Đại hội Việt Nam Quốc Dân đảng

Trong ba ngày 1, 2 và 3/4/2016, tại hội trường khách sạn Sheraton, Orange County, California, Hoa Kỳ đã diễn ra đại hội toàn Đảng thống nhất của Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ), với sự tham dự đông đảo các đảng viên đại biểu ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu và Á Châu; ngoài ra còn có sự hiện diện của các vị dân cử của tiểu bang và thành phố. Đây là đại hội để thống nhất các hệ thống, các cơ sở độc lập và các đảng viên sinh hoạt riêng rẽ dưới một danh xưng duy nhất là “Việt Nam Quốc Dân Đảng”, đồng thời ra mắt tân Hội Đồng Lãnh Đạo Đảng.

Trong đại hội, VNQDĐ đã quyết nghị Thống Nhất VNQDĐ trên toàn cầu, đồng thời đề ra Cương Lĩnh Chính Trị, trong đó có mục tiêu, sách lược và đường lối đấu tranh hiện nay của VNQDĐ. Để đạt được các mục tiêu nêu ra, VNQDĐ chủ trương đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên trên hết, lấy nội lực dân tộc làm sức mạnh chính, sát cánh cùng toàn dân để cứu nước, quyết tâm giải thể chế độ cộng sản độc tài toàn trị và bán nước.

Ra mắt tân Hội Đồng Lãnh Đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng

HNS

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY