Trò Chuyện với Thầy Thuốc

$15.00

Chăm sóc sức khỏe tốt nhất là hiểu về những căn bệnh, những triệu chứng bất thường qua tín hiệu của cơ thể. Mục “Trò Chuyện với Thầy Thuốc” do Bác sĩ Nguyễn Ý Đức phụ trách là một kho tổng hợp tất cả những căn bệnh thông thường qua vô số câu hỏi của độc giả và được giải thích một cách dễ hiểu, dễ nhớ.

Theo yêu cầu của rất nhiều độc giả và được sự ủy nhiệm của Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Trẻ xuất bản cuốn “Trò Chuyện với Thầy Thuốc” như một dạngtư liệu Y Khoa hữu ích cho tất cả mọi người.

“Trò Chuyện với Thầy Thuốc” được sắp xếp theo dạng hỏi và đáp và có hệ thống hóa nhằm giúp bạn đọc dễ theo dõi.

Mọi lợi nhuận từ cuốn sách “Trò Chuyện với Thầy Thuốc” được Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đề nghị sung vào quỹ xã hội của Trẻ để phục vụ các mục đích chung.

SAMPLE
SKU: B002 Category:

Description

Chăm sóc sức khỏe tốt nhất là hiểu về những căn bệnh, những triệu chứng bất thường qua tín hiệu của cơ thể. Mục “Trò Chuyện với Thầy Thuốc” do Bác sĩ Nguyễn Ý Đức phụ trách là một kho tổng hợp tất cả những căn bệnh thông thường qua vô số câu hỏi của độc giả và được giải thích một cách dễ hiểu, dễ nhớ.

Theo yêu cầu của rất nhiều độc giả và được sự ủy nhiệm của Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Trẻ xuất bản cuốn “Trò Chuyện với Thầy Thuốc” như một dạngtư liệu Y Khoa hữu ích cho tất cả mọi người.

“Trò Chuyện với Thầy Thuốc” được sắp xếp theo dạng hỏi và đáp và có hệ thống hóa nhằm giúp bạn đọc dễ theo dõi.

Mọi lợi nhuận từ cuốn sách “Trò Chuyện với Thầy Thuốc” được Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đề nghị sung vào quỹ xã hội của Trẻ để phục vụ các mục đích chung.

SAMPLE

Additional Information
Tác giả

Nguyễn Ý Đức


Reviews (0)

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “Trò Chuyện với Thầy Thuốc”