Vài con số về bắp

Cây nông nghiệp phổ biến nhất ở Hoa Kỳ là cây bắp. Hoa Kỳ có đồng bắp lớn bậc nhất thế giới với khoảng 96 ngàn mẫu (39 ngàn mẫu ta). Chủ yếu ở tiểu bang Iowa và Illinois, 20% dành xuất cảng và chiếm hạng nhất sản lượng bắp toàn cầu.

Có khoảng 3,400 sản phẩm làm từ bắp, trong đó vô số bánh kẹo, nước ngọt…

Trung bình, một người Mỹ chi khoảng $267/năm cho các sản phẩm này.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY