Tag: Bên lề chính trường

“Kỳ thị tôn giáo”?

Thứ Tư tuần qua, tỉnh Quebec bên Canada đã thông qua đạo luật (mang tên Bill 62) cấm nhân viên chính phủ và các...

Đồng hồ Bảo Đại

Đây là chiếc đồng hồ Rolex cựu hoàng Bảo Đại tự sắm trong lần tham gia hội nghị về hòa bình cho Đông Dương...