An Sinh Xã Hội (04/13/2017)

HỎI

Năm 2017, income $1300 sẽ có 1 tín chỉ (working credit), $1300 được tính theo tiêu chuẩn nào, gross income hay net income or adjust gross income or modified gross income…? 

Mỗi năm 4 tín chỉ được tính amount hay time period?

Ví dụ năm 2007 từ January đến May, income của tôi là $5200 và không làm việc từ June trở về sau, tôi có được 4 tín chỉ không? Hoặc tôi làm việc từ January đến Demcember, income tối thiểu $5200 mới được 4 tín chỉ?

Ðáp

Trong năm 2017, mỗi tam cá nguyệt nếu có số lương $1,300.00 (gross income, trước khi trừ thuế) và đóng 7.65% vào quỹ An Sinh Xã Hội /Medicare thì sẽ tạo được 1 tín chỉ An Sinh Xã Hội. Lưu ý song song đó chủ nhân cũng sẽ đóng vào số 7.65% tương xứng vào quỹ An Sinh Xã Hội trong hồ sơ làm việc của mình.

Người tự làm chủ công việc của mình thì các tính toán có phần khác hơn. Số thu nhập trong suốt năm không phải là mức lương người chủ có được. Sau khi trừ hết những chi phí hỗ trợ cho công việc kinh doanh, số tiền còn lại mới coi là lợi tức.

Nhiều người làm chủ cơ sở thương mại của mình thường hay lo lắng không biết mình có tạo được tín chỉ An Sinh Xã Hội hay không? Trong trường hợp người làm chủ cơ sở thương mại sẽ đóng hai vai trò, vừa là  chủ nhân vừa là công nhân. Do đó sau khi biết được lợi tức ròng (net income) và đóng số 15.30% trên lợi tức ròng vào quỹ An Sinh Xã Hội/Medicare thì người này sẽ tạo được 4 tín chỉ An Sinh Xã Hội.

Nguyên tắc cho biết mỗi tam cá nguyệt với số tiền làm được ngang với $1,300.00 sẽ tạo được 1 tín chỉ. Tuy nhiên sau suốt một năm, như thí dụ ông dùng, làm việc từ tháng Giêng đến tháng Năm có được số thu nhập đóng thuế An Sinh Xã Hội /Medicare thì đến cuối năm mặc dù không làm việc gì cả đến tháng 12 ông vẫn có được 4 tín chỉ ASXH.

Xin đơn cử một thí dụ khác: một người đã có 36 tín chỉ tính tới cuối năm 2016. Và cũng đi làm từ tháng Giêng đến tháng Năm năm 2017 với số lương đóng thuế ASXH là $5,200.00 thì vị nầy phải chờ đến tam cá nguyệt thứ tư mới bắt đầu xin được hưu bổng.

HỎI

Tôi có đứa con gái 9 tuổi, disability không đi được, alway on wheel chair, đang hưởng tiền trợ cấp SSI và medicare được 4 năm, vợ tôi không đi làm còn tôi thì đang làm việc và có 401K , IRA account tại nhà bank. Xin hỏi có ảnh hưởng gì tới trợ cấp SSI cho con gái tôi không? Tiền SSI tùy thuộc vào income mỗi tháng của tôi nhiều hay ít. Nếu tôi không muốn xin tiền trợ cấp cho con tôi nữa mà chỉ xin medicare thôi phải làm sao? Số tiền giới hạn trong nhà bank là $2000 – $3000?

Ðáp

Supplemental Security Income (SSI), giúp đỡ người cao niên trên 65 tuổi, tàn tật hay mù lòa (bất luận tuổi tác) có thu nhập và tài sản hạn chế.

Người nạp đơn xin SSI dưới 18 tuổi, sống dưới sự nuôi nấng của cha mẹ thì chính phủ sẽ căn cứ trên thu nhập và tài sản của cha mẹ cháu để cứu xét hồ sơ.

Ðơn xin SSI do bệnh/khuyết tật gồm có hai phần: hồ sơ bệnh tật cũng như tình trạng lợi tức và tài sản. Lý do phải cứu xét đến vấn đề lợi tức và tài sản vì SSI là chương trình được tài trợ bởi tiền dân đóng thuế. Một cá nhân không có quá $2,000.00 là tài sản. Bé sống với cha và mẹ, tổng số tài sản của ba người không được quá $5,000.00. Trong trường hợp cháu chỉ sống với cha hoặc mẹ mà thôi thì tổng số tài sản của cháu và một phụ huynh không được quá $4,000.00.

Ông cho biết có người con đã đi làm, có lương, có 401k nơi làm việc và có luôn quỹ IRA. Chỉ có lợi tức và tài sản của cha mẹ mới ảnh hưởng đến người xin SSI (dưới 18 tuổi), thu nhập và của cải của anh chị em dù ở chung dưới mái gia đình hoàn toàn không ảnh hưởng đến hồ sơ của người bàng hệ.

Nếu bà nhà không có đi làm, số lương của ông sẽ được dùng vào cách tính toán tiền SSI cho cháu. Mức lương của ông bắt đầu ở mức trên $2,000.00 /tháng thì tiền SSI bắt đầu giảm, cho đến khi số lương của ông vượt trên $3,000.00 thì tiền SSI có thể bị mất. Và khi mất SSI thì cháu cũng sẽ không còn được hưởng Medicaid. Ông không thể yêu cầu chỉ xin Medicaid nếu không hội đủ điều kiện xin SSI.

AH

SHARE

NO COMMENTS