Tag: Florida

Lão Tướng Việt Trong Làng Banh Mỹ

Biết anh đã lâu. Vừa rồi, nghe tin anh đoạt giải Ba toàn quốc (National Senior Games Association). Chúng tôi muốn viết một bài...

Hội Cao Niên Và Mùa Lễ Tạ Ơn

Khi chị Mai rủ đi dự ngày Hội Cao Niên (HCN) họp mặt nhân dịp Lễ Tạ Ơn tôi cứ phân vân mãi. Quên...