Tag: Luật di trú

Một Số Vấn Đề Di Trú….

- Giảm tiền học phí cho ngoại kiều bất hợp pháp,- Vấn đề trục xuất,- Dân số di dân đông nhất từng tiểu bang....

Cải Tổ Di Trú trong năm 2014: Có hay Không Có?

Đã có nhiều tiên đoán trái ngược nhau về khả năng thành hình những đạo luật di trú mới trong năm 2014. Một số...

Những người bán giấy tờ giả mạo. Một số kết quả...

Những người bán giấy tờ Tại Sài Gòn và tại một số tỉnh khác, nhà cầm quyền Việt Nam đang lùng bắt những người...

Ngày đáo hạn Diện Bảo Lãnh F2A lùi xuống tháng...

Diện bảo lãnh F2A dành cho người hôn phối và con độc thân, dưới 21 tuổi, của Thường trú nhân. Theo bảng thông tin...

Đơn Bảo Lãnh Gia Đình theo Thứ Tự Ưu Tiên

Trước khi chúng ta nói về chủ đề kỳ này, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một số thông tin từ buổi...

Một số chú giải về từ ngữ di trú

Trong chủ đề kỳ này, chúng ta sẽ duyệt lại một số từ ngữ di trú thường gặp để có thể hiểu rõ hơn...

Sẵn sàng Nhập Tịch

Sở di trú USCIS đã có một chương trình hướng dẫn người di dân qua thủ tục nhập tịch để có một đời sống...

Một số câu hỏi di trú cần quan tâm

Văn phòng Robert Mullins International đã nhận được một lá thư hỏi về một phụ nữ ở Việt Nam đang chờ phỏng vấn xin...

Sinh viên du học trong Chương Trình OPT sẽ bị giám...

Chương trình Đào Tạo Thực Tập Tự Chọn (tức Optional Practical Training, gọi tắt là OPT) là thời gian khi những sinh viên ngoại...

Làm sao thuyết phục Sở Di Trú tái chấp thuận Đơn...

Nếu hồ sơ bảo lãnh diện vợ-chồng hoặc diện hôn phu-hôn thê (fiancée) không được chấp thuận trong cuộc phỏng vấn chiếu khán (visa),...

Những chọn lựa của hai sinh viên ngoại quốc kết hôn...

Khi hai sinh viên ngoại quốc kết hôn ở Hoa Kỳ, cả hai người có thể tiếp tục duy trì diện chiếu khán (visa)...

Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tiếp khách đặc biệt tại...

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2014 vừa qua, ông Robert Mullins, Giám đốc Công ty Tham vấn Di trú Robert Mullins International, một...

Cần biết về Trung Tâm Dịch Vụ Chiếu Khán mới diện...

Hầu hết những đơn xin chiếu khán (visa) di dân (tức chiếu khán định cư) sẽ vẫn được duyệt xét bởi Trung Tâm Chiếu...

Thủ tục duyệt xét mới áp dụng cho Chiếu Khán...

Trong một thông báo quan trọng phổ biến ngày 19 tháng 01 năm 2014 vừa qua, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam...