Tag: An sinh xã hội

An Sinh Xã Hội (02/16/2017)

HỎI Tôi sinh tháng 1-1957, đi làm được 15 năm. Cuối năm 2016 tôi nhận được giấy của ASXH, cho biết tôi sẽ lãnh khoảng...

An Sinh Xã Hội (02/09/2017)

HỎI Ðể khuyến khích người già đi làm việc sau khi nghỉ hưu, Uncle Sam (U.S.) có những quy chế sau dành cho người làm...

An Sinh Xã Hội (02/02/2017)

HỎI Chau ten la Hai. Me chau la Rosa Hoang. She wanted to know if there is any issue (s) with her transferring ownership to...

An Sinh Xã Hội (01/26/2017)

HỎI Vợ chồng tôi có mua một miếng đất để lo hậu sự cho Mẹ tôi khi Cụ trăm tuổi, bằng tiền của chúng tôi....

An Sinh Xã Hội (01/18/2017)

HỎI Vợ chồng tôi đi làm từ đầu 12/2007 đến nay chúng tôi được 36 tín chỉ/mỗi người. Tôi 68 tuổi, còn vợ tôi đến...

An Sinh Xã Hội (01/11/2017)

HỎI Vẫn đi làm sau khi hưu trí. Để khuyến khích người già đi làm việc sau khi nghỉ hưu, Uncle Sam (U.S.) có những...

An Sinh Xã Hội (12/29/2016)

HỎI Thưa cô, em xin phép hỏi cô 2 câu: Anh em sinh năm 1951, vì tàn tật muốn xin Medicaid để chữa bệnh,...

An Sinh Xã Hội (12/08/2016)

HỎI Tôi 80 tuổi có Medicare, Medicaid, và SSI. Tiền SSA và Pension  $522.55, SSI $250. Chồng tôi 81 tuổi có Medicare và Medicaid, chỉ...

An Sinh Xã Hội (11/10/2016)

HỎI Tôi năm nay 80 tuổi đang hưởng tiền già và sống độc thân ở Weymouth MA. Hiện không có người nương tựa lúc bệnh...

An Sinh Xã Hội (10/12/16)

HỎI Chào Bà Hồ Quang , Trong mục trả lời của báo Trẻ số 238 đăng ngày 09/02/2016,  1- có cụ 70 tuổi nhận được tiền...

An Sinh Xã Hội (10/05/16)

HỎI Tôi sinh 1948 hiện ở thành phố Sterling, VA. Xin cô trả lời dùm thắc mắc về ASXH. Tôi và vợ đã nghỉ hưu, tổng...

An Sinh Xã Hội (09/29/16)

HỎI Tôi tên Trần Tam Tùng, sinh 11/10/1956, được 60 tuổi, có quốc tịch Mỹ, hiện sống ở Colorado và chuẩn bị về Việt Nam...

An Sinh Xã Hội (09/21/16)

Hỏi Chúng tôi gồm một nhóm bạn già sắp về hưu. Tôi xin đại diện mọi người để nêu ra hai câu hỏi sau đây...

An Sinh Xã Hội (08/31/16)

Hỏi Tôi năm nay 70 tuổi, đã nghỉ hưu được 4 năm, tiền SSA $1,400 và pension $1,350. Hiện tôi có 2 căn nhà đã...