Tag: Tin địa phương

Uống bia cho điều tốt đẹp hơn

Đến quán uống bia là chuyện bình thường. Nhưng ngày 25/1 qua là một ngày đặc biệt tại Community Beer Company mở cửa cho...

Lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa

Houston, Texas. Ngày 19 tháng 1 năm 2014, tại tượng đài chiến sĩ Việt - Mỹ, Hội Ái Hữu Hải Quân QLVNCH tại Houston...

Lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa

Seattle, Washington. Nhân tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa và tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong...

Lễ Giáng Sinh khu vực Atlanta

Atlanta, Georgia - Vào 8 giờ tối 24-12-2013, tại Nhà thờ Lilburn Alliance, đã có Đại Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-su Giáng Sinh do...