Tag: Luật di trú

Di dân đoàn tụ gia đình giúp Hoa Kỳ hùng mạnh...

Hệ thống di dân dựa trên ý nghĩa đoàn tụ gia đình của chúng ta rất tốt đẹp ở Hoa Kỳ Mặc dù những lời...

Giới đầu tư EB-5 tăng nhanh tại Việt Nam

Giới đầu tư xin chiếu khán (visa) đầu tư EB-5 tăng khá nhanh ở Việt Nam. Hiện nay, bản phân tích mới đây từ...

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vì chương trình DACA

Sức Mạnh Của Chương Trình DACA Thất bại trong việc thỏa thuận về những vấn đề di trú có lẽ là vấn đề chính đưa...

Tin di trú cập nhật trong tháng 1/2018

DACA ĐƯỢC GIA HẠN Robert Mullins International - Tại Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, công việc vẫn diễn ra bình thường,...

Chiếu khán đầu tư EB5 trong năm 2018

Hai điều chắc chắn xảy ra với chương trình đầu tư EB5 Thứ nhất - Chương trình này sẽ không chấm dứt. Thứ hai - Những...

Tin di trú cập nhật đáng quan tâm trong tháng 12

Chương trình eb5 gia hạn đến 19-01-18 Ðầu tiên, chúng ta biết rằng không có gì thay đổi luật lệ di trú hiện hành, mặc...

Chiếu Khán L-1 chuyển sang Chiếu Khán Đầu Tư EB5

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 01-2018 Chiếu khán (visa) L-1 là con đường dành cho một công ty ngoại quốc đưa một viên...

Chuyện của một người Việt Nam: bị trục xuất, xin lại...

Trước khi đi vào chủ đề chính trong tuần này, văn phòng Robert Mullin International xin loan báo tin mới nhất liên quan đến...

Chiếu khán EB-5 con đường đến Thẻ Xanh

Chương Trình Hướng Dẫn Trung Tâm Vùng Cho đến nay, các nhà kinh doanh chưa đủ thời gian để nộp đơn cho chương trình đầu...

Ước mơ Mỹ quốc ở Việt Nam

Việt Nam hiện nằm trong danh sách 10 nước đứng đầu trên thế giới cho thấy người dân vẫn mong muốn được sống, được...

Một số tin di trú cập nhật trong tháng 11

Việc cấm du hành của TT. Trump: Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ cho phép cấm vài phần. Tòa Phúc Thẩm tại tiểu bang California...

Cộng đồng Việt Nam có nên quan tâm Chương trình DACA...

Trong tháng 9-2017 vừa qua, Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt chương trình Tạm Hoãn Thi Hành (Lệnh Trục Xuất) Những Người...

Vai trò của chính phủ Hoa Kỳ trong những dự án...

Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) có trách nhiệm bảo đảm những chương trình đầu tư EB5 và những người đầu tư phải theo...

Vấn đề trục xuất trong năm 2017

Ai kiểm soát những hoạt động của các nhân viên di trú trong thời gian này? Câu trả lời có vẻ như là “chẳng...