Việt Nam cần gần 100 tỷ Mỹ kim cho đầu tư công

Ông Vương Đình Huệ, phó thủ tướng CSVN. Ảnh: Internet
Ông Vương Đình Huệ, phó thủ tướng CSVN. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh ngân sách vô cùng hạn hẹp nhưng trong một bản kết luận của phó thủ tướng CSVN, ông Vương Đình Huệ cho biết, trong giai đoạn từ 2016-2020, Việt Nam phải cần một lượng vốn vô cùng lớn lên đến 2 triệu tỷ đồng, tức gần 100 tỷ Mỹ kim để chi tiêu đầu tư.

Ông Vương Đình Huệ còn giao cho Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư phải khẩn trương làm việc và thống nhất với Bộ Tài chính về số bội chi ở từng địa phương; số vốn tăng thêm cho đầu tư công; việc sử dụng nguồn xổ số kiến thiết cho những nhu cầu cấp thiết của địa phương, nhằm tránh nhờ hỗ trợ từ trung ương.

Trong cửu cá nguyệt, mức bội chi ngân sách đã lên tới 154,600 tỷ đồng. Số tiền từ ngân sách dùng để trả nợ và viện trợ lên tới 109,800 tỷ đồng, tức là bằng 70,8% so với kế hoạch.

SHARE

NO COMMENTS