Tag: An Toàn Giao Thông

An Sinh Xã Hội (02/08/2018)

Hỏi Xin cô dành chút thời gian giải thích cho tôi được hiểu một số vấn đề  như sau, xin thành thật cảm ơn cô...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 10)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 9)

77. Hỏi:  Why are seat belts important?. (Tại sao dây đai an toàn quan trọng ? ) Ðáp:  The seat belts can keep you from being...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 8)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 7)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 6)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 5)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 4)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 3)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết (kỳ 2)

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Câu hỏi thi bằng viết

Thi bằng viết hay thi lý thuyết là bước đầu để lấy bằng lái xe. Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn...

Khu vực sửa chữa đường

Nhiều dụng cụ hướng dẫn giao thông được đặt ở khu vực sửa chữa hay bảo trì đường để hướng dẫn và giữ an...

Dấu hiệu giao thông (kỳ 9)

Dưới đây là một số bảng hiệu giao thông khác thường gặp. Còn rất nhiều các bảng hiệu khác không được nêu trong danh...

Dấu hiệu giao thông (kỳ 8)

Dưới đây là một số bảng hiệu giao thông cảnh báo những điều cần lưu ý liên quan tới đường xe lửa và những...