Tag: Luật di trú

Một số câu hỏi di trú cần quan tâm

Văn phòng Robert Mullins International đã nhận được một lá thư hỏi về một phụ nữ ở Việt Nam đang chờ phỏng vấn xin...

Sinh viên du học trong Chương Trình OPT sẽ bị giám...

Chương trình Đào Tạo Thực Tập Tự Chọn (tức Optional Practical Training, gọi tắt là OPT) là thời gian khi những sinh viên ngoại...

Làm sao thuyết phục Sở Di Trú tái chấp thuận Đơn...

Nếu hồ sơ bảo lãnh diện vợ-chồng hoặc diện hôn phu-hôn thê (fiancée) không được chấp thuận trong cuộc phỏng vấn chiếu khán (visa),...

Những chọn lựa của hai sinh viên ngoại quốc kết hôn...

Khi hai sinh viên ngoại quốc kết hôn ở Hoa Kỳ, cả hai người có thể tiếp tục duy trì diện chiếu khán (visa)...

Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tiếp khách đặc biệt tại...

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2014 vừa qua, ông Robert Mullins, Giám đốc Công ty Tham vấn Di trú Robert Mullins International, một...

Cần biết về Trung Tâm Dịch Vụ Chiếu Khán mới diện...

Hầu hết những đơn xin chiếu khán (visa) di dân (tức chiếu khán định cư) sẽ vẫn được duyệt xét bởi Trung Tâm Chiếu...

Thủ tục duyệt xét mới áp dụng cho Chiếu Khán...

Trong một thông báo quan trọng phổ biến ngày 19 tháng 01 năm 2014 vừa qua, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam...

Làm sao có một cuộc phỏng vấn tốt đẹp (Phần II)

Nhân Viên Lãnh Sự: Nhân viên lãnh sự chỉ được huấn luyện căn bản về luật di trú, thông thường chỉ tham dự khóa...

Làm sao có một cuộc phỏng vấn tốt đẹp (Phần I)

Chiếu khán (visa) là giấy phép du hành đến Hoa Kỳ và các viên chức di trú tại phi trường ở Mỹ đều yêu...

Thẻ Xanh của bạn màu gì? Xanh lá hay xanh dương?...

Sở di trú thường gọi Thẻ Thường trú nhân là “Green Card” và cộng đồng người Việt hay gọi là “Thẻ Xanh”. Vậy màu...

Bảo Hiểm Y Tế ObamaCare Người di dân phải thực hiện

Người di dân sống hợp lệ ở Hoa Kỳ, bao gồm các Thường trú nhân, được yêu cầu phải có bảo hiểm sức khỏe...

Nhìn lại vấn đề Di Trú trong năm 2013

Dự Luật Cải Tổ Di Trú Toàn Diện của Thượng Viện Đối với 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại...

Ngợi ca những gia đình di dân của chúng ta

Mỗi câu chuyện di dân đều khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm tương đồng: người di dân đều có đầy sự...

Di trú năm 2013 và những kỳ vọng trong năm 2014

Hai thành quả quan trọng nhất trong lãnh vực di trú trong năm 2013 là quyết định của Tối Cao Pháp Viện về vấn...