Tag: Chuyện vụ án

Đời xui tận mạng (Kỳ 6)

Tóm lược những phần trước: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị là Denise. Từ những trò chơi phá phách làng xóm,...

Đời xui tận mạng (Kỳ 5)

Tóm lược những phần trước: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị là Denise. Từ những trờ chơi phá phách làng xóm,...

Đời xui tận mạng (Kỳ 4)

Tóm lược những phần trước: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị là Denise. Từ những trò chơi phá phách làng xóm,...

Đời xui tận mạng (Kỳ 3)

Tóm lược những phần trước: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị là Denise. Từ những trờ chơi phá phách làng xóm,...

Đời xui tận mạng (Kỳ 2)

Tóm lược phần 1: Mẹ mất sớm, Darryl sống với cha và chị Denise. Từ những trò chơi phá phách làng xóm, năm 17...

Đời xui tận mạng

PHẦN 1 Từ bé, Darryl Norris là một cậu bé rắn mắt, cứng đầu, gây nhiều phiền hà cho chính mình và gia đình....

Gã mang 2 án tử hình (Kỳ 4)

Tóm lược các kỳ trước: Một vụ án mạng xảy ra ở thành phố Tampa. Người con rể phát hiện ra tử thi của...

Gã mang 2 án tử hình (Kỳ 3)

Tóm lược phần 1 và 2: Một vụ án mạng xảy ra ở thành phố Tampa. Người con rể phát hiện ra tử thi...

Gã mang 2 án tử hình (Kỳ 2)

Tóm lược phần 1: Một vụ án mạng xảy ra ở thành phố Tampa. Người con rể phát hiện ra tử thi của bà...

Gã mang 2 án tử hình (Kỳ 1)

Phần 1 Thành phố Tampa, tiểu bang Florida, đêm Thứ Sáu 07/02/1997, cô Kelli McCarthy đang chờ tin của mẹ là bà Janice Nugent, 47...

Họ đã cuồng si như thế (Kỳ 6)

TÓM TẮT NHỮNG KỲ TRƯỚC: Robyn yêu John - một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn...

Họ đã cuồng si như thế (Kỳ 5)

TÓM TẮT NHỮNG KỲ TRƯỚC: Robyn yêu John - một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn...

Họ đã cuồng si như thế (Kỳ 4)

TÓM TẮT NHỮNG KỲ TRƯỚC: Robyn yêu John - một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club. Robyn...

Họ đã cuồng si như thế (Kỳ 3)

TÓM TẮT PHẦN 1 và 2: Robyn yêu John - một chàng đẹp trai, làm nghề giả gái trình diễn ở các Disco Club....