trong mùa Đông. Tuy nhiên mọi sự thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa xuất ngoại đều gây nhiều thiệt hại mất mát.

NỮ

Cung Tốn, sao Thủy-Diệu, hạn Tán-Tận và cuối Tam Tai

Hạp màu vàng, kỵ màu đỏ. Hướng làm ăn tốt nhất là chánh Bắc, chánh Nam và Đông Nam. Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tam Địa Sát”: không nên xây dựng hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8, trong gia đình có người bệnh hoạn hay tang chế bà con. Mọi sự thay đổi chỗở chỗ làm hay đi xa, xuất ngoại đều tối kỵ.

KỶ-HỢI 57 TUỔI (Sinh từ 8/2/1959) đến 27/1/1960).

Mệnh: Bình Địa Mộc

(Cây ở đồng bằng).

NAM

Cung Khôn, sao Thủy-Diệu, hạn Thiên-Tinh và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa cũng như cơ sở thương mãi. Tháng 4, tháng 8, trong gia đình có người bệnh hoạn ốm đau hay tang chế bà con. Hạn chế tối đa việc đi xa xuất ngoại để khỏi bị thất tán rủi ro.

NỮ

Cung Khảm, sao Mộc-Đức, hạn Tam-Kheo và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Lục Hoang Ốc”, không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Mọi việc làm ăn cứ giữ nguyên tình trạng cũ, tình trạng tài chánh sẽ được cải thiện khả quan hơn. Tốt nhất là trong mùa Đông. không nên thay đổi chỗở, chỗ làm hay đi xa xuất ngoại

ĐINH-HỢI 69 TUỔI (Sinh từ 22/1/1947 đến 9/2/1948).

Mệnh: Ốc Thượng Thổ

(Đất trên nóc nhà).

NAM

Cung Cấn, sao Vân-Hớn, hạn Địa-Võng và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim Lâu nhằm “Tam Địa Sát” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa, cơ sở thương mãi. Đầu năm không nên đầu tư chứng khoán. Cuối năm dễ bị ngộ nhận trong giao tế gây phiền hà. Tuy nhiên, nếu có thay đổi chỗở, chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại đều là những cơ hội thăng tiến. Gia đình có hỷ sự như có thêm cháu nội ngoại.

NỮ

Cung Đoài, sao La-Hầu, hạn Địa-Võng và cuối Tam Tai

Năm nay bàn tay Kim-Lâu nhằm “Tam Địa Sát” không nên xây cất hay chỉnh trang nhà cửa. Tháng 1, tháng 7, gia đình có người bệnh hoạn hay có tang chế. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi chỗở chỗ làm, hay đi xa xuất ngoại, đều là cơ hội thăng tiến thành công. Gia đình có hỷ sự như cưới hỏi, hay có thêm cháu nội ngoại.

Thiên cơ Phạm Đình Mai
Văn phòng ĐỊA-LÝ & TỬ-VI THIÊN-CƠ

(714) 891-3429
Website: www.dialyvatuvithienco.com

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY