Tag: Luật di trú

Áp dụng luật “Khai Man” 90 ngày của Bộ Ngoại Giao...

Trong tháng Chín năm 2017, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có một hướng dẫn mới về từ ngữ “khai man”. Bộ Ngọai Giao...

Bộ Ngoại Giao thay đổi hướng dẫn về “Gánh nặng của...

Dưới thời hành pháp của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại Giao đang tìm thêm cách để giới hạn người di dân đến Hoa Kỳ....

Thống Đốc Jerry Brown: Chính trị gia hay nhà nhân quyền?

Trong tháng Ba 2018, TT. Trump lên mạng Tweeter nói rằng: “Những chính sách về nơi ẩn náu của California là bất hợp pháp...

Tin mới nhất về chiếu khán đầu tư EB5

Năm 2017, Sở di trú USCIS đã đề nghị một số điều lệ mới về diện đầu tư EB5 và cũng đã mời công...

Vài nhắc nhở về việc bảo lãnh

Văn phòng chúng tôi vừa nhận được một số câu hỏi liên quan đến các cháu của một người bảo lãnh có thể đã...

Nộp đơn xin chiếu khán: cần bổ túc thông tin mạng...

Ðơn xin chiếu khán (visa) Hoa Kỳ sẽ yêu cầu khai thêm việc sử dụng thông tin về những mạng xã hội  trong 5...

Lệ chống Luật – Bên bờ vực của việc cải tổ...

Theo những trao đổi thông tin trên trang nhà, Sở di trú USCIS cho biết những thay đổi hành chính đối với chương trình...

Hành pháp đang từ từ thay đổi hệ thống di trú...

Tòa Bạch Ốc đang thực hiện qua một loạt những tác động nhỏ nhưng tổng hợp lại sẽ gây nên những thay đổi bất...

Hiệp ước bảo vệ người bị trục xuất có hiệu...

Cựu Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn trục xuất hàng ngàn người Việt Nam đã được...

Số chiếu khán cấp tại Việt Nam năm 2017

Trong năm 2017, số chiếu khán (visa) được cấp cho hầu hết các nước giảm hơn năm 2016. Ðiều này trùng hợp với những...

Chương Trình Đầu Tư EB được gia hạn đến ngày 30/09/2018

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 vừa qua, Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã loan báo rằng sẽ ngưng cấp...

Tin mới nhất về tương lai của Chương Trình Đầu Tư...

Thông tin vừa được phổ biến về chương trình đầu tư EB5 từ một dự luật đang được soạn thảo nhưng chưa kết thúc....

Những luật di trú sẽ không thay đổi trong năm 2018

Số phận của chương trình DACA đang dính liền với các tòa án. Tòa Bạch Ốc muốn Tối Cao Pháp Viện cho phép chấm...

Ðơn I-601A: Xin ân xá cư ngụ bất hợp pháp tại...

Nếu quý vị đang ở Hoa Kỳ và đơn bảo lãnh xin chiếu khán di dân đã đáo hạn, quý vị có thể nộp...