Tag: Lũ lụt Miền Trung

Nhằm phổ biến kịp thời những diễn tiến về tình hình lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam đến độc giả quan tâm, chúng tôi xin phép được chia sẻ những thông tin, hình ảnh và video clip liên quan mà chúng tôi sưu tầm được. Chúng tôi sẽ giữ nguyên nội dung và ghi rõ trích nguồn. BBT TRẺ.

Rốn lũ Tân Hóa

Nguồn: Facebook Lê Nguyễn Hương Trà