An Sinh Xã Hội (06/15/2017)

HỎI

Tôi tên là Thanh Trần hiện ở Westminster, năm nay 69 tuổi, từ ngày lãnh SSI đến giờ suôn sẻ không có chuyện gì. Nay có rắc rối và thực sự không hiểu chuyện gì nên tôi rất lo lắng. Xin hỏi cô.

Năm 2012, lúc 65 tuổi tôi có lên sở An sinh xã hội apply SSI, lúc trước tôi có đi làm nhưng chỉ có 30 quarters rồi bị ung thư ngực nên nghỉ làm không được tiền hưu. Tôi được lãnh $555 từ 1/2 retired của chồng cũ đã ly dị. Từ năm 2010 bớt bịnh tôi có đi làm lại part-time lãnh $250/tháng, nên sau khi trừ họ cho tôi lãnh $265/tháng, tiền rent apartment 2010-2015 là $620. Chuyện êm xuôi cho đến 9/2015 tôi bị té gãy lưng không đi làm, dọn về ở chung với con và có báo cho sở ASXH. Họ không có thư hay interview cho đến 18 tháng sau (3/2017) họ gởi thư hẹn interview, nộp 3 check cuối lương và biên nhận tiền nhà. Tôi trả tiền rent nhà cho con tôi $200/tháng.

Sau khi nhận các giấy tờ 4/2017 họ gởi thư báo là 5/2017 tôi chỉ lãnh SSI là $95/tháng, 2 tuần sau họ gởi thư nói tôi còn nợ $2,817.64 họ overpay từ 2015 và bắt đầu tháng 7/2017 họ sẽ trừ $89.57/tháng. Tôi lo lắng không biết làm sao.

Nếu tôi không đủ tiền đi làm lại lãnh $250/tháng như trước họ có trừ tiền SSI không? Nếu lãnh $250/tháng sau khi bỏ không tính $100 thì còn lại $150 hơn số tiền $89.57 + $6 họ đang cho, họ có ngưng trợ cấp cho tôi không? Nếu họ không cho mà tôi 69 tuổi rồi lại bị gãy lưng nếu khi đi làm không nổi nghỉ làm apply lại họ có cho không?  Tôi có còn Medicare, Medicaid như hiện nay không? Tôi đang có 30 tín chỉ với tiền lương $250/tháng thì làm bao lâu tôi có đủ tín chỉ hưu?

Ðáp

Bà cho biết vào năm 2012, lúc 65 tuổi, cho dù chưa có đủ số 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội bà vẫn được lãnh số tiền trên hồ sơ hưu bổng của người chồng cũ. Chi phiếu thuộc về chương trình An Sinh Xã Hội gồm có hưu bổng, quyền lợi của người hôn phối, quyền lợi tàn tật và quyền lợi tồn sinh.

Nếu chỉ nói riêng về quyền lợi hưu bổng của người chồng đã chia tay thì việc bà có đi làm ăn lương hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi này.

Khi bà ở riêng, tự mình chi trả những chi phí về ăn ở, tổng số thu nhập gồm tiền hưu ăn theo và tiền lương của bà thấp hơn mức Supplemental Security Income, nhờ vậy bà được lãnh thêm một chút bổ sung qua chương trình SSI.

Từ lúc bà dọn về ở với gia đình con gái thì bà phải chứng minh rằng bà đã đóng góp được phần chia sẻ của bà vào tổng chi phí hàng tháng của gia đình này. Theo nguyên tắc căn bản, mục đích của SSI là trợ giúp người có thu nhập và tài sản khiêm nhường dựa vào chi phiếu SSI để trang trải tiền nhà và tiền thức ăn. Bà có cho biết đã phụ giúp vào ngân quỹ gia đình người con gái số tiền là $200/tháng. Một khi có đóng góp thì công thức được chính phủ cứu xét như sau: Cộng tất cả chi phí gồm tiền nhà, tiền điện, tiền gas (nếu có), tiền nước, rác và cống rãnh, sau đó chia đều cho số người cùng sống dưới một mái nhà.

Trong trường hợp tổng số chi phí của gia đình người con gái quá cao (giá nhà ở Cali mắc) thì số $200.00 của bà có thể ít hơn mức đóng góp. Nếu là như thế thì Sở An Sinh Xã Hội sẽ coi như người con gái đã gián tiếp giúp bà về chi phí ăn ở, và phần SSI của bà bị giảm.

Số tiền overpayment sở ASXH gửi cho bà là kết quả của thời gian bà dọn về ở chung với con và phần tiền mà SSI đã trả lố cho bà.

Số tiền bị trừ $89.57/tháng là số 10% của số tiền SSI của một cư dân California hiện nay.

Tóm lại vấn đề của bà hiện nay xoay quanh số tiền mà bà phụ giúp với người con. Một khi bà đạt đến sự đóng góp đúng mức thì mọi sự sẽ êm xuôi.

Nếu muốn có được số tín chỉ để được lãnh tiền hưu thì bà phải cần có thêm 8 tín chỉ ASXH nữa (2 năm làm việc).

AH

SHARE

NO COMMENTS