Về hưu vẫn bị cách chức

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng về hưu vẫn bị...cách chức. Ảnh: Tuổi Trẻ
Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng về hưu vẫn bị…cách chức. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 2/11/2016, tại trụ sở Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, dưới sự chủ tọa ủa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ban bí thư đã cho bỏ phiếu kín và tỷ lệ 100% đồng ý kỷ luật bằng hình thức , cách chức Bí Thư Ban Cán Sự Đảng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Điều trớ trêu là ông Hoàng đã về hưu từ nhiều tháng qua, người đang giữ chức Bí Thư Đảng Bộ Công Thương là ông Trần Tuấn Anh.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Infonet
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Infonet

Tại buổi họp, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra hàng loạt sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng, như: Buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, vi phạm về công tác cán bộ, bổ nhiệm sai…

Thủ Đô Hà Nội. Ảnh: Báo Điện Tử Giáo Dục Việt Nam
Thủ Đô Hà Nội. Ảnh: Báo Điện Tử Giáo Dục Việt Nam
SHARE

NO COMMENTS