An Sinh Xã Hội (06/29/2017)

HỎI

Tôi tên Ngọc sinh 1948 đã về hưu, đã nhận tiền hưu cách đây 2 năm và hiện vẫn còn đi làm. Cách đây 2 tháng nhà tôi đã đến tuổi hưu 66, chúng tôi có lên phòng ASXH để file & suspend tiền hưu bổng của nhà tôi vì nhà tôi vẫn còn đi làm nên chưa muốn nhận tiền hưu.

Khi đến sở ASXH thì họ cũng nói sẽ file & suspend tiền hưu cho 1-4 năm, nhưng nhân viên lại làm hồ sơ “application for wife’s or husband’s insurance benefits” và nhà tôi sẽ lãnh phân nửa tiền hưu đó mỗi tháng.

Nếu số tiền hưu này thì dưới số tiền hưu mà nhà tôi sẽ được lãnh riêng dưới phần của mình nếu làm hồ sơ xin tiền hưu đúng tuổi. Như vậy nhà tôi nên gặp họ để làm lại đơn xin về hưu đúng tuổi hay cứ tiếp tục nhận số tiền này?

Nếu tiếp tục nhận số tiền này thì một vài năm nữa nhà tôi muốn lãnh tiền hưu riêng của mình thì có làm đơn lại hay không? Và lúc đó có hưởng được số tiền hưu lúc đó hay không?

 Ðáp

Bà được 66 tuổi và còn đi làm. Bà có nhiều lựa chọn khi bước vào thời điểm này:

– Không lãnh bất cứ khoản tiền hưu nào cả và tiếp tục đi làm, chờ đến 70 tuổi để lãnh mức hưu cao hơn.

– Lãnh phần tiền hưu trên hồ sơ làm việc của chính bản thân mình với mức 100% ở tuổi 66 và tiếp tục đi làm, số lương sau này hoàn toàn không ảnh hưởng đến số tiền hưu SSA.

– Lãnh số hưu 50% trên hồ sơ của người chồng (có thể ít hơn số tiền hưu của riêng bà), bà để yên phần hưu của mình và tiếp tục làm việc. Khi bà được 70 tuổi, lúc bấy giờ bà sẽ chuyển qua lãnh hưu trên hồ sơ của bà ở mức 132%.

Ông bà  đã chọn lựa phương pháp tốt nhất trong việc tính toán về tài chánh cho việc về hưu.

HỎI

Tôi xin trình bày trường hợp của tôi mong bà giải đáp.

Vợ chồng tôi đến Mỹ vào 12/2009, (con gái bảo lãnh) năm nay chúng tôi đều trên 69 tuổi (1948). Năm 2010-2015 chúng tôi có đi làm khai thuế, income khoảng $9500/năm. Năm 2016 tôi không có khai thuế vì sức khỏe yếu, bị ung thư gan ruột. Chúng tôi đang được trợ cấp như sau: thẻ vàng từ năm 2010 (plan 1) Harris County Health, food stamp, 10 lần taxi đi khám bệnh. Chúng tôi không có nhà, tài sản nào và đang ở chung với con.

Với trường hợp của tôi có xin được trợ cấp nào khác từ chính phủ như SSA, SSI… không? Tôi có 20 credit/5 năm thuế và vợ tôi cũng vậy.

Nếu tôi nộp đơn thi quốc tịch thì có được miễn giảm lệ phí nộp đơn?

 Ðáp

Vài nét về những chương trình do cơ quan An Sinh Xã Hội quản trị.

  1. Quyền lợi An Sinh Xã Hội, gồm có hưu bổng, tàn tật, hôn phối và tồn sinh.

Hưu bổng, người đi làm, đóng thuế An Sinh Xã Hội và có đủ 40 tín chỉ, khi bước vào tuổi 62 sẽ hội đủ điều kiện để xin tiền hưu. Có sự khác biệt về tuổi hưu non và tuổi hưu toàn phần.

Tuổi hưu non áp dụng cho tất cả mọi người là 62 tuổi, riêng tuổi hưu toàn phần còn tuỳ thưộc vào năm sanh.

– Sanh từ năm 1943 đến năm 1954: 66 tuổi

– Sanh  năm 1955: 66 tuổi và 2 tháng

– Sanh năm 1956: 66 tuổi và 4 tháng

– Sanh  năm 1957: 66 tuổi và 6 tháng

– Sanh  năm 1958: 66 tuổi và 8 tháng

– Sanh  năm 1959: 66 tuổi và 10 tháng

– Sanh từ năm 1960 trở đi, tuổi hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi.

Lãnh tiền hưu ở tuổi toàn phần sẽ được mức tối đa 100%.

Quyền lợi phối ngẫu: Nếu một người chưa bao giờ có điều kiện đi làm ở Hoa Kỳ khi bước vào tuổi hưu (tối thiểu là 62) có thể ăn theo trên hồ sơ làm việc của người phối ngẫu.

Tàn tật hay bệnh tật: Người có đi làm và có đủ số tín chỉ khi ngã bệnh hay trở thành tàn tật và vì lý do sức khoẻ khiến người nầy không tiếp tục đi làm để mưu sinh thì có thể tiến hành thủ tục xin Social Security Disability Insurance.

Tồn sinh: Người làm việc có đóng thuế  An Sinh Xã Hội rồi qua đời (bất luận tuổi tác) thì thân nhân là vợ, chồng hay con cái với một số điều kiện sẽ được hưởng quyền lợi tồn sinh.

  1. Kế đến là Supplemental Security Income là chương trình nhằm giúp đỡ người tuổi 65 trở lên, tàn tật hay mù loà có tài sản và thu nhập hạn chế.

Với luật lệ hiện hành thì ngoài những tiêu chuẩn thu nhập và tài sản người đứng đơn phải:

– là công dân Hoa Kỳ hay

– có đi làm và có số 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội hay

– nếu là đôi vợ chồng , như trường hợp của ông bà đây thì ông bà có thể vay mượn số tín chỉ của nhau để xin SSI.

Trong tình trạng không có thu nhập ông bà có thể yêu cầu được miễn lệ phí nạp đơn xin thi quốc tịch.

Mời viếng mạng www.ucis.gov/I-912 để tải mẫu đơn xin miễn lệ phí.

AH

SHARE

NO COMMENTS