An Sinh Xã Hội (04/06/2017)

HỎI

Tôi 67 tuổi là công dân Mỹ từ 2008 ở GA, hiện lãnh hưu $397, SOS $93 và SSI $129 thêm food stamp. Sống độc thân nên tôi có ý định: 1 là về VN sống thì có được lãnh tiền ASXH và từ chối lãnh tiền SSI? Còn nếu chuyển về Cali tôi có thể cắt những quyền lợi tôi đang hưởng chuyển về Cali? Hiện tôi có thêm Medicare, Medicaid vì lợi tức ít.

Ðáp

Ông đang lãnh hai chi phiếu hàng tháng:

– Quyền lợi hưu bổng An Sinh Xã Hội

– Trợ cấp lợi tức bổ sung (SSI)

Luật lệ hiện hành cho phép công dân Hoa Kỳ được tiếp tục lãnh quyền lợi An Sinh Xã Hội khi về sống ở Việt Nam.

Với ý định trên khi đến VN ông cần liên lạc với văn phòng cung cấp dịch vụ cho công dân Mỹ tại Toà Lãnh Sự hay Toà Ðại sứ Hoa Kỳ tại VN để tiến hành thủ tục xin tiếp tục lãnh quyền lợi hưu bổng.

Sẽ không được hưởng SSI nếu rời Hoa Kỳ quá 30 ngày.

Hưu bổng, SSI và Medicare là những chương trình do chính quyền liên bang quản trị. Khi quyết định về California, lúc đến nơi, ông cần thông báo cho sở An Sinh Xã Hội về việc thay đổi địa chỉ.

Thật sự nếu chỉ lãnh hưu bổng và Medicare, ông có thể đổi địa chỉ qua trang mạng www.socialsecurity.gov.

Nhưng vì có lãnh thêm SSI, nên nhân viên An Sinh Xã Hội cần tìm hiểu về cách ăn ở của ông ở địa chỉ mới. Food Stamps do chính quyền tiểu bang quản trị, ông cần báo cáo với nơi mới đến.

Ông báo cáo với nơi đến, không cần thông báo ở nơi đi.

HỎI

Tôi 73 tuổi, chồng 88 tuổi, cả 2 về hưu có medicare, medicaid, SSI và food stamp $185, tiền mặt hàng tháng $1,150. Con tôi định mua hậu sự cho tôi, đưa cho tôi $4,500 tôi tự đứng tên mua và ký giấy tờ. Sau khi mua rồi không được cancel không lấy tiền lại được coi như mất.

Vậy tôi có bị coi như tài sản của tôi không, tôi có bị mất quyền lợi medicaid và SSI?

Ðáp

Ông bà được hưởng hai thứ tiền hàng tháng: Quyền lợi hưu bổng( Retirement benefit) và Trợ cấp lợi tức bổ sung ( Supplemental Security Income) . Quyền lợi hưu bổng An Sinh Xã Hội không quy định mức hạn chế về tài sản. Phần sai biệt mà ông bà nhận thêm qua SSI, vì là chương trình tài trợ bởi tiền của  dân đóng thuế nên có mức hạn chế như sau: một cá nhân không được có quá $2,000.00 và một đôi vợ chồng không được có quá $3,000.00 là tài sản.

Tài sản gồm có: Tiền, gồm tiền mặt, tiền trong ngân hàng, quỹ tiết kiệm, quỹ hưu trí, bất động sản, và bất cứ thứ gì có thể chuyển đổi thành tiền.

Dù vậy cũng có những thứ mà cơ quan An Sinh Xã Hội không coi là tài sản như căn nhà ông bà đang cư ngụ, phương tiện di chuyển đầu tiên ông bà sở hữu, huyệt mộ, khế ước hậu sự, bảo hiểm nhân thọ  với trị giá không quá $1,500.00.

Khi mua bảo hiểm nhân thọ hay khế ước hậu sự ông bà sẽ có tên trên khế ước hay bảo hiểm. Chắc chắn là ông bà sẽ được kê tên là người được bảo hiểm (nếu có chuyện gì xảy ra cho ông bà). Ðứng ra để mua bảo hiểm hay khế ước ông bà là chủ nhân của bảo hiểm và khế ước trên. Với tư cách là chủ nhân bảo hiểm hay khế ước thì vì một lý do nào đó ông bà muốn trả lại, bán lại khế ước ông bà sẽ có một số tiền dựa trên những chứng từ sẵn có. Ở đây trị giá của khế ước nầy là $4,500.00.

Như đã có trình bày phần trên, trị giá trên những văn kiện không được hơn mức $1,500.00

Ông bà còn cho biết là người con muốn đưa cho ông bà số tiền mặt $4,500.00 để sắp xếp cho việc ma chay. Trước mắt, khi cầm được số $4,500.00, số tiền này được coi như là thu nhập của ông bà, thu nhập quá cao, ông bà bị mất SSI,  kế đến khi thủ tục mua bán hoàn tất ông bà cũng không xin tái cấp phát SSI vì trị giá của khế ước cao hơn mức An Sinh Xã Hội cho phép.

Nếu người con có ý định mua và sẵn sàng đóng góp bảo phí hay khế ước hậu sự, lúc bấy giờ người con sẽ là chủ nhân của những khế ước nầy. Ông bà vẫn được bảo hiểm nhưng không có quyền hạn hay quyền sở hữu trên khế ước này. Do đó cho dù được bảo hiểm trong việc ma chay, trợ cấp SSI không bị ảnh hưởng.

AH

SHARE

NO COMMENTS