Tag: Trong hầm rượu

Achtung! Hund! (Kỳ 2)

Chuyện đêm cho Mây, Jung và Đạm Tiên Ngày 16 tháng 11-1941 Quân đoàn 56 Thiết kỵ (LVI Panzerkorps) của Thiếu tướng Ferdinand Schaal chiếm...

Achtung! Hund! (Kỳ 1)

Chuyện đêm cho Mây, Jung và Đạm Tiên Ngày 2 tháng 10-1941 Liên lộ quân Chính tâm (Heeresgruppe Mitte) của Thống chế Fedor von Bock...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 7)

Cuối tháng 3-1975, một ngày sau khi triệt thoái khỏi tỉnh Quảng Đức, cả hai Trung tá Hoàng Kim Thanh và Đào Đức Châu...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 6)

Cuối tháng 3-1975, một ngày sau khi triệt thoái khỏi tỉnh Quảng Đức, cả hai Trung tá Hoàng Kim Thanh và Đào Đức Châu...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 5)

Tháng 4-75 cha tôi lo lắng vô cùng cho chú ruột tôi, Trung sĩ Lưu Linh Hải thuộc đại đội chống chiến xa của...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 4)

Cuối tháng 3-1975, một ngày sau khi triệt thoái khỏi tỉnh Quảng Đức, cả hai Trung tá Hoàng Kim Thanh và Đào Đức Châu...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 3)

Kiến Đức, Gia Nghĩa, Nhơn-Cơ là những thị trấn đèo heo hút gió của tỉnh lỵ Quảng Đức, một tỉnh miền núi áp sát...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 2)

Khác kỳ 1 của hồi ký Ngày Ta Bỏ Núi hãy còn là những tâm tình riêng cùng những ký ức của Thiếu tá...

Ngày ta bỏ núi (kỳ 1)

Tìm hiểu chiến tranh, là tìm hiểu phía thất trận. Vì phía chiến thắng thường xuyên rơi vào tuyên truyền với huênh hoang và...

Tại sao tôi bỏ Quân Đoàn I?

Tôi khám phá tướng Ngô Quang Trưởng lần đầu qua bút ký Dấu Binh Lửa của Phan Nhật Nam. Một tướng Trưởng lo âu...

Bản năng Nhà Văn trong xã hội đồng phục (kỳ 2)

Đỗ Hoàng Diệu sinh ngày 5 tháng 2-1976 tại Thanh Hoá, đỗ cử nhân luật và cử nhân báo chí. Xuất hiện lần đầu...

Bản năng Nhà Văn trong xã hội đồng phục (kỳ 1)

Mùa Thu 2003 một tác giả trẻ từ Hà Nội gửi cho tôi văn bản Tình Chuột. Tôi nhận ra ngay thiếu nữ khả...

Tản mạn bên bát Phở

Sinh năm 1956 tại Hà Nội, quê Nghệ An, Trần Thu Dung theo học Văn học Pháp, Khoa Ngôn ngữ và văn học nước...

Nguồn gốc của Phở

  Sinh 1959 tại An Giang, thông thạo Anh, Pháp, Hoa và tốt nghiệp tiến sĩ môn Khoa học Lịch sử, Vương Trung Hiếu đã...