Tag: Trang thư tín

Trang thư tín (tháng 1 ngày 10, 2014)

Ngoc-Anh NguyenMình rất thích bài “Góc phố ngày xưa” của Hải Vân (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/De-gio-cuon-di/goc-pho-ngay-xua), đọc hoài hông chán. Mình ở vùng...

Trang thư tín (tháng 1 ngày 03, 2014)

Hoàng ĐiệpBạn viết tiếng Việt như vậy là khá chuẩn rồi đó Chinh Nguyen (mặc dù kết cấu câu văn chưa trong sáng lắm...

Trang thư tín (tháng 11 ngày 28, 2013)

Manh Hung“The Cuckoo’s Calling trở thành hiện tượng”. Tiếc là mình ở xa thành phố nên mua cuốn này thiệt là khó. Mong rằng...

Trang thư tín (tháng 11 ngày 21, 2013)

Tuan Anh Tuổi trẻ bây giờ chỉ lo hưởng thụ, chẳng những thế còn đẩy gánh nặng cho cha mẹ già. Những bài viết...