Ứng dụng thường ngày (10/11/2018)

Dấu hiệu máy điện toán bị xâm nhập, bị dính bọ điện toán

Máy chậm lại

– Dùng data nhiều quá

– Phim bị khựng

– Thảo trình bị “crashed”

– Thấy quảng cáo hiện ra

– Máy bị khựng

– Các hoạt động bất thường từ trương mục của mình trên các mạng xã hội.

Cách phòng ngừa dễ dàng (và miễn phí) là dùng Phòng Cách Ly (có trong Ðũa Thần Ðiện Toán) khi lên mạng. https://www.tvvn.org/dua-than-dien-toan-64gig-duo-usb-nam-2017/

dau-hieu-may-dien-toan-bi-xam-nhap

AT&T bắt đầu chiến dịch ‘5G Evolution’ tại 141 thành phố

Mặc dù kỹ thuật 5G đến năm 2020 mới chính thức bắt đầu, AT&T đã có dịch vụ “5G Evolution” tại 141 thành phố và sẽ phát triển đến 500 thành phố vào cuối năm 2018.

“5G Evolution” có tốc độ tối đa 400 mps (megabits per second) nhanh hơn nhiều so với 4G nhưng không đạt được tốc độ thực sự của 5G đến 10 gps (gigabit per second).

Các thành phố lớn như Dallas, Miami, Los Angeles đã có “5G Evolution”. Nên nhớ đạt được tốc độ “5G Evolution”, điện thoai thông minh phải là loại tốt nhất, mới nhất (như Samsung Galaxy S8, S9…). Các điện thoại iPhone – cho dù là iPhone X – không hỗ trợ “5G Evolution”.

AT&T cũng thông báo 3 thành phố được chọn có 5G trong cuối năm 2019 là Dallas (Texas), Waco (Texas) và Atlanta (Georgia).

5g-evolution

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY