Sử dụng đèn hiệu đổi hướng

Đèn hiệu (signal) được dùng để báo hiệu cho xe chung quanh biết rằng chúng ta sắp đổi hướng, có thể là quẹo mặt, quẹo trái, sang lane… Việc này giúp cho các xe chạy gần có thời gian để chuẩn bị.

1. Mở đèn signal trước điểm quẹo (trái hoặc phải) khoảng chừng 100 feet (30.5 mét). Khoảng cách này đủ để xe sau chuẩn bị và giảm tốc độ.

su dung den hieu doi huong4

su dung den hieu doi huong3

2. Sang lane, phải mở đèn signal ít nhất 5 giây trước khi thực hiện. Xe bên lane kế nhìn thấy sẽ giảm tốc độ lại để nhường đường.

su dung den hieu doi huong2

3. Trước khi quẹo vào hoặc chạy ra khỏi ô đậu xe cũng phải mở đèn signal để xe chạy gần hay người đi bộ biết xe sắp quẹo vào.

su dung den hieu doi huong

4.  Bật đèn signal trước khi chạy vào hoặc ra khỏi xa lộ để người đang chạy trên xa lộ biết chúng ta sắp làm gì.

su dung den hieu doi huong1

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY