Đường Phía Bắc

$15.00

Con đường phía Nam ra biển… Bao nhiêu sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển khơi trên đường vượt thoát tìm tự do. Không ai đếm được chính xác, hàng chục ngàn mạng người. Vâng! có thể hơn. Đó là con đường đầy khổ nhục của một nửa dân tộc vừa thoắt mất tự do sau ngày 30 tháng tư năm 1975. Hành trình tìm tự do của dân tộc đã làm cả thế giới bàng hoàng, đánh động lương tâm nhân loại. Nhưng có một con đường cũng khốc liệt, con đường phiá Bắc, đã in đậm không ít những dấu chân âm thầm của nhiều người dân miền Bắc XHCN, một thể chế CS mà sau ba mươi năm họ vẫn không kham được sự mất tự do và nghèo đói mà chế độ CS miền Bắc bắt họ phải chịu kể từ  sau năm 1954.  Rồi họ cũng vượt biên. Những hành trình dữ dội, cay đắng, thương tâm.

Đường Phiá Bắc, tác phẩm của Lê Đại Lãng ghi lại những  gian khổ và tủi nhục chưa ai nói tới. Hãy sống cùng những gian truân này qua một vài trang sách …

SAMPLE
SKU: B003 Category:

Description

Con đường phía Nam ra biển… Bao nhiêu sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển khơi trên đường vượt thoát tìm tự do. Không ai đếm được chính xác, hàng chục ngàn mạng người. Vâng! có thể hơn. Đó là con đường đầy khổ nhục của một nửa dân tộc vừa thoắt mất tự do sau ngày 30 tháng tư năm 1975. Hành trình tìm tự do của dân tộc đã làm cả thế giới bàng hoàng, đánh động lương tâm nhân loại. Nhưng có một con đường cũng khốc liệt, con đường phiá Bắc, đã in đậm không ít những dấu chân âm thầm của nhiều người dân miền Bắc XHCN, một thể chế CS mà sau ba mươi năm họ vẫn không kham được sự mất tự do và nghèo đói mà chế độ CS miền Bắc bắt họ phải chịu kể từ  sau năm 1954.  Rồi họ cũng vượt biên. Những hành trình dữ dội, cay đắng, thương tâm.

Đường Phiá Bắc, tác phẩm của Lê Đại Lãng ghi lại những  gian khổ và tủi nhục chưa ai nói tới. Hãy sống cùng những gian truân này qua một vài trang sách …

SAMPLE

Additional Information
Tác giả

Lê Đại Lãng


Reviews (0)

Reviews


There are no reviews yet.

Be the first to review “Đường Phía Bắc”