An Sinh Xã Hội (03/23/2017)

HỎI

Tôi là N. V. Anh, sinh 1953, vợ là H. T. T. Hà, sinh 1956, hiện ở Texas, có quốc tịch Mỹ. Chúng tôi có căn nhà trị giá khoảng $100K và 1 chiếc xe. Xin hỏi chúng tôi có đi làm và đóng thuế đủ 40 tín chỉ tới tuổi hưu nếu tiền hưu thấp, chúng tôi có xin thêm được tiền SSI? Nếu chúng tôi để di chúc cho con đứng tên nhà có được không? Chúng tôi có thể mua thêm chiếc xe thứ 2? Xin bà chỉ giúp vì nếu bán nhà thì chúng tôi không có chỗ ở, mà đứng tên nhà thì sợ không xin được tiền phụ cấp, chúng tôi không còn nguồn thu nhập để sống khi tuổi già.

Ðáp

Sau khi đọc xong thư, tôi có cảm tưởng là ông bà chưa có đủ số 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội.

Sanh 1953, năm nay ông bước vào tuổi 64, sau khi có được 40 tín chỉ ASXH, ông có quyền xin tiền hưu. Vâng, nếu số tiền hưu ít hơn chi phiếu Supplemental Security Income (Trợ cấp lợi tức bổ sung) thì ông sẽ xin thêm phần sai biệt. Hiện nay chi phiếu tối đa SSI cho một cá nhân là $735.00/tháng và đôi vợ chồng được lãnh $1,103.00/tháng.

Hưu bổng ASXH không bó buộc mức tài sản trong lúc đó SSI là chương trình trợ cấp nên có những quy định về mức tài sản. Một người không được có quá $2,000 và đôi vợ chồng không có quá $3,000 là tài sản.

Tài sản là những gì có thể đổi thành tiền như tiền trong ngân hàng, bất động sản, vân vân. Dù vậy cũng có những thứ mà cơ quan ASXH không tính là tài sản như căn nhà mình đang ở, một phương tiện di chuyển, huyệt mộ hay ngân khoản dành cho hậu sự dưới mức $1,500.00. Vậy căn nhà và chiếc xe ông đang sở hữu hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc xin SSI.

Nếu ông có ý định mua thêm chiếc xe thứ nhì thì ASXH sẽ tính như sau: miễn trừ chiếc xe có giá cao hơn và giá trị của miễn trừ rẻ tiền hơn được tính là tài sản.

Ðể chuẩn bị cho sự chia tay nơi cõi tạm nầy, ông bà nên làm di chúc để nói rõ ước nguyện của mình.

HỎI

Tôi tên Hưng, hiện đang hưởng full retire với số tiền $700. Tôi lập gia đình được 12 năm và sau đó ly dị đã 3 năm rồi, vợ cũ của tôi năm nay 61 tuổi. Nếu ước tính full retire của vợ cũ của tôi là $2,800. Vậy đến khi nào tôi có thể apply tiền chênh lệch 50% của người phối ngẫu?

Ðáp

Ông lập gia đình được 12 năm rồi chia tay và ông cho biết hiện đang hưởng full retirement (hưu bổng toàn phần) với quyền lợi $700.00/tháng. Nếu ông bắt đầu lãnh tiền hưu trên chính hồ sơ làm việc của mình ở tuổi 66 (tuổi hưu toàn phần cho những vị sanh từ năm 1943 đến 1954) thì khi người vợ cũ được 62 tuổi thì ông được xin thêm quyền lợi ăn theo, ở đây là 50% của số $2,800.00.

Trường hợp ông nhận tiền hưu ở tuổi 62 thì khi người vợ cũ được 62 thì ông chỉ nhận được 35% trên hồ sơ của bà ấy cho dù hiện nay ông đã được 66 tuổi. Lúc tiến hành thủ tục xin tiền hưu dưới hồ sơ của người vợ cũ ông vẫn tiếp tục nhận phần $700 của mình, và sẽ nhận phần sai biệt dưới hồ sơ của người kia theo hoàn cảnh phù hợp.

Nhân đây xin trình bày những điểm khác biệt trong quyền lợi của người hôn phối. Ông đã ly dị, nhờ có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm ông hội đủ tiêu chuẩn nhận tiền hưu của bà ấy. Ông không cho biết tình trạng gia cảnh của ông hiện nay. Ông sẽ có đủ điều kiện xin tiền hưu của người đã chia tay nếu bây giờ ông là người độc thân.

Tình trạng của đôi vợ chồng ly dị, cho dù người vợ hay chồng cũ ở tuổi 62 vẫn tiếp làm việc có lương thì người kia đã có thể xin tiền ăn theo. Trong lúc đó nếu là đôi vợ chồng đang chung sống thì người làm việc có lương cao, có ước tính hưu bổng An Sinh Xã Hội cao đó phải lãnh lương hưu rồi, sau đó người phối ngẫu mới được ăn theo.

HỎI

Cô cho con hỏi, ba con qua Mỹ được 7 năm và trong 7 năm có đi làm, ba con hiện tại chưa có quốc tịch và gần đây bị stroke được bác sĩ chứng nhận disability. Vì chưa có quốc tịch ba con không xin được benefits từ ASXH. Con đang làm giấy thi quốc tịch cho trường hợp disability, thì ba con có cần tiếp tục học 100 câu hỏi như người bình thường không?

Ðáp

Ba em đi làm được 7 năm nhưng chưa có quốc tịch. Supplemental Security Income (SSI) là trợ cấp của chính phủ nhằm giúp đỡ người có thu nhập và tài sản hạn chế ở độ tuổi 65 trở lên, tàn tật hay mù loà. Hơn thế, đối với người di dân thì luật cũng đòi hỏi người nạp đơn phải là công dân Hoa Kỳ,  hay có 40 tín chỉ ASXH hoặc là đôi vợ chồng thì người đứng đơn có thể cộng thêm tín chỉ của người hôn phối để có được tổng số 40 tín chỉ.

– Mẹ em có cùng đi làm như ba em không? Nếu bà cũng đi làm và có số tín chỉ của riêng mình thì ba em có thể cộng thêm số tín chỉ của vợ cho đủ mức 40 tín chỉ thì được nạp đơn xin SSI (Supplemental Security Income) không cần phải là công dân Hoa Kỳ.

– Sau 5 năm sống ở Mỹ, thường trú nhân có thể nạp đơn xin quốc tịch. Trong trường hợp tình trạng thể chất hay tâm thần trở ngại việc học thi quốc tịch thì có thể yêu cầu được miễn thi.

Bác sĩ tâm lý, hay bác sĩ về xương phải giúp điền Form N-648, Medical Certification for Disability Exceptions. Muốn biết thêm chi tiết tìm hiểu tài liệu này:  https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/n-648.pdf

Sau khi có được bằng quốc tịch, lúc bấy giờ tiến  hành thủ tục xin SSI. Tài sản không quá $2,000.00 cho một cá nhân hay không quá $3,000.00 cho một đôi vợ chồng. Và cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ bệnh lý.

AH

SHARE

NO COMMENTS