Tân nghị viên District F

Khu vực F thuộc thành phố Houston TX vừa là tung tâm thương mại của người Mỹ gốc Việt, vừa là nơi có nhiêu cư dân gốc Việt cư ngụ. Trong đợt bầu cử Nghị Viên mới vừa qua, tại khu vực F có 3 ứng cử viên, trong đó có 2 ứng cử viên người Mỹ gốc Việt là đương kim Nghị viên Richard Nguyễn và ứng cử viên Steve Le. Kết quả bỏ phiếu lần 1, hai ứng cử viên gốc Việt đạt nhiều phiếu, và ứng cử viên Steve Le là người dẫn đầu, nhưng không đạt được quá bán số cử tri đi bầu, do đó hai ứng cử viên này phải trải qua đợt bỏ phiếu lần hai.

19 giờ ngày 12/12/2015 cuộc bỏ phiếu bầu nghị viên khu vực F lần hai chính thức kết thúc. Kết quả sơ khởi sau khi tỷ lệ 100% số phiếu được kiểm, ứng cử viên Steve Le đã thắng cử với tỷ lệ là 51.43% (4241 phiếu) so với 48.57% (4011 phiếu) mà đương kim Nghị viên Richard Nguyễn đạt được. Như vậy khu vực F thành phố Houston TX đã có tân nghị viên là ông Steve Le, sẽ đảm nhiệm cương vị này trong nhiệm kỳ theo quy định mới 4 năm.

Ứng cử viên Steve Le (hay Lê Minh Đức) là một bác sĩ, ông ra ứng cử vị trí Nghị Viên khu vực F thành phố Houston TX trong cuộc bầu cử vào ngày 03/11/2015 vừa qua.

tannghivien disF 02

Tân nghị viên BS Steve Le cùng gia đình và bạn bè sau khi kiểm phiếu lần hai đạt đa số phiếu bầu

HNS

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY