Tag: Luật di trú

Trường hợp con của một gia đình Thượng Việt Nam

Hồ sơ  của một người Thượng Việt Nam sau đây cho thấy hệ thống di trú Hoa Kỳ giải quyết rất nhanh, đặc biệt...

Chiếu khán Đầu Tư Trực Tiếp EB5

Từ 92% đến 98% số đầu tư loại chiếu khán (visa) EB5 được thực hiện qua Trung Tâm Vùng. Ðiều này rất dễ hiểu....

Những hồ sơ ngược đãi người hôn phối

Quý vị có biết thống kê về tệ nạn Bạo Hành Gia Ðình ra sao không? - Tại Hoa Kỳ, cứ mỗi 9 giây thì...

Chiếu khán H-1B là gì?

Một số trang tin tức điện tử tường trình những tin tức di trú như tin “Chính Trị” và một số người khác gọi...

Chiếu khán đầu tư L-1

Chiếu khán (visa) L-1 là con đường dành cho một công ty ngoại quốc đưa một viên quản lý hoặc một nhân viên điều...

Nỗi lo âu và những tin đồn

- Liệu xin chiếu khán ở Việt Nam sẽ bị chậm trễ vì điều tra an ninh cực kỳ khó khăn không? - Chương trình...

Những quyết định của Tối Cao Pháp Viện trong tháng 6...

Tối Cao Pháp Viện cho phép một vài phần trong đề nghị cấm du hành có hiệu lực: Tối Cao Pháp Viện cho...

Lo âu bị trục xuất, một số di dân hủy bỏ...

Chúng ta có thể hiểu ngay lý do di dân bất hợp pháp trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ...

Bảo lãnh gia đình

Văn phòng Robert Mullins International vẫn nhận được một số câu hỏi của độc giả và thính giả chưa hiểu rõ thủ tục bảo...

Những thay đổi quan trọng trong đơn I-526 mới dành cho...

Robert Mullins International - Vào thời điểm này, số tiền đầu tư cho chiếu khán (visa) EB-5 vẫn giữ như cũ: Hoặc là Một...

Một số tin tức di trú đáng chú ý

- Chính phủ Hoa Kỳ vừa ra lệnh thả một di dân không thể bị trục xuất - Những tin đồn về việc gửi tiền...

Vấn đề bắt giam và trục xuất diện DACA

Từ đầu năm 2017 đã có một số hồ sơ rất đáng chú ý của cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế...

Sở di trú phổ biến hướng dẫn đặc biệt nếu du...

Nếu một người đang có chiếu khán (visa) du lịch B-1/B-2 có được phép vào trường học không? Câu trả lời là không. Trước khi...

Lệnh ân xá của Thống đốc California có thể xin lại...

Vào ngày 15 tháng Tư năm 2017 vừa qua, ông Jerry Brown, Thống đốc tiểu bang California, đã ban lệnh ân xá cho 72...