Tag: Trong hầm rượu

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Trong suốt binh nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời kỳ trước Tết Tân Mão đến đầu Hè 1951 là thời kỳ quan...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Liên trận Đông Khê-Cốc Xá là một chiến thắng sấm sét. Trong vòng 1 tuần lễ Việt Minh...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Cuối thế kỷ 19, đại úy công binh Joseph Joffre sau khi phá lũy Ba Đình của Đinh Công...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Huyền thoại thiên tài quân sự của Võ Nguyên Giáp bắt nguồn từ cách nhìn nhầm lẫn...

Cố vấn Trung Cộng trong Trận Biên Giới (kỳ 3)

“...Tuy nhiên, hồ sơ về các cố vấn Trung Cộng đăng trong tổng tập hồi ký Ghi Chép Thực Về Việc Đoàn Cố Vấn...

Cố vấn Trung Cộng trong Trận Biên Giới  (kỳ 2)

“...Tuy nhiên, hồ sơ về các cố vấn Trung Cộng đăng trong tổng tập hồi ký Ghi Chép Thực Về Việc Đoàn Cố Vấn...

Cố vấn Trung Cộng trong Trận Biên Giới  (kỳ 1)

Trong hồi ký Đường Tới Điện Biên Phủ , qua ghi chép của Hữu Mai, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chương 3 Giải...

Ben Hur và Messala (kỳ 4)

Mười ba ngày sau Ngọc cho người đưa giấy về nhà, nói trở ra ngoại quốc, nếu Vĩnh không trở sang Mỹ thì đâm...

Ben Hur và Messala (kỳ 3)

Lễ Âm hồn Trịnh Hải-Ðàm trở lại nhà Nguyễn-Khắc dùng bữa. Từ hôm Nguyễn-Khắc Vĩnh trở về Huế, trừ những khi công tác cho...

Ben Hur và Messala (kỳ 2)

Ben Hur và Messala in lần đầu trên tập san Văn Học tại Nam California năm 1991 thời Cao Xuân Huy làm tổng thư...

Ben Hur và Messala (kỳ 1)

  Ben Hur và Messala in lần đầu trên tập san Văn Học tại Nam California năm 1991 thời Cao Xuân Huy làm tổng thư...

Giấc ngủ nơi trần thế

Mỗi người viết ưa thích một trường phái. Với cá nhân tôi, là tính chất huyễn Nam Mỹ trong truyện ngắn Cortázar. Do vậy...

Phỏng vấn Nina McPherson – Kỳ 4

Những đêm Đông Paris, cùng với Phan Huy Đường và Nina McPherson, chúng tôi hay quây quần bên ly rượu chát. Hết chai này...

Phỏng vấn Nina McPherson – Kỳ 3

Những đêm Đông Paris, cùng với Phan Huy Đường và Nina McPherson, chúng tôi hay quây quần bên ly rượu chát. Hết chai này...