Tag: Luật di trú

Tôi lo ngại phải rời khỏi Hoa Kỳ!

Văn phòng Robert Mullins International nhận được thư hỏi của một nam thính giả, cho biết như sau: “Tôi đến Hoa Kỳ với chiếu...

Chiếu Khán của con gái tôi!

Một thính giả của chương trình hội thoại Robert Mullins International đã viết cho chúng tôi một điện thư email và hỏi rằng: “Chị...

Di dân bất hợp pháp được hành nghề luật ở California...

Những câu hỏi của thính giả RMI Trong chủ đề kỳ này, chúng tôi xin trả lời một số câu hỏi của thính giả...

Di dân bất hợp pháp được hành nghề luật ở...

Vào đầu tháng 10 năm 2013 vừa qua, ông Jerry Brown, Thống đốc tiểu bang California, đã ký tám đạo luật chính thức trở...

Chiếu Khán P-3 dành cho Người trình diễn Việt Nam...

Loại chiếu khán P-3 dành cho những người trình diễn giải trí đến Hoa Kỳ làm việc tạm thời. Chủ nhân ở Hoa Kỳ...