Tag: Luật di trú

Di dân Việt Nam Một đời sống tốt đẹp hơn ở...

Tránh những xung đột giữa Người Bảo Lãnh và Người Được Bảo Lãnh Một nhà văn đã nói rằng: “Thực là một điều kỳ...

Di dân Việt Nam – Một đời sống tốt đẹp hơn...

Những Cam Kết Bảo Trợ Tài Chánh Và Những Chờ Đợi Thực Tế Nếu quý vị ký đơn I-864 Bảo Trợ Tài Chánh, liệu...

Di dân Việt Nam – Một đời sống tốt đẹp hơn...

Thật là dễ dàng cho những người Việt có tuổi, nhớ lại những biến cố sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng, với...

Chương trình mới về Con Nuôi Quốc Tế ở Việt Nam...

Nhà cầm quyền Việt Nam đã ủy quyền cho hai Văn phòng Cung Cấp Dịch Vụ Con Nuôi ở Hoa Kỳ bắt đầu hoạt...

Phải làm gì khi phải nộp đơn I-601?

Tại Hoa Kỳ, một số người không hợp lệ để nộp đơn xin Thẻ Xanh vì họ không còn giữ diện nhập cảnh hợp...

Chiếu Khán EB5 và Thẻ Xanh

Con đường nào thích hợp cho những đương đơn người Việt Nam xin chiếu khán (visa) kinh doanh EB5? Làm Doanh Nhân thực sự...

Vấn đề Cải Tổ Di Trú

Hỏi: “Hàng sau cùng” có nghĩa là gì?Trả lời: Nhóm chữ này được dùng để nói đến những người đã nhập cảnh Hoa Kỳ...

Thẩm tra giấy tờ các đương đơn tại Tòa Lãnh...

Thẩm tra giấy tờ các đương đơn tại Tòa Lãnh Sự Trong một cuộc phỏng vấn xin chiếu khán (visa), những thông tin nào...

Những câu hỏi từ thính giả RMI

Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International (RMI) luôn đón nhận những câu hỏi của đồng hương trong cộng đồng Việt Nam....

Một số Vấn Đề Di Trú cần quan tâm

Có nên chuyển diện F2B sang diện F1? Văn phòng chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi trên trang Facebook của văn phòng...

Làm sao tôi có thể Bảo Lãnh Hôn Thê?

Chỉ có công dân Mỹ mới có thể bảo lãnh diện hôn phu - hôn thê (fiancée). Người bảo lãnh phải nộp đơn I-129F...

Duyệt xét hồ sơ tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở...

- Cập nhật tình trạng hệ thống điện toán của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bị đình đọng Ngày 29 tháng 7 năm 2014...

Tổng Thống Obama có thể làm hai điều trong việc...

Rất nhiều trẻ em đã trốn chạy sự bạo động tại Trung Mỹ và đang nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp để...

Những câu hỏi của độc giả và một số vấn...

Câu hỏi 1: Một thính giả của chương trình hội thoại Robert Mullins International hỏi: Tôi là công dân Hoa Kỳ, đang bảo lãnh...