Tag: Báo Xuân Quý Dậu 2017

Nước mắm xì dầu rượu vang dân chủ

Lúc nội chiến nước mắm xảy ra ở Việt Nam, tôi đang đi lùng Ohsawa Organic Nama Shoyu ở Nhật. Nó là thứ nước...