An Sinh Xã Hội (03/09/2017)

HỎI

Vợ chồng tôi đã ngoài 70, hiện đang nhận tiền hưu trí, được miễn trừ part B, vợ tôi có Medicaid và foodstamp.

Chúng tôi có 2 câu hỏi nhờ cô chỉ dùm.

Chúng tôi có 1 căn nhà, vì không có khả năng đóng thuế và bảo hiểm nên đã sang tên cho con trai và con dâu từ tháng 12/2010 (abstract tên con và dâu). Chúng tôi chỉ ở trả tiền điện nước. Thưa cô vậy con tôi có bán căn nhà được không? Vợ chồng tôi có bị ảnh hưởng về tài sản Medicaid?

Tôi có bảo hiểm nhân thọ nhưng hết hợp đồng 75 tuổi, họ ngưng không bán nữa, họ trả lại tôi $7500, tôi nhận số tiền này để tiêu có phải khai thuế không? và có bị ảnh hưởng tới Medicare? vì tôi có chương trình extra health (cho chi phí part B) vì có kê khai bảo hiểm chôn cất khi chết.

Ðáp

Ông bà đã chuyển nhượng tài sản (căn nhà) cho gia đình người con trai từ năm 2010. Khi là sở hữu chủ bất động sản trên, người con trai có thể đoạn mãi căn nhà bất cứ lúc nào. Vì tài sản thuộc về người con, những tiền bạc liên quan đến căn nhà không dính líu đến ông bà nữa.

Ông bà cho biết đang nhận tiền hưu trí, và cũng cho biết bà nhà đang lãnh Medicaid và Food Stamp.

Nếu một người đang lãnh Medicaid thường phải đang lãnh Supplemental Security Income (SSI). Ðây là chương trình nhằm giúp đỡ người cao niên tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế.

Và số tiền $7,500.00 ông nhận được từ công ty bảo hiểm nhân thọ cần được báo cáo cho sở An Sinh Xã Hội.

Nếu chỉ có hưu trí mà thôi thì số tiền này không ảnh hưởng đến quyền lợi hưu bổng của ông bà.

HỎI

Năm nay cháu được 44 tuổi, sang Mỹ năm 2008 cháu bắt đầu đi làm hãng từ tháng 8 năm 2008 đến nay, cháu xin hỏi cô bây giờ cháu muốn nghỉ hãng để đi làm nail, vậy khi đến tuổi hưu cháu có được tiền hưu ko?

Ðáp

Thu nhập do công  việc làm là đối tượng đóng thuế. Ngoài thuế lợi tức liên bang hay tại một số tiểu bang, người làm việc còn phải đóng thuế An Sinh Xã Hội và Medicare để được hưởng quyền lợi hưu trí, bệnh tật hay tồn sinh và bảo hiểm y tế Medicare ở tuổi hưu hay khi cần đến do bệnh tật hay tử vong.

Hầu hết những người đóng thuế An Sinh Xã Hội làm việc cho chủ nhân, công ty hay một số cơ quan chính phủ. Chủ nhân khấu trừ thuế An Sinh Xã Hội từ chi phiếu lương, đóng thêm phần của chủ nhân và gửi khoản thuế đến sở Thuế vụ, và gửi bảng báo cáo thu nhận đến cơ quan An Sinh Xã Hội. Những vị tự làm chủ công việc của mình phải báo cáo thu nhập và nạp  thuế trực tiếp cho sở Thuế vụ.

Tự làm chủ là khi hoạt động thương mại hay kinh doanh, làm một mình hay hợp tác với người khác. Quý vị tự báo cáo thu nhập đến cơ quan An Sinh Xã Hội khi khai thuế lợi tức liên bang. Khi thu nhập ròng (thu nhập sau khi trừ những chi phí cho việc làm ăn) cao hơn $400.00 trong một năm, quý vị phải báo cáo thu nhập trên mẫu Schedule SE, ngoài những mẫu thuế khác.

– Nạp thuế An Sinh Xã Hội và Medicare:

Khi làm việc cho một chủ nhân, bản thân người đi làm và chủ nhân, mỗi bên đóng 6.2% thuế An Sinh Xã Hội cho đến mức $127,200.00 thu nhập và 1.45% thuế Medicare trên toàn bộ thu nhập. Nếu tự làm chủ thì phải trả các kết hợp nhân viên và chủ nhân: đó là số 12.4% thuế An Sinh Xã Hội trên mức thu nhập ròng $127,200.00 và 2.9% thuế Medicare trên tổng số thu nhập. Nếu thu nhập ròng cao hơn số $200,000.00 (hay $250,000.00 cho đôi vợ chồng khai thuế chung) mức thuế Medicare sẽ tăng thêm 0.9%.

– Tín chỉ An Sinh Xã Hội

Quý vị cần làm việc và đóng thuế An Sinh Xã Hội trong thời gian nhất định. Tùy thuộc vào năm sanh, nhưng không ai cần có hơn 10 năm làm việc (40 tín chỉ).

Trong năm 2017, nếu thu nhập ròng là $5,200.00 hay cao hơn, quý vị  tạo được số tối đa 4 tín chỉ trong năm – $1,300 thu nhập cho mỗi tam cá nguyệt.

Cho dù thu nhập thấp hơn mức $5,200 quý vị vẫn có thể tạo được tín chỉ.

Tổng số thu nhập có đóng thuế An Sinh Xã Hội sẽ được dùng để tính toán quyền lợi An Sinh Xã Hội, vì vậy hãy báo cáo tối đa tất cả thu nhập, như luật pháp quy định.

Người đi làm nail, thường nhận được mẫu 1099, trong đó có ghi số tiền nhận được trước khi khai thuế.

Trong quá khứ em đi làm ở hãng nên hàng năm có nhận được mẫu W2. Em khai thuế theo phương cách của người tự làm chủ, em cũng sẽ tạo được tín chỉ An Sinh Xã Hội. Sau khi đã có 40 tín chỉ làm việc,  đến tuổi về hưu em sẽ được hưởng hưu bổng và Medicare.

AH

SHARE

NO COMMENTS