An Sinh Xã Hội (03/30/2017)

HỎI

Tôi đến Hoa Kỳ (diện cha mẹ bảo lãnh) tháng 10/2011, đến hết năm 2016 tôi được 24 credits. Năm nay tôi 66 tuổi, hiện làm self employee không có bảo hiểm mà chỉ có thẻ vàng do county cấp. Xin bà cho hỏi: nếu tôi tiếp tục xin thẻ vàng mà không apply xin Medicare thì phải trả bao nhiêu tiền? chứ không được như những người có đủ 40 credits phải không?

Ðáp

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người có đi làm và có số tối thiểu 40 tín chỉ  An Sinh Xã Hội hay người phối ngẫu, khi bước vào tuổi 65. Người có đủ điều kiện nhận quyền lợi bệnh tật ASXH cũng sẽ được hưởng Medicare 24 tháng sau ngày nhận được chi phiếu SSDI đầu tiên. Thông thường giai đoạn ghi danh nguyên thủy bắt đầu 3 tháng trước sinh nhật thứ 65, tháng được 65 tuổi và kéo dài 3 tháng sau đó.

Ông có điều kiện về tuổi tác nhưng chưa đủ số tín chỉ An Sinh Xã Hội cần thiết để xin Medicare.

1) Chừng 4 năm nữa, đến lúc ông có được 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội (hiện nay ông đang có 24 tín chỉ) thì ông sẽ xin được hưu bổng và Medicare.

Với 10 năm làm việc, quyền lợi hưu bổng sẽ không cao lắm, lúc bấy giờ ông có thể xin thêm Supplemental Security Income và Medicaid.

Lưu ý : tự làm chủ công việc của mình, ông đóng thuế An Sinh Xã Hội trên thu nhập ròng sẽ tạo được tín chỉ. Trong năm 2017, số thu nhập $1,300 /tam cá nguyệt sẽ tạo được 1 tín chỉ ASXH.

2) Bất cứ lúc nào ông trở thành công dân Hoa Kỳ (cho dù chưa đủ 40 tín chỉ) và có tài sản hạn chế ($2,000/một người, $3,000 cho đôi vợ chồng) và thu nhập khiêm nhường thì ông hội đủ tiêu chuẩn xin SSI và Medicaid. Hiện nay ông cứ duy trì thẻ khám sức khoẻ do chính quyền địa phương (County) cấp phát cho đến khi một trong hai tình huống nêu trên xảy ra.

HỎI

Tôi năm nay 55 tuổi, quốc tịch Mỹ, xin quý báo vui lòng cho tôi biết:

  1. Tôi là đàn bà, có đúng là phải đợi tới 65 tuổi mới được full retirement hay không?
  2. Chồng tôi mới chết năm ngoái (07/2016), lương hưu lúc còn sống khoảng 1,600$, chúng tôi không có con chung, con cái riêng của chồng tôi đã trưởng thành và có gia đình hết rồi. Lương của tôi hiện nay khoảng 1,200$
  3. Tôi có thể xin lãnh tiền hưu của chồng tôi bây giờ được không?
  4. Nếu được, thì bao nhiêu phần trăm?
  5. Nếu chưa được vì chưa đủ tuổi, v.v… chưa đủ tiêu chuẩn, thì bao giờ tôi mới được lãnh, bao nhiêu phần trăm, phải làm những thủ tục gì, tôi có hôn thú, giấy khai tử, đầy đủ giấy tờ.

Ðáp

Người đi làm có đủ số 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội khi bước vào độ tuổi 62 có thể bắt đầu xin hưu bổng non. Tuổi hưu toàn phần còn tuỳ thuộc vào năm sanh. Năm nay bà được 55 tuổi, có nghĩa là bà sanh sau năm 1960, tuổi hưu toàn phần là 67 tuổi. Trong xã hội Hoa Kỳ không có sự khác biệt về tuổi tác hưu bổng giữa nam hay nữ .

Khi người đi làm có mức lương cao rồi qua đời,  một số thành viên trong gia đình có thể hội đủ tiêu chuẩn để xin quyền lợi tồn sinh. Thông thường là:

– Con dưới 18 tuổi và độc thân;

– Con dưới 19 tuổi và độc thân nếu còn đang đến trường trung học toàn thời gian;

– Con bị khuyết tật trước tuổi 22 và độc thân;

– Người phối ngẫu ở tuổi 60, độc thân;

– Người phối ngẫu bị bệnh tật (tuổi từ 50 đến 59), độc thân;

– Người phối ngẫu độc thân, bất luận tuổi tác nếu đang nuôi dạy đứa con chung dưới 16 tuổi;

– Thân phụ mẫu trên 62 tuổi sống lệ thuộc vào người con đã qua đời. Khi được 60 tuổi, bà bắt đầu thủ tục xin quyền lợi tồn sinh dưới hồ sơ làm việc của người chồng đã quá vãng, gọi số 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn. Cần mang theo số an sinh xã hội của cả hai vợ chồng, tờ hôn thú và giấy khai tử, giấy khai sinh, bằng quốc tịch nếu là công dân Hoa Kỳ. Bà có thể nhận được khoảng 71% số tiền hưu của người chồng.

AH

SHARE

NO COMMENTS