Tag: Bên lề chính trường

Đồng hồ Bảo Đại

Đây là chiếc đồng hồ Rolex cựu hoàng Bảo Đại tự sắm trong lần tham gia hội nghị về hòa bình cho Đông Dương...