Tag: Tưởng niệm 30/4

Sau lưng và trước mặt

Ngày này 42 năm trước, tôi đang rong ruổi trên đường cái quan chạy về Sài Gòn. Gia đình tôi và những người dân...