Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố bản kế hoạch ngân sách

NGUỒN TIN: USA Today

Bản dự thảo ngân sách năm 2018 của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Andrew Harrer, Bloomberg
Bản dự thảo ngân sách năm 2018 của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Andrew Harrer, Bloomberg

Khi công bố bản kế hoạch ngân sách tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cắt giảm ngân sách của nhiều chương trình liên bang, vì ông muốn gia tăng ngân sách chi tiêu của Bộ Quốc Phòng, muốn có tiền xây dựng bức tường biên giới với Mexico, cũng như  muốn có tiền cho kế hoạch trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp.

Giám Đốc Ngân Sách Mick Mulvaney,  trao đổi với các ký giả tại Tòa Bạch Ốc. Ảnh: Manuel Balce Ceneta, Associated Press
Giám Đốc Ngân Sách Mick Mulvaney, trao đổi với các ký giả tại Tòa Bạch Ốc. Ảnh: Manuel Balce Ceneta, Associated Press

Theo bản dự thảo kế hoạch này, cơ quan bị cắt giảm nhiều nhất là Bộ Ngoại Giao và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường. Ngân sách tài trợ cho 19 cơ quan độc lập cũng sẽ không còn, bao gồm ngân sách liên bang dành các đài phát thanh công cộng, các bộ môn nghệ thuật, và những vấn đề liên quan đến khu vực từ Alaska đến Appalachia.Bản phác thảo ngân sách của Tổng Thống Donald Trump, bao gồm các khoản chi tiêu “tùy ý” của năm 2018, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

Nữ Dân Biểu Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ  Nancy Pelosi của  California, và Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ r Chuck Schumer  thuộc New York, trao đổi với các ký giả  về kế hoạch Ngân Sách Quốc Hội. Ảnh:  J. Scott Applewhite, Associated Press
Nữ Dân Biểu Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi của California, và Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ r Chuck Schumer thuộc New York, trao đổi với các ký giả về kế hoạch Ngân Sách Quốc Hội. Ảnh: J. Scott Applewhite, Associated Press

Bản phác thảo ngân sách này, dự kiến sẽ là đề tài tranh luận tại Quốc Hội Hoa Kỳ, trong những ngày sắp đến. Các nhà lập pháp Cộng Hòa có thể bác bỏ một số, hay nhiều đề nghị của Tổng Thống Donald Trump, trong kế hoạch cắt giảm của ông. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ sẽ phản đối những thay đổi do Đảng Cộng Hòa đưa ra , trong những ngày gần đây.

Bức tường biên giới. Ảnh: BRYAN DENTON, NYT
Bức tường biên giới. Ảnh: BRYAN DENTON, NYT
SOURCEUSA Today
SHARE

NO COMMENTS