Tag: Giao Tiếp

Văn hóa ứng xử ở Mỹ

(tiếp theo) Chúng ta tiếp tục xem xét ý kiến của một người bạn Việt Nam vừa mới tới Mỹ được một năm. Mời bạn...

Văn hóa ứng xử ở Mỹ

Ðây là nhận xét và ý kiến của một người Việt Nam tới Mỹ được một năm. Mời bạn đọc và suy ngẫm. Sau hơn...

Ở siêu thị

Chúng ta vẫn đang bàn về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Chẳng hạn như ở siêu thị. Sau đây là những điều...

Lịch sự nơi công cộng (kỳ 4)

Chúng ta tiếp tục bàn về phép lịch sự trong ứng xử nơi công cộng các bạn nhé. - Biết kiên nhẫn xếp hàng mua...

Lịch sự nơi công cộng (kỳ 3)

Tiếp tục nói về phép ứng xử nơi công cộng. Khi đến những nơi tôn nghiêm như đền thờ, nhà thờ, chùa chiền... cần có...

Lịch sự nơi công cộng (kỳ 2)

(tiếp theo) Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục bàn về những ứng xử thiếu văn hóa ở trong nước hiện nay qua phản ánh...

Lịch sự nơi công cộng

Khi đến những nơi công cộng, cần có những phép lịch sự tối thiểu. Những nơi phục vụ đông người và theo thứ tự phải...

Lịch sự nơi công cộng

Tiếp tục bàn về văn hóa ứng xử nơi công cộng, hôm nay chúng tôi gởi đến quý vị và các bạn một bài...

Lịch sự trong ăn uống (kỳ 3)

(tiếp theo) Chúng ta bàn chưa hết chuyện, hôm nay bàn tiếp nha các bạn. - Nhai thức ăn nên “kín miệng”, đừng phô bày “mồm...

Lịch sự trong ăn uống (kỳ 2)

(tiếp theo) Chúng ta tiếp tục bàn về phép lịch sự trong việc ăn uống nha các bạn. Trong khi ăn, nên giữ một thái độ...

Lịch sự trong ăn uống

Trong sinh hoạt hàng ngày, việc ăn uống chiếm một vai trò quan trọng. Trong giao tế, ăn uống cũng là dịp để người...

Lịch sự trong việc thăm viếng (kỳ 2)

(tiếp theo) Nói đến thăm viếng là nói đến đón tiếp. Việc tiếp đón như thế nào là tùy nơi mức độ thân mật giữa...

Lịch sự trong việc thăm viếng

Khi đến chơi nhà ai, bạn cần lưu ý một vài điều cơ bản trong phép lịch sự thông thường. Không bao giờ đến thăm...

Phong cách ứng xử (kỳ 3)

Tiếp theo kỳ trước, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về những nguyên tắc ứng xử trong đời sống hàng ngày, các bạn...