Tag: Trong hầm rượu

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Ngày 19 tháng 5-1953 trung tướng Henri Navarre đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất trên cùng chuyến phi cơ trắng bạc của...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Từ 1952 Phòng Nhì Pháp xác định quân đoàn tác chiến Việt Minh tăng lên 7 sư đoàn chính quy cùng 13 trung đoàn...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Qua Tiến đánh Sầm Nứa của Vu Hóa Thầm, dân Việt phát hiện: Đảng Lao động VN phải phúc trình tất cả lên Bắc...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Am tường văn hóa bản địa đến mức mang biệt danh “Le Mandarin” (Viên quan An-Nam), Raoul Salan sang Đông Dương khi còn là...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Điểm tương đồng trong chiến tranh Việt-Pháp với nội chiến Nam-Bắc là các trận đánh vận mệnh và bi thảm đều diễn ra trên...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Alfred von Schlieffen, Hans von Seeckt và Mikhai Tukhachevsky đều đi vào lịch sử ở vị trí của...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Trong suốt binh nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời kỳ trước Tết Tân Mão đến đầu Hè 1951 là thời kỳ quan...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Liên trận Đông Khê-Cốc Xá là một chiến thắng sấm sét. Trong vòng 1 tuần lễ Việt Minh...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Cuối thế kỷ 19, đại úy công binh Joseph Joffre sau khi phá lũy Ba Đình của Đinh Công...

Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu...

Cố vấn Trung Cộng Vi Quốc Thanh Huyền thoại thiên tài quân sự của Võ Nguyên Giáp bắt nguồn từ cách nhìn nhầm lẫn...

Cố vấn Trung Cộng trong Trận Biên Giới (kỳ 3)

“...Tuy nhiên, hồ sơ về các cố vấn Trung Cộng đăng trong tổng tập hồi ký Ghi Chép Thực Về Việc Đoàn Cố Vấn...

Cố vấn Trung Cộng trong Trận Biên Giới  (kỳ 2)

“...Tuy nhiên, hồ sơ về các cố vấn Trung Cộng đăng trong tổng tập hồi ký Ghi Chép Thực Về Việc Đoàn Cố Vấn...

Cố vấn Trung Cộng trong Trận Biên Giới  (kỳ 1)

Trong hồi ký Đường Tới Điện Biên Phủ , qua ghi chép của Hữu Mai, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chương 3 Giải...

Ben Hur và Messala (kỳ 4)

Mười ba ngày sau Ngọc cho người đưa giấy về nhà, nói trở ra ngoại quốc, nếu Vĩnh không trở sang Mỹ thì đâm...