Tag: An sinh xã hội

An Sinh Xã Hội (06/29/2017)

HỎI Tôi tên Ngọc sinh 1948 đã về hưu, đã nhận tiền hưu cách đây 2 năm và hiện vẫn còn đi làm. Cách đây...

An Sinh Xã Hội (06/15/2017)

HỎI Tôi tên là Thanh Trần hiện ở Westminster, năm nay 69 tuổi, từ ngày lãnh SSI đến giờ suôn sẻ không có chuyện gì....

An Sinh Xã Hội (06/08/2017)

HỎI Cháu tên là L.V. Cô ơi, cháu rất cần sự giúp đỡ của cô. Vợ chồng cháu cưới được 20 năm. Chúng cháu có...

An Sinh Xã Hội (04/13/2017)

HỎI Năm 2017, income $1300 sẽ có 1 tín chỉ (working credit), $1300 được tính theo tiêu chuẩn nào, gross income hay net income or...

An Sinh Xã Hội (04/06/2017)

HỎI Tôi 67 tuổi là công dân Mỹ từ 2008 ở GA, hiện lãnh hưu $397, SOS $93 và SSI $129 thêm food stamp. Sống...

An Sinh Xã Hội (03/30/2017)

HỎI Tôi đến Hoa Kỳ (diện cha mẹ bảo lãnh) tháng 10/2011, đến hết năm 2016 tôi được 24 credits. Năm nay tôi 66 tuổi,...

An Sinh Xã Hội (03/23/2017)

HỎI Tôi là N. V. Anh, sinh 1953, vợ là H. T. T. Hà, sinh 1956, hiện ở Texas, có quốc tịch Mỹ. Chúng tôi...

An Sinh Xã Hội (03/06/2017)

HỎI Tôi là công dân Hoa Kỳ, 69 tuổi, chồng tôi 79 tuổi, chồng tôi vẫn đi làm với số lương $1,400/tháng và tiền ASXH...

An Sinh Xã Hội (03/09/2017)

HỎI Vợ chồng tôi đã ngoài 70, hiện đang nhận tiền hưu trí, được miễn trừ part B, vợ tôi có Medicaid và foodstamp. Chúng tôi...

An Sinh Xã Hội (03/02/2017)

HỎI  Tôi qua Mỹ đã lâu, có quốc tịch. Chồng tôi là lính qua Mỹ năm 1975, đi làm đến khi mất tại hãng. Lúc...

An Sinh Xã Hội (02/23/2017)

HỎI Tôi sinh ngày 13/8/1951, vợ tôi sinh ngày 24/9/1955, tháng 8 năm nay tôi 66 tuổi, vợ tôi tháng 9 sẽ đủ 62 tuổi....

An Sinh Xã Hội (02/16/2017)

HỎI Tôi sinh tháng 1-1957, đi làm được 15 năm. Cuối năm 2016 tôi nhận được giấy của ASXH, cho biết tôi sẽ lãnh khoảng...

An Sinh Xã Hội (02/09/2017)

HỎI Ðể khuyến khích người già đi làm việc sau khi nghỉ hưu, Uncle Sam (U.S.) có những quy chế sau dành cho người làm...

An Sinh Xã Hội (02/02/2017)

HỎI Chau ten la Hai. Me chau la Rosa Hoang. She wanted to know if there is any issue (s) with her transferring ownership to...