Trọng bí thư

Tổng Thống Obama “Biết rồi, cái đồng hồ không người lái, hai cửa sổ, mười hai cột đèn cháy suốt đêm chứ gì!”

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY