Yếu tố giữ khách

Những người mua sắm cho biết có một vài yếu tố khiến họ muốn quay trở lại một cửa tiệm hay một thương hiệu, vì:

48% – cung cách phục vụ

37% – phẩm chất sản phẩm

13% – giá cả phải chăng

2% – giá trị thương hiệu

The Shops at Prudential 81635

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY