Tag: Trong hầm rượu

Đàn sẻ ri bay ngang rừng

Cuối thập niên 80 và vào đầu thập niên 90 tôi tìm đọc hầu hết các sáng tác trong nước của cao trào Văn...

Thập niên cũ (kỳ 3)

Lê Quỳnh Mai: Trần Vũ có cái nhìn thế nào giữa 2 thế hệ sáng tác tại hải ngoại: Thế hệ đàn anh sống...

Thập niên cũ (kỳ 2)

Nếu truyện ngắn giống một tấm ảnh trắng đen ghi lại chân dung tinh thần của người viết vào thời điểm hoàn tất, thì...

Thập niên cũ (kỳ 1)

Nếu truyện ngắn giống một tấm ảnh trắng đen ghi lại chân dung tinh thần của người viết vào thời điểm hoàn tất, thì...

Achtung! Schukow! (Kỳ 3)

“Achtung! Schukow!” “Coi chừng Joukov!” là lời cảnh giác thường vang lên trong các bộ tham mưu Ðức từ 1941 đến 1945 giữa các sĩ...

Achtung! Hund! (Kỳ 2)

Chuyện đêm cho Mây, Jung và Đạm Tiên Ngày 16 tháng 11-1941 Quân đoàn 56 Thiết kỵ (LVI Panzerkorps) của Thiếu tướng Ferdinand Schaal chiếm...

Achtung! Hund! (Kỳ 1)

Chuyện đêm cho Mây, Jung và Đạm Tiên Ngày 2 tháng 10-1941 Liên lộ quân Chính tâm (Heeresgruppe Mitte) của Thống chế Fedor von Bock...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 7)

Cuối tháng 3-1975, một ngày sau khi triệt thoái khỏi tỉnh Quảng Đức, cả hai Trung tá Hoàng Kim Thanh và Đào Đức Châu...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 6)

Cuối tháng 3-1975, một ngày sau khi triệt thoái khỏi tỉnh Quảng Đức, cả hai Trung tá Hoàng Kim Thanh và Đào Đức Châu...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 5)

Tháng 4-75 cha tôi lo lắng vô cùng cho chú ruột tôi, Trung sĩ Lưu Linh Hải thuộc đại đội chống chiến xa của...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 4)

Cuối tháng 3-1975, một ngày sau khi triệt thoái khỏi tỉnh Quảng Đức, cả hai Trung tá Hoàng Kim Thanh và Đào Đức Châu...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 3)

Kiến Đức, Gia Nghĩa, Nhơn-Cơ là những thị trấn đèo heo hút gió của tỉnh lỵ Quảng Đức, một tỉnh miền núi áp sát...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 2)

Khác kỳ 1 của hồi ký Ngày Ta Bỏ Núi hãy còn là những tâm tình riêng cùng những ký ức của Thiếu tá...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 1)

Tìm hiểu chiến tranh, là tìm hiểu phía thất trận. Vì phía chiến thắng thường xuyên rơi vào tuyên truyền với huênh hoang và...