An Sinh Xã Hội (02/16/2017)

HỎI

Tôi sinh tháng 1-1957, đi làm được 15 năm. Cuối năm 2016 tôi nhận được giấy của ASXH, cho biết tôi sẽ lãnh khoảng $600/tháng nếu về hưu ở tuổi 62. Vì sức khỏe tôi ngày càng kém nên tôi muốn chuyển đi tiểu bang khác ấm hơn, nhưng ngại việc làm mới lương thấp hơn hiện tại. Nếu tôi có thể rút 401K để bù vào khoản thu nhập bị thấp này không?

Ðáp

Ông được 60 tuổi năm 2017. Ông có đi làm trên 10 năm, khi bước vào tuổi 62, ông hội đủ tiêu chuẩn để xin quyền lợi hưu trí An Sinh Xã Hội. Biết rằng tuổi hưu toàn phần của người sanh năm 1957 là 66 tuổi cộng 6 tháng, ông vẫn có thể xin hưu non ở độ tuổi 62 với mức quyền lợi ít hơn so với số tiền hưu toàn phần.

Người về hưu non từ tuổi 62, vẫn có thể tiếp tục đi làm, dù vậy cơ quan ASXH có ấn định mức thu nhập, trong năm 2017; mức lương dưới mức $1,410/tháng thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến chi phiếu hưu bổng. Mỗi $2 làm quá mức cho phép sẽ bị trừ $1 trên chi phiếu hưu bổng.

Ông có ý định lấy tiền từ quỹ 401K để bổ túc vào thu nhập hưu bổng khiêm nhường. Tiền rút từ quỹ 401K là khoản tiền để dành, không phải do công việc lương hướng nên cũng không ảnh hưởng đến chi phiếu hưu trí nầy. 401K là quỹ tiết kiệm dành dụm khi về hưu, tuổi bắt đầu rút ra là 59.5 tuổi sẽ không bị phạt. Ông yên tâm vì vượt qua ngưỡng cửa này rồi. Lưu ý khi rút, quyền lợi hưu bổng ASXH cộng với tiền 401k là taxable income, có nghĩa là ông phải khai thuế lợi tức trên tổng số hai khoản tiền nầy.

HỎI

Tôi được 51 tuổi, đi làm được 9 năm, full-time. Ông xã tôi đi làm được 25 năm, ông xã sinh 1957, tôi sinh 1966. Tuy làm việc toàn thời gian nhưng chỉ 30 giờ/tuần, vẫn được đầy đủ benefit. Xin cho tôi hỏi, nếu chồng tôi gặp chuyện chẳng may, chỉ còn tôi đi làm, tôi có thêm nguồn thu nhập nào khác không từ chính phủ. Vì hiện nay tôi có 1 con trai 13 tuổi đang đi học.

Ðáp

Ông bà đặt câu hỏi về hưu bổng với tình trạng hiện nay. Trước nhất xin cám ơn bà đã “trông” tôi còn rất trẻ .

Bà sanh năm 1966, năm này bà được 51 tuổi. Ông nhà sanh năm 1957 ông bước vào tuổi lục tuần. Ði làm được 25 năm, ông nhà đã được bảo hiểm qua chương trình An Sinh Xã Hội. Ông nhà đang đi làm, có được số tín chỉ để nhận được quyền lợi ASXH.  Sinh năm 1957, tuổi hưu toàn phần của ông là 66 tuổi và 6 tháng.

Vào tuổi hưu toàn phần ông sẽ được lãnh 100% quyền lợi hưu trí, nếu muốn về hưu sớm thì có thể bắt đầu xin ở tuổi 62 (quyền lợi ở mức giảm vĩnh viễn).

Nếu vì lý do sức khoẻ, thể chất hay tâm thần, ông đủ điều kiện để nạp đơn xin Social Security Disability Insurance, quyền lợi bệnh/tàn tật An Sinh Xã Hội.

Trường hợp không may ông qua đời, người phối ngẫu theo những tiêu chuẩn sau đây sẽ nhận được quyền lợi tồn sinh dưới hồ sơ làm việc của ông:

– 60 tuổi, độc thân, hoặc 50 đến 59 tuổi nếu là người tàn tật, độc thân hoặc  bất luận tuổi tác nếu đang nuôi dạy đứa con dưới 16 tuổi, độc thân

Con: Dưới 18 tuổi, độc thân (hưởng đến 19 tuổi nếu trong năm 19 còn đến trường trung học toàn thời gian) hoặc tàn tật trước tuổi 22 (sẽ tiếp tục hưởng quyền lợi khi nào người con vẫn còn trong tình trạng bệnh / tàn tật)

HỎI

Tôi được 65 tuổi và vợ tôi 61 tuổi. Hai vợ chồng qua Mỹ 10/ 2010, cả 2 đi làm, vợ tôi làm nail (form 1099), tôi làm hãng Mỹ (W2), cả 2 khai thuế chung. Social security cho biết đã được 21 credits. 2 vợ chồng tôi có thể cộng chung đủ 40 credits để xin retire từ 62 tuổi trở lên. Nhưng thưa bà hôm nay tôi đi nộp đơn xin retire, người ta trả lời ai cũng phải đủ 40 tín chỉ. Tôi thất vọng quá.

Ðáp

Xin thành thật xin lỗi nếu sự giải thích của tôi không đủ rõ ràng. Cơ quan An Sinh Xã Hội quản trị hai chương trình: Quyền lợi An Sinh Xã Hội (Social Security benefits) và Trợ cấp lợi tức bổ sung (Supplemental Security Income).

Người đi làm có đóng đủ số tối thiểu 40 tín chỉ ASXH, khi đủ tuổi hưu sẽ được hưởng quyền lợi hưu bổng ASXH. Trong trường hợp một đôi vợ chồng, nếu một trong hai người lãnh tiền hưu, người hôn phối còn lại, cho dù không có đủ tín chỉ làm việc, khi đạt được mức tuổi 62 thì có thể ăn theo phần tiền hưu trên hồ sơ làm việc của người kia.

Qua đến SSI là chương trình của chính phủ nhằm giúp đỡ người cao niên trên 65 tuổi, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. Tuy nhiên đối với những người đến Mỹ từ một quốc gia khác thì phải hội thêm tiêu chuẩn như sau: trở thành công dân Hoa Kỳ hoặc bản thân đi làm và tạo được 40 tín chỉ ASXH hoặc là đôi vợ chồng thì được mượn nhau tín chỉ cho đủ số 40.

Tóm lại: quyền lợi hưu bổng ASXH, không mượn nhau tín chỉ mà người phối ngẫu được ăn theo

– Trợ cấp SSI cho phép đôi vợ chồng được mượn nhau tín chỉ.

Riêng ông , đã được 65 tuổi, nếu thu nhập và tài sản khiêm nhường ông có thể xin SSI, sau khi được chấp thuận ông sẽ có thêm Medicare và Medicaid.

AH

 

SHARE

NO COMMENTS