Tag: An sinh xã hội

An sinh xã hội 24/5/2018

Hỏi Kính chào bà, được biết bà phụ trách mục ASXH nên tôi có một thắc mắc, kính nhờ bà giải đáp dùm. Chồng tôi...

An Sinh Xã Hội (04/05/2018)

Hỏi Tôi ở Pinellas Park, FL 33781. Xin hỏi bà, tôi và vợ tôi có mua bảo hiểm nhân thọ mỗi tháng tôi và vợ...

An Sinh Xã Hội (03/29/2018)

Hỏi Tôi sinh 1954, là thường trú nhân, đi làm có 40 tín chỉ nên đã hưu non từ 7/2017 với tiền lãnh $118/tháng. Ðến...

An Sinh Xã Hội (03/22/2018)

Hỏi Tôi tên là Kim, hiện đang sống tại Irving, có câu hỏi xin bà giải đáp. Tôi và chồng tôi đã có quốc tịch...

An Sinh Xã Hội (03/08/2018)

Hỏi Tôi Nguyễn Thị Mỹ sinh 31/12/1952. Chồng tôi sinh tháng 10/1954. Chúng tôi có quốc tịch đủ 40 tín chỉ,  cùng chung hồ sơ...

An Sinh Xã Hội (03/01/2018)

Hỏi Tôi Van Nguyen, sinh July 12 1946, vợ chồng tôi đều low income và hưu trí. SSA chồng: $625/tháng, SSA vợ: $450/tháng. Chúng tôi  có...

An Sinh Xã Hội (02/22/2018)

HỎI Tôi sinh 2/5/1952, vợ tôi sinh 12/13/1956. Tới tháng 2/1018 tôi đi làm được 14 năm đủ 48 điểm về hưu. Tôi nhận thư...

An Sinh Xã Hội (02/01/2018)

Hỏi Tôi sang Mỹ diện hôn thê 4/2015 và kết hôn với ông xã là cảnh sát người Mỹ đã nghỉ hưu. Chúng tôi sống...

An Sinh Xã Hội (11/23/2017)

HỎI Tôi có người chị họ năm nay đã 59 tuổi và hiện đang hưởng trợ cấp SSI vì ung thư, chị ta có quốc...

An Sinh Xã Hội (09/21/2017)

HỎI Tôi sanh ngày 15/12/1951, còn 4 tháng là tới tuổi về hưu. Tôi tới Mỹ năm 1990, có đi làm, tới năm 2000, tôi...

An Sinh Xã Hội (09/07/2017)

HỎI Tôi sinh 10/8/1952, mấy năm nay lãnh tiền hưu non $384/tháng. Nay đúng tuổi hưu chính thức, vừa qua tôi còn lãnh có $250...

An Sinh Xã Hội (08/24/2017)

HỎI Thưa bà, vợ chồng chúng tôi đều đã về hưu, mỗi tháng tiền hưu của 2 người cộng lại gần $1200. Ngoài ra còn...

An Sinh Xã Hội (08/10/2017)

HỎI Tôi tên Liên, sinh 1950, chồng tôi sinh 1952. Hiện chúng tôi đang lãnh tiền hưu non. Income chồng tôi $1,299 và tôi $611 (chưa...

An Sinh Xã Hội (08/02/2017)

HỎI Xin hỏi chị 3 câu hỏi: Hai vợ chồng đều đang làm việc, khi cả hai đến tuổi 62 thì người chồng...