Thủ tướng nói :”không được để cho dân đói”

  Thủ tướng nói:”không được để cho dân đói”
  Thú tướng làm: ?????
  Hay lại gởi gạo mốc cho dân
  Hay tặng ảnh Bác cứu đói, lần này làm khác đi, đề nghị Tống Bí Thư phát huy sáng kiến tặng Cương lĩnh Đảng nha!

  Dân làm đây….

  ————————————

  Nguồn Clip: Thao Teresa @thao.teresa.3

  SHARE

  NO COMMENTS