Bên ngoài có cướp nhà băng, cướp cạn, cướp… sâu vào tới nhà dân, còn Jose Aramburo Molina tại , Phoenix thì lại đi cướp… xác chết. Số là Jose trộm một chiếc xe van của một nhà quàn mà sau xe có chở hai xác người, chưa kịp đưa vào phòng đông lạnh của nơi đây. Vậy là ngoài tội trộm xe, Jose còn bị ghép thêm tội trộm… xác chết. Trộm gì mà… chết người vậy trời.