Tag: hồi ký Trần Trọng Kim

Hồi ký Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim (Kỳ...

Chương 10: Cuộc Pháp Việt Chiến Tranh Trong lúc chúng tôi còn ở Hương Cảng, thì ông Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam...

Hồi ký Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim (Kỳ...

Chương 5: Về Hà Nội Cuối tháng một dương lịch, chiều bảy giờ lên xe hơi chạy ra nghỉ ở Ðông Hà. Sáng hôm sau...

Hồi ký Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim (Kỳ...

Chương 1: Cuộc Đời Yên Lặng Và Vô Vị Sau 31 năm làm việc trong giáo giới, trải làm giáo sư ở trường Trung Học...