Tag: An sinh xã hội

An Sinh Xã Hội (03/23/2017)

HỎI Tôi là N. V. Anh, sinh 1953, vợ là H. T. T. Hà, sinh 1956, hiện ở Texas, có quốc tịch Mỹ. Chúng tôi...

An Sinh Xã Hội (03/06/2017)

HỎI Tôi là công dân Hoa Kỳ, 69 tuổi, chồng tôi 79 tuổi, chồng tôi vẫn đi làm với số lương $1,400/tháng và tiền ASXH...

An Sinh Xã Hội (03/09/2017)

HỎI Vợ chồng tôi đã ngoài 70, hiện đang nhận tiền hưu trí, được miễn trừ part B, vợ tôi có Medicaid và foodstamp. Chúng tôi...

An Sinh Xã Hội (03/02/2017)

HỎI  Tôi qua Mỹ đã lâu, có quốc tịch. Chồng tôi là lính qua Mỹ năm 1975, đi làm đến khi mất tại hãng. Lúc...

An Sinh Xã Hội (02/23/2017)

HỎI Tôi sinh ngày 13/8/1951, vợ tôi sinh ngày 24/9/1955, tháng 8 năm nay tôi 66 tuổi, vợ tôi tháng 9 sẽ đủ 62 tuổi....

An Sinh Xã Hội (02/16/2017)

HỎI Tôi sinh tháng 1-1957, đi làm được 15 năm. Cuối năm 2016 tôi nhận được giấy của ASXH, cho biết tôi sẽ lãnh khoảng...

An Sinh Xã Hội (02/09/2017)

HỎI Ðể khuyến khích người già đi làm việc sau khi nghỉ hưu, Uncle Sam (U.S.) có những quy chế sau dành cho người làm...

An Sinh Xã Hội (02/02/2017)

HỎI Chau ten la Hai. Me chau la Rosa Hoang. She wanted to know if there is any issue (s) with her transferring ownership to...

An Sinh Xã Hội (01/26/2017)

HỎI Vợ chồng tôi có mua một miếng đất để lo hậu sự cho Mẹ tôi khi Cụ trăm tuổi, bằng tiền của chúng tôi....

An Sinh Xã Hội (01/18/2017)

HỎI Vợ chồng tôi đi làm từ đầu 12/2007 đến nay chúng tôi được 36 tín chỉ/mỗi người. Tôi 68 tuổi, còn vợ tôi đến...

An Sinh Xã Hội (01/11/2017)

HỎI Vẫn đi làm sau khi hưu trí. Để khuyến khích người già đi làm việc sau khi nghỉ hưu, Uncle Sam (U.S.) có những...

An Sinh Xã Hội (12/29/2016)

HỎI Thưa cô, em xin phép hỏi cô 2 câu: Anh em sinh năm 1951, vì tàn tật muốn xin Medicaid để chữa bệnh,...

An Sinh Xã Hội (12/08/2016)

HỎI Tôi 80 tuổi có Medicare, Medicaid, và SSI. Tiền SSA và Pension  $522.55, SSI $250. Chồng tôi 81 tuổi có Medicare và Medicaid, chỉ...

An Sinh Xã Hội (11/10/2016)

HỎI Tôi năm nay 80 tuổi đang hưởng tiền già và sống độc thân ở Weymouth MA. Hiện không có người nương tựa lúc bệnh...