Tàu bảo tàng

Những tàu chiến của Hải Quân Hoa Kỳ sau khi hết hạn sử dụng hoặc bán vỏ thuyền cho các nước khác, hoặc tái chế sắt vụn, dùng làm các mục tiêu tập luyện quân sự và dùng làm bảo tàng viện, lưu trữ những chiến tích và hoạt động của tàu. Khắp nước Mỹ hiện nay có khoảng 164 bảo tàng viện lớn nhỏ loại này, từ các hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm cho đến tàu ngầm nằm rải rác tại nhiều bến cảng các tiểu bang và mở cửa cho công chúng vào thăm.

Facebook Comments
SHARE