Tag: Luật di trú

Số chiếu khán cấp tại Việt Nam năm 2017

Trong năm 2017, số chiếu khán (visa) được cấp cho hầu hết các nước giảm hơn năm 2016. Ðiều này trùng hợp với những...

Chương Trình Đầu Tư EB được gia hạn đến ngày 30/09/2018

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 vừa qua, Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã loan báo rằng sẽ ngưng cấp...

Tin mới nhất về tương lai của Chương Trình Đầu Tư...

Thông tin vừa được phổ biến về chương trình đầu tư EB5 từ một dự luật đang được soạn thảo nhưng chưa kết thúc....

Những luật di trú sẽ không thay đổi trong năm 2018

Số phận của chương trình DACA đang dính liền với các tòa án. Tòa Bạch Ốc muốn Tối Cao Pháp Viện cho phép chấm...

Ðơn I-601A: Xin ân xá cư ngụ bất hợp pháp tại...

Nếu quý vị đang ở Hoa Kỳ và đơn bảo lãnh xin chiếu khán di dân đã đáo hạn, quý vị có thể nộp...

Những quy định mới về EB5 sẽ ra sao?

Kỹ nghệ đầu tư EB5 đang mong muốn Tòa Bạch Ốc trì hoãn những quy định mới về chương trình đầu tư EB5. Những quy...

Tin di trú tháng 2 – 2018

Chính quyền có thể nhắm vào người di dân sử dụng trợ cấp phiếu thực phẩm và các lợi ích xã hội khác Trong một...

Chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa

Những Thay Đổi Về Di Trú Sẽ Được Xem Xét Sau khi chính phủ phải đóng cửa trong năm tiếng rưỡi, Quốc hội Hoa Kỳ...

Di dân đoàn tụ gia đình giúp Hoa Kỳ hùng mạnh...

Hệ thống di dân dựa trên ý nghĩa đoàn tụ gia đình của chúng ta rất tốt đẹp ở Hoa Kỳ Mặc dù những lời...

Giới đầu tư EB-5 tăng nhanh tại Việt Nam

Giới đầu tư xin chiếu khán (visa) đầu tư EB-5 tăng khá nhanh ở Việt Nam. Hiện nay, bản phân tích mới đây từ...

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa vì chương trình DACA

Sức Mạnh Của Chương Trình DACA Thất bại trong việc thỏa thuận về những vấn đề di trú có lẽ là vấn đề chính đưa...

Tin di trú cập nhật trong tháng 1/2018

DACA ĐƯỢC GIA HẠN Robert Mullins International - Tại Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, công việc vẫn diễn ra bình thường,...

Chiếu khán đầu tư EB5 trong năm 2018

Hai điều chắc chắn xảy ra với chương trình đầu tư EB5 Thứ nhất - Chương trình này sẽ không chấm dứt. Thứ hai - Những...

Tin di trú cập nhật đáng quan tâm trong tháng 12

Chương trình eb5 gia hạn đến 19-01-18 Ðầu tiên, chúng ta biết rằng không có gì thay đổi luật lệ di trú hiện hành, mặc...