Dấu hiệu giao thông (kỳ 8)

Dưới đây là một số bảng hiệu giao thông cảnh báo những điều cần lưu ý liên quan tới đường xe lửa và những chướng ngại bất ngờ phải đề phòng.

bien-bao-an-toan-giao-thong8
Advisory Speed: Tốc độ yêu cầu
bien-bao-an-toan-giao-thong7
Dead End, No Outlet: Ngõ cụt không có lối ra
bien-bao-an-toan-giao-thong6
Playground: sân chơi trẻ em. No Passing Zone: Khu vực không được qua mặt
bien-bao-an-toan-giao-thong5
Photo Enforced: có máy chụp hoặc thu hình theo dõi. HOV Lane: làn đường dành cho xe chở từ 2 người
bien-bao-an-toan-giao-thong4
Share The Road: Cẩn thận, coi chừng người đi bộ và người đi xe đạp ở chung quanh.
bien-bao-an-toan-giao-thong3
Road Close: Đóng đường (một lane, lane giữa, lane trái….) ở phía trước do sửa đường.
bien-bao-an-toan-giao-thong2
Road Work Ahead: Phía trước có sửa đường. One Lane Road Ahead: Phía trước đường chỉ còn 1 lane. Detour Ahead: Phía trước phải chạy vòng
bien-bao-an-toan-giao-thong1
Workers: Phía trước có người làm đường, giảm tốc độ
bien-bao-an-toan-giao-thong
Flagger: Phía trước có người điều khiển giao thông bằng cờ hiệu. Road Machinery Ahead: Cẩn thận có máy móc sửa chữa đường ở phía trước
SHARE

NO COMMENTS