An Sinh Xã Hội (01/18/2017)

HỎI

Vợ chồng tôi đi làm từ đầu 12/2007 đến nay chúng tôi được 36 tín chỉ/mỗi người. Tôi 68 tuổi, còn vợ tôi đến cuối tháng 5/2017 thì được 66 tuổi. Vì sức khỏe yếu (chứ không có bệnh gì trầm trọng) nên vợ tôi khó tiếp tục đi làm cho đủ 40 tín chỉ. Xin bà cho biết đến lúc đủ 66 tuổi, vợ tôi có thể mượn của tôi mấy tín chỉ cho đủ 40 để hưởng hưu không? Xin bà cho biết thời gian và thủ tục hồ sơ. Sau khi vợ tôi mượn tín chỉ, nếu tôi vẫn tiếp tục đi làm cho đến khi đủ 40 tín chỉ cộng với tín chỉ cho vợ tôi mượn thì tôi vẫn được hưởng tiền hưu?

ÐÁP

Trong bài trả lời lần nầy chúng tôi xin lược qua những nét chính những chương trình do cơ quan An Sinh Xã Hội quản trị.

– Social Security benefit là quyền lợi mà người đi làm ở Mỹ, có đóng thuế An Sinh Xã Hội và đạt được số tín chỉ cần thiết để hội đủ điều kiện xin hưu trí hay những quyền lợi khác.

Làm thế nào để có được tín chỉ An Sinh Xã Hội là gì?

Khi đi làm, chủ nhân sẽ trích 7.65% trên tiền lương của người làm việc để đóng vào quỹ An Sinh Xã Hội và Medicare. Trong năm, một người đi làm sẽ tạo được tối đa 4 tín chỉ. Trong một tam cá nguyệt nếu có được số luơng tối thiểu $1,260.00 (2016) hay $1,300.00 (2017) thì tạo được một tín chỉ An Sinh Xã Hội.

Lưu ý, song song với việc chủ nhân trích tiền từ lương của công nhân để đóng thuế ASXH, chính chủ nhân cũng sẽ đóng phần 7.65% vào quỹ An Sinh Xã Hội cho nhân viên của mình.

Một khi có được 40 tín chỉ thì người nầy được coi là đã được bảo hiểm dưới chương trình An Sinh Xã Hội.

Nếu là người cao tuổi thì có thể nghĩ đến việc xin tiền hưu trí. Khi nói đến hưu trí thì có nhiều độ tuổi hưu. Tuổi hưu toàn phần và tuổi hưu non.

Tuổi hưu toàn phần cũng khác nhau tùy theo năm sanh của mỗi người.

Sanh từ năm 1943 đến năm 1954: hưu toàn phần 66

1955: 66 tuổi cộng 2 tháng

1956: 66 tuổi cộng 4 tháng

1957: 66 tuổi cộng 6 tháng

1958: 66 tuổi cộng 8 tháng

1959: 66 tuổi cộng 10 tháng

và những vị sanh sau 1960, tuổi hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi.

Nhưng hiện nay tất cả mọi người đều có thể về hưu ở tuổi 62. Nếu người có đi làm, rồi khi đến tuổi về hưu, lãnh được quyền lợi hưu bổng An Sinh Xã Hội, nhưng người phối ngẫu đi làm rồi về hưu với quyền lợi khiêm nhường hay ngay cả khi người phối ngẫu hoàn toàn không có một tín chỉ An Sinh Xã Hội nào thì vẫn có thể hưởng một phần số tiền hưu trên hồ sơ làm việc của người kia. Ðó là quyền lợi của người hôn phối qua chương trình An Sinh Xã hội. Xin để ý là với quyền lợi, vợ chồng không vay mượn nhau tín chỉ, mà cần có một người đầu tàu, hội đủ tiêu chuẩn lãnh tiền hưu rồi người kia sẽ ăn theo, sau khi đạt được số tuổi tối thiểu là 62.

Chương trình thứ hai là Supplemental Security Income ( Trợ cấp lợi tức bổ sung) nhằm giúp đỡ người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế.

Ðặc biệt đối với những người không sanh đẻ ở Hoa Kỳ thì còn có thêm một đòi hỏi nữa là người đứng đơn phải:

– đã nhập tịch Hoa Kỳ,

– hoặc có được số 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội

– hoặc nếu là đôi vợ chồng thì có thể vay mượn nhau tín chỉ cho đủ số 40

Sự khác biệt qua hai chương trình trên về tình trạng đôi vợ chồng là:

Quyền lợi hưu, người hôn phối được ăn theo hồ sơ làm việc của chồng hay vợ;

SSI, hai vợ chồng cộng đủ 40 tín chỉ sẽ đủ điều kiện để nạp đơn.

Trở lại cụ thể tình trạng của ông bà:

Năm nay ông được 68 tuổi, bà được 65 tuổi:

  1. Ông bà nếu hội đủ điều kiện tài sản và thu nhập.Chi phiếu tối đa của SSI dành cho cặp vợ chồng hiện nay là $1,100.00/ tháng. Tài sản của đôi vợ chồng không quá $3,000.00 thì ông bà có thể kết hợp số tín chỉ của nhau để xin SSI.
  2. Bà nghỉ làm việc vì sức khoẻ kém, ông tiếp tục đi làm đến năm 2017, một khi ông được 40 tín chỉ cho chính mình ông xin tiền hưu và khi ấy bà nhà sẽ nhận được 50% số tiền hưu trên hồ sơ làm việc của ông.

Cho dù tuổi còn trẻ, nếu bà qua đời thì được quyền lãnh số tiền phát một lần là $255.00 (lump sum death benefit).

Một khi hồ sơ được thiết lập, xác nhận được danh phận của bà trên hồ sơ của ông thì nay bà chỉ cần đến để xin quyền lợi tồn sinh.

AG

SHARE

NO COMMENTS