Tag: Thuế vụ

Làm gì với tiền hoàn thuế

Thời hạn khai thuế 2015 đã hết (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt), những người được hoàn thuế đã nộp hồ sơ và...

Thông tin Thuế Vụ cho chủ nhân

Mức Khấu Lưu An Sinh Xã Hội và Thuế Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (Federal Insurance Contributions Act, hay FICA) bao...

Tín thuế lợi tức do lao động (Earned Income Tax Credit)

Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động là phần trợ lực tài chánh cho nhân công có lợi tức $49,078 mỗi năm, hoặc ít...

Vài điều cần biết về phí tổn Y Tế và Nha...

Nếu quý vị liệt kê cụ thể khấu giảm của mình trên Mẫu 1040, Danh Mục A, thì có thể khấu trừ những phí...

Tín thuế giáo dục đại học

Hiện có hai dạng tín thuế liên bang để giúp quý vị bù đắp chi phí giáo dục đại học cho bản thân hoặc...

Cảnh báo về gian lận tín thuế đại học

Sở Thuế Vụ đưa ra bảy điều khuyên giúp cho người khai thuế tránh khỏi một đường dây gian lận đang nhắm vào quý vị...

Vài điều lưu ý khi chọn khấu trừ chi tiết trong...

Bài viết này không ngoài mục đích giúp quý vị khi đi khai thuế nên cẩn thận tránh những khấu trừ không hợp...

Vài điều cần biết về quỹ hưu trí cá nhân (IRA)...

Như đã nói ở bài viết trước, bài viết này sẽ xoáy quanh vào những giới hạn cũng như phần thuế sẽ đóng...

Vài điều cần biết khi mở trương mục hưu trí cá...

Chính phủ khuyến khích mở trương mục IRA bên cạnh việc đầu tư vào 401K để sau này về hưu có tí tiền...

Vài điều cần biết khi gặp nhân viên kiểm thuế IRS.

Chúng ta đều cảm thấy sợ hãi khi IRS gởi giấy về muốn kiểm tra lại hồ sơ thuế năm trước. Đa số...

Vài điều các chủ tiệm nails nên lưu ý

Trong bài viết trưóc người viết đã trình bày về phần mướn nhân viên, nội dung bài viết này xoáy quanh về những...

Vài điều cần biết cho người chủ thương mại khi mướn...

Nội dung bài viết nhằm giúp cho quý vị chủ doanh nghiệp có chút kiến thức về luật thuế liên quan đến thuế...

Ai là người có thể khai thuế cho bạn?

Nói từ bây giờ có lẽ không quá sớm để bạn có thể chuẩn bị cho mùa thuế sắp tới với sự chu...

Có thể đóng thuế nhiều cách

Nếu đến trước ngày đáo hạn Tháng Tư quý vị vẫn không thể đóng đủ số tiền thuế còn nợ, quý vị vẫn...