Tag: Duyên Sài Gòn

Một ngày mùa xuân trong đời em Duyên Magic

Tôi là Duyên, Duyên Magic, 30 tuổi, độc thân. Duyên là tên cúng cơm, Magic là tên của trung tâm giải phẫu thẩm mỹ mà...