Tag: Luật di trú

Chiếu Khán L-1 chuyển sang Chiếu Khán Đầu Tư EB5

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 01-2018 Chiếu khán (visa) L-1 là con đường dành cho một công ty ngoại quốc đưa một viên...

Chuyện của một người Việt Nam: bị trục xuất, xin lại...

Trước khi đi vào chủ đề chính trong tuần này, văn phòng Robert Mullin International xin loan báo tin mới nhất liên quan đến...

Chiếu khán EB-5 con đường đến Thẻ Xanh

Chương Trình Hướng Dẫn Trung Tâm Vùng Cho đến nay, các nhà kinh doanh chưa đủ thời gian để nộp đơn cho chương trình đầu...

Ước mơ Mỹ quốc ở Việt Nam

Việt Nam hiện nằm trong danh sách 10 nước đứng đầu trên thế giới cho thấy người dân vẫn mong muốn được sống, được...

Một số tin di trú cập nhật trong tháng 11

Việc cấm du hành của TT. Trump: Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ cho phép cấm vài phần. Tòa Phúc Thẩm tại tiểu bang California...

Cộng đồng Việt Nam có nên quan tâm Chương trình DACA...

Trong tháng 9-2017 vừa qua, Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt chương trình Tạm Hoãn Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Những Người...

Vai trò của chính phủ Hoa Kỳ trong những dự án...

Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) có trách nhiệm bảo đảm những chương trình đầu tư EB5 và những người đầu tư phải theo...

Vấn đề trục xuất trong năm 2017

Ai kiểm soát những hoạt động của các nhân viên di trú trong thời gian này? Câu trả lời có vẻ như là “chẳng...

Lệnh cấm du hành mới bắt đầu có hiệu lực vào...

Khởi thủy, chính phủ nói rằng sẽ có những luật mới giới thiệu về chương trình đầu tư này vào cuối tháng 9 năm...

Vấn đề mới cần quan tâm

Nơi cư trú của sinh viên du học ở quê nhà, một vấn đề cần quan tâm Các đương đơn xin chiếu khán sinh viên...

Luật 90-ngày của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Cần biết về Luật 90-ngày của Bộ Ngoại Giao Vào ngày 1 tháng 9 năm 2017 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cung...

Tổng Thống Trump chỉ gia hạn chương trình DACA trong 6...

- Vốn Đầu Tư EB-5 Có Thể Tăng Trên 1 Triệu Mỹ Kim sau tháng 12-2017 - Lịch cấp chiếu khán di dân tháng 10-2017...

Hành pháp Trump muốn trì hoãn cấp thẻ xanh cho một...

Theo chỉ thị của ông Trump, Sở di trú USCIS sẽ yêu cầu phỏng vấn trực tiếp một số đương đơn xin thẻ xanh...

Hoa Kỳ giới hạn chiếu khán với 4 nước không nhận...

Chính phủ Trump đã sẵn sàng bắt đầu giới hạn chiếu khán (visa) cấp cho bốn nước ở Á Châu và Phi Châu đã...