Tag: 70 năm tình ca Việt Nam

Văn Cao (kỳ 3)

Tiểu sử Văn Cao (1923-1995) tên thật là Nguyễn Văn Cao, là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, sinh tại Hải Phòng. Ông...

Văn Cao

Tiểu sử Văn Cao (1923-1995) tên thật là Nguyễn Văn Cao, là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, sinh tại Hải Phòng. Ông...

Văn Cao

Tiểu sử Văn Cao (1923-1995) tên thật là Nguyễn Văn Cao, là một nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, sinh tại Hải Phòng. Ông...

70 năm tình ca Việt Nam – Lê Thương

Tiểu sử Lê Thương Lê Thương (1914-1996) tên thật là Ngô Ðình Hộ, sinh tại phố Hàm Long, Hà Nội, trong một gia đình bố...

70 năm tình ca Việt Nam – Hoàng Quý

Tiểu sử Hoàng Quý - Hoàng Quý (1920 - 1946), sinh tại Hải Phòng, là anh trai của Hoàng Phú, tức nhạc sĩ Tô Vũ.   -...

70 năm tình ca Việt Nam – Dzoãn Mẫn và Đặng...

Lời giới thiệu: “70 năm Tình Ca trong tân nhạc Việt Nam” do Hoài Nam phụ trách và đã phát sóng trên đài phát...

70 năm tình ca Việt Nam – Nguyễn Văn Tuyên

Lời giới thiệu: “70 năm Tình Ca trong tân nhạc Việt Nam” do Hoài Nam phụ trách và đã phát sóng trên đài phát...